Johnson Controls dba o środowisko naturalne

, 14 września 2015, 15:37

Przepisy wymagają, aby akumulatory i baterie były w prawidłowy sposób przetwarzane po zużyciu. Dotyczą one nie tylko producentów samochodów i części zamiennych, ale również hurtowni i sklepów motoryzacyjnych, warsztatów samochodowych oraz użytkowników końcowych.

Ustawa o bateriach i akumulatorach określa zasady dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów:

  • Recykling zużytego akumulatora to obowiązek każdego użytkownika.
  • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać akumulatorów do pojemników na śmieci.
  • Zużyte akumulatory zawierają ołów (Pb), który musi być w odpowiedni sposób utylizowany.
  • Jeżeli nie poddasz zużytego akumulatora recyklingowi, szkodzisz także Twojemu środowisku naturalnemu.

Dlatego warto oddać zużyte akumulatory i baterie ołowiowe firmie Johnson Controls, która w profesjonalny sposób zajmie się ich utylizacją.

Co zawierają akumulatory?

Wykorzystywany do budowy akumulatora ołów jest pierwiastkiem silnie trującym, ale jednocześnie w pełni przetwarzalnym. Związki ołowiu wpływają negatywnie na stan zdrowia organizmów żywych, rozwój roślin oraz na wszelkie procesy zachodzące w środowisku wodnym. Równie niekorzystne działanie ma kwas siarkowy o silnym stężeniu, który wypełnia akumulator oraz tworzywa sztuczne stanowiące obudowę akumulatora.

Jakie obowiązki ma producent, sprzedawca i użytkownik akumulatora?

Ustawa o akumulatorach i bateriach z dnia 24 kwietnia 2009 roku reguluje prawa i obowiązki wszystkich podmiotów rynku akumulatorowego: wprowadzających do obrotu (czyli producentów oraz importerów), sprzedawców (hurtownie, sklepy, warsztaty) oraz użytkowników końcowych. Producenci akumulatorów zobligowani są do przejęcia odpowiedzialności za swoje produkty. Zabronione jest niekontrolowane, nieprawidłowe i szkodliwe dla środowiska pozbywanie się akumulatorów, które zgodnie z ustawą muszą być we właściwy sposób zbierane, przetwarzane i poddawane utylizacji.

Ważna jest edukacja społeczeństwa oraz pełne zaangażowanie każdego z podmiotów uczestniczących w obrocie akumulatorami w proces zbiórki złomu akumulatorowego. Najważniejsze zadanie spoczywa na sprzedawcach detalicznych, którzy powinni informować użytkownika końcowego, że przy zakupie nowego akumulatora jest on zobowiązany oddać zużyty akumulator sprzedawcy detalicznemu w miejscu zakupu. Jeżeli tego nie uczyni powinien zapłacić tzw. opłatę depozytową, która obecnie wynosi 30 zł. Ponadto sprzedawca detaliczny zobowiązany jest do przekazania zużytych akumulatorów podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów lub też wprowadzającemu akumulatory na rynek.

Program recyklingu akumulatorów Johnson Controls

Johnson Controls zabiega o to, aby jak największa liczba akumulatorów wprowadzonych na rynek w odpowiednim czasie trafiła do zakładów przerobu złomu akumulatorowego i została poddana recyklingowi. W tym celu, we współpracy z partnerem logistycznym – firmą CCR, specjalizującą się  w zarządzaniu systemami zbiórki m.in. zużytych  akumulatorów, odbiera z punktów sprzedaży detalicznej, hurtowni i od dystrybutorów zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe.

Poszczególne punkty zbiórki złomu akumulatorowego są wyposażone w specjalistyczne pojemniki, gdzie składowane są zużyte akumulatory. Za pomocą platformy internetowej, faksu lub e-maila, zgłaszają zlecenie odbioru akumulatorów w dogodnym dla nich terminie. Przy odbiorze zużyte akumulatory są ważone i zabierane, celem ich przetworzenia. Takie podejście do zbiórki złomu akumulatorowego gwarantuje właściwe wywiązanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę o akumulatorach i bateriach.

Aktywnie uczestnicząc w projekcie zbiórki złomu akumulatorowego i przekazując zebrane, zużyte akumulatory do recyclingu nie tylko dbamy o środowisko naturalne i przyszłość kolejnych pokoleń, lecz także mamy wpływ na ograniczenie kosztów związanych z zakupem akumulatora.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!