Lista Artykułów Tag - Autos

Au­tos zmienia adres w Ełku 13 lutego 2017, 14:20

Au­tos zmienia adres w Ełku

Od 10 lutego od­dział Au­tos w Ełku działa w nowej lokalizacji. Sklep został przeniesiony na ulicę Srebrną 4. Nowy obiekt jest położony w sąsiedztwie obwodnicy Ełku oraz tamtejszej Strefy Ekonomicznej.

Znamy datę tegorocznego Autos Truck Day 3 lutego 2017, 14:18

Znamy datę tegorocznego Autos Truck Day

Autos potwierdził, że także w tym roku odbędą się targi Autos Truck Day.

Szkolenia Autos w lutym 30 stycznia 2017, 13:28

Szkolenia Autos w lutym

Firma Autos przygotowała plan szkoleń na luty 2017 roku. Zawiera on spotkania dla mechaników chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, min. z zakresu pneumatyki, układów benzynowych, diagnostyki czy skrzyń biegów.

Szersza oferta zabudowy kabin w Autos 23 stycznia 2017, 11:51

Szersza oferta zabudowy kabin w Autos

Oferta Autos powiększyła się o asortyment marki C.F. Berg, która oferuje produkty przeznaczone do zabudowy kabin.

Najnowsze wydanie Informatora Autos – 33 edycja 13 stycznia 2017, 1:02

Najnowsze wydanie Informatora Autos – 33 edycja

Nowe wydanie Informatora to 52 strony pełne nowości, promocji i ciekawych, specjalistycznych artykułów.

Oddział Autos w nowej siedzibie 10 stycznia 2017, 13:21

Oddział Autos w nowej siedzibie

Oddział firmy Autos w Jarocinie zmienił swoją lokalizację.

Zadbaj o dobrą widoczność i odbieraj nagrody od Hella 2 stycznia 2017, 21:23

Zadbaj o dobrą widoczność i odbieraj nagrody od Hella

Specjalne promocje w Autosie. Wydaj w trakcie trwania promocji 100 zł netto i odbierz rękawice robocze za 2 gr netto, za wydanych 200 zł netto odbierz miskę magnetyczną za 1 zł netto, a za 600 zł netto czekają specjalne spodnie robocze za 1 zł netto.

Wielka premiera Kalendarza Autos 2017, który działa na wyobraźnię 2 stycznia 2017, 20:53

Wielka premiera Kalendarza Autos 2017, który działa na wyobraźnię

„Jako dystrybutor asortymentu do pojazdów użytkowych współpracuje z wieloma klientami, a nasze części towarzyszą kierowcom w każdej trasie. To właśnie było punktem wyjścia dla nowego Kalendarza Autos na 2017 rok, jednak poza samymi częściami na jego kartach kierowcy towarzyszy piękna dziewczyna.” – powiedzieli przedstawiciele Autosa z okazji premiery kalendarza

Autos bawi się na Słowacji 2 stycznia 2017, 9:45

Autos bawi się na Słowacji

Sło­wac­kie Ta­try gościły klien­tów Au­tos Sło­wa­cja. Spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne­ przy mu­zy­ce na ży­wo trwa­ło do bia­łe­go ra­na. Głów­nym po­wo­dem spo­tka­nia by­ło po­dzię­ko­wa­nie klien­tom firmy za 7 lat współ­pra­cy.

Wiel­ka pre­mie­ra Ka­len­da­rza Au­tos 2017 19 grudnia 2016, 11:42

Wiel­ka pre­mie­ra Ka­len­da­rza Au­tos 2017

Za­pra­sza­my na pre­mie­ro­wy po­kaz Ka­len­da­rza Au­tos 2017. Pięk­na ko­bie­ta, pięk­ne ka­dry i hi­sto­ria, któ­rej bo­ha­te­rem mo­że być każ­dy kie­row­ca cię­ża­rów­ki i nie tyl­ko. To wszyst­ko znaj­dzie­cie na kar­tach przy­szło­rocz­ne­go ka­len­da­rza innego niż wszystkie!