Lista Artykułów Tag - Promocja

Funkcja DASHBOARD w gratisie w ramach promocji TEXA 13 czerwca 2017, 9:52

Funkcja DASHBOARD w gratisie w ramach promocji TEXA

Każdy, kto do końca czerwca zakupi lub przedłuży licencję na aktualizację oprogramowania urządzeń TEXA z oprogramowaniem dla ciężarówek, otrzyma gratis aplikację DASHBOARD TRUCK.

Podwójna promocja w REPXPERT 18 maja 2017, 20:37

Podwójna promocja w REPXPERT

Od 15 marca do końca przyszłego miesiąca w REPXPERT obowiązuje promocja na zestawy sprzęgieł do ciężarówek oraz zestawy łożysk FAG.

Olejowy zawrót głowy w Inter Cars 12 maja 2017, 10:40

Olejowy zawrót głowy w Inter Cars

Do końca tego miesiąca w sieci Inter Cars trwa promocja na oleje do samochodów z segmentu ciężarowego.

Ubranie robocze za zakup sprzęgieł EATON w BSL 5 maja 2017, 15:11

Ubranie robocze za zakup sprzęgieł EATON w BSL

Przy zakupie dwóch sprzęgieł EATON w sieci sprzedaży firmy BSL, klient otrzyma gratis ubranie robocze.

Specjalna cena silikonu w sieci Autos 20 marca 2017, 9:01

Specjalna cena silikonu w sieci Autos

Si­li­kon za­po­bie­ga­ją­cy kru­sze­niu się, tward­nie­niu i pę­ka­niu uszcze­lek jest teraz dostępny w Autos w spe­cjal­nej ce­nie.

Ubranie robocze za zakupy sprzęgieł EATON 10 marca 2017, 13:07

Ubranie robocze za zakupy sprzęgieł EATON

Firma BSL uruchomiła kolejną promocję dotyczącą asortymentu marki EATON.

Promocja sprzęgieł EATON w BSL 7 lutego 2017, 14:14

Promocja sprzęgieł EATON w BSL

Przy zakupie dwóch sprzęgieł EATON w sieci sprzedaży firmy BSL, klient otrzyma gratis bezrękawnik.

Montażownica w zimowej promocji LE-GUM 28 grudnia 2016, 12:42

Montażownica w zimowej promocji LE-GUM

LE-GUM ogłasza sezonową akcję promocyjną montażownicy BRIANZ 303W, która jest dostępna w cenie ustalonej na poziomie 19.500 zł netto (katalogowa 25.000 zł netto).

Nagrody od Hella za zakup oświetlenia w Autos 5 grudnia 2016, 14:17

Nagrody od Hella za zakup oświetlenia w Autos

Zakupy oświetlenia marki Hella w sieci Autos za określoną kwotę premiowane są przydatnymi w warsztacie prezentami.

Autostrada na finiszu. Wybierz kartę Autos i rób zakupy. 5 grudnia 2016, 13:23

Autostrada na finiszu. Wybierz kartę Autos i rób zakupy.

Do koń­ca uro­dzi­no­wej edy­cji pro­gra­mu „Au­to­stra­da”, w któ­rej na­gra­dza­ne są wszyst­kie za­ku­py zo­stał już tyl­ko mie­siąc. Ak­tyw­ni uczest­ni­cy zbie­ra­ją ki­lo­me­try za za­ku­py oraz za udział w pro­mo­cjach do koń­ca grud­nia 2016 ro­ku. Na­gro­dy w pro­gra­mie moż­na na­to­miast za­ma­wiać do koń­ca stycz­nia przy­szłe­go ro­ku.