Promocja w sieci Autos

20 lutego 2018, 10:34 Promocja zakończona

W sieci Autos dostępna jest promocja na produkty firmy Elring.

Ku­pu­jąc pro­duk­ty mar­ki El­ring za kwo­tę 200 zł otrzy­masz 1 000 su­per­li­trów, wy­da­jąc 500 zł otrzy­masz 10 000 su­per­li­trów, wy­da­jąc 1000 zł otrzy­masz 25 000 su­per­li­trów.

Pro­mo­cja trwa od 19-23 lu­te­go b.r. i obej­mu­je tyl­ko to­war fak­tu­ro­wa­ny w tym cza­sie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!