Goodyear: rośnie wpływ unijnej etykiety na decyzje zakupowe flot

24 października 2013, 12:29

Unijny system etykietowania ogumienia w coraz większym stopniu wpływa na decyzje zakupowe europejskich flot – taki wniosek wypływa z badania przeprowadzonego niedawno na zlecenie Goodyeara wśród operatorów flot w pięciu europejskich krajach.

Badanie, która objęło około 500 flot w Polsce, Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech i Francji, dotyczyło czterech głównych zagadnień:

  • skutków wprowadzenia systemu etykietowania w Unii Europejskiej,
  • kluczowych kryteriów w procesie zakupu opon,
  • sytuacji ekonomicznej,
  • przepisów dotyczących opon zimowych.
     

Wyniki jednoznacznie pokazują jak ważne są etykiety: w przypadku nieco ponad połowy flot (54%) informacje z etykiety wpływają na wybór opon, a dla dwóch trzecich (66%) najważniejszym kryterium jakościowym na etykiecie jest efektywność paliwowa. 86% ankietowanych podkreśla wpływ informacji o potencjalnych przebiegach na decyzje zakupowe i chciałoby jeszcze znaleźć na etykiecie informacje o charakterystyce zużycia opon.

W porównaniu z poprzednim badaniem – przeprowadzonym w 2011 r. – tegoroczne badanie pokazuje, że operatorzy flot są jeszcze bardziej świadomi nie tylko znaczenia etykiety, ale także jej wartości jako narzędzia, które pomaga podejmować najlepsze decyzje w sprawie zakupu opon w oparciu o wiele informacji.

Wpływ unijnej etykiety

Badanie Goodyeara miało też na celu poznanie poziomu wiedzy na temat samej etykiety oraz wagi poszczególnych kryteriów na niej uwzględnionych. Pytano także o to, czy na etykiecie powinny pojawić się jeszcze inne informacje oraz o ogólny wpływ tego rozwiązania.

55% respondentów podało, że zna szczegóły przepisów dotyczących etykietowania, 26% przyznało, że potrzebuje więcej informacji na ten temat, a 19%, że nigdy nie słyszało o tych uregulowaniach. Poziom wiedzy jest różny w zależności od kraju, np. ankietowani w Hiszpanii wiedzieli o etykiecie znacznie mniej niż respondenci w innych krajach.

Jeżeli chodzi o ocenę kryteriów unijnego systemu etykietowania opon, to dla 66% ankietowanych najważniejsza jest efektywność paliwowa, dla 30% przyczepność na mokrej nawierzchni, a tylko dla 4% poziom hałasu. Na pytanie, czy te trzy kryteria wystarczają do podjęcia dobrej decyzji zakupowej, 49% ankietowanych odpowiedziało, że chciałoby otrzymać więcej informacji na etykiecie. 86% respondentów życzyłoby sobie uzupełnienia jej o informacje dotyczące zużycia opon. Nie dotyczy to jednak francuskich operatorów flot, którzy w większości są zadowoleni z dotychczasowego rozwiązania (aż 71% respondentów z tego kraju nie potrzebuje więcej informacji). Ważnym czynnikiem jest również możliwość bieżnikowania opony – informację o tym parametrze chciałoby otrzymać 20% ankietowanych.

Kiedy zapytano o wpływ etykiety na możliwość uzyskania oszczędności finansowych i bezpieczeństwo, 78% ankietowanych potwierdziło, że etykieta wpływa na oba te aspekty. Jednak w Niemczech takiego zdania było zaledwie 34% respondentów, a 61% stwierdziło, że etykieta pozostaje tutaj bez znaczenia.

W kwestii wpływu etykiety na wybór opon wyniki ankiety były dość równo podzielone: 54% ankietowanych twierdziło, że etykieta wpływa na wybór ogumienia, natomiast 46% nie zaobserwowało takiego wpływu. W Niemczech i Polsce odpowiednio 66% i 65% stwierdziło, że etykieta nie ma wpływu na wybór opon.

Kryteria wyboru opon

Przedstawicieli flot zapytano, czy podejmując decyzje zakupowe kierują się zaleceniami producentów opon, czy parametrami samych produktów. 65% respondentów odpowiedziało, że parametrami opon, przy czym odsetek takich odpowiedzi we Francji i Niemczech wyniósł odpowiednio 81% i 74%.

Za najważniejsze kryterium wyboru opon do pojazdów ciężarowych operatorzy uznali opór toczenia, który bezpośrednio przekłada się na zużycie paliwa. 77% ankietowanych uznało opór toczenia za „bardzo” lub „niezwykle” ważny. Na kolejnych miejscach znalazły się: potencjalny przebieg (76%), przyczepność na mokrej nawierzchni (75%) i koszt na kilometr (65%). Natomiast następne pozycje zajęły takie kryteria jak prowadzenie na śniegu i równomierność zużycia (odpowiednio 51% i 50%).

Porównanie wyników w skali krajowej wykazuje pewną rozbieżność. We Francji koszt a kilometr i przyczepność na mokrej nawierzchni były dla respondentów równie istotne (63%), na drugim miejscu znalazł się opór toczenia (62%), a za nim potencjalny przebieg (58%). Dla włoskich flot priorytetem był koszt na kilometr: 79% respondentów uznało ten parametr za „bardzo” lub „niezwykle” ważny. Włochy jako jedyny kraj nadawał wysokie znaczenie (54% lub więcej w każdym przypadku) wszystkim dwunastu kryteriom uwzględnionym w badaniu. Wśród polskich firm równomierne zużycie znalazło się na czwartym miejscu (60%). Koszt na kilometr znalazł się na trzeciej pozycji dla 80% hiszpańskich flot, wyprzedzając przyczepność na mokrej nawierzchni.

Wyzwania dla branży

Ceny paliw znalazły się na pierwszym miejscu listy wyzwań dla branży transportowej
w najbliższej przyszłości (dla 91% respondentów), natomiast na drugim miejscu zostały wskazane inne koszty (84%). Surowsze ograniczenia emisji dwutlenku węgla w UE oraz opłaty drogowe znalazły się na trzecim i czwartym miejscu (75% i 74%). Zapytani o kroki, jakie podjęli lub zamierzają podjąć dla ograniczenia kosztów, 82% respondentów odpowiedziało, że zamontowali lub planują zamontować opony o wysokiej efektywności paliwowej. Na drugim i trzecim miejscu listy wyzwań (81% i 75%) znalazły się ograniczenie liczby awarii związanych z oponami i szkolenie kierowców.

Opony zimowe

Ogumienie zimowe coraz częściej jest wymagane, dlatego 53% flot stwierdziło, że zimą zmienia opony. Połowa respondentów odpowiedziała, że najważniejszą zaletą opon zimowych są właściwości trakcyjne na śniegu. Na drugim miejscu znalazła się przyczepność na mokrej nawierzchni (47%) i dobra cena (37%). Niemniej w odpowiedziach pojawiały się duże rozbieżności, ponieważ w niektórych krajach klimat zmniejsza znaczenie opon zimowych.

Informacje dodatkowe

W czerwcu 2013 r., osiem miesięcy po wprowadzeniu unijnego systemu etykietowania opon, Goodyear zlecił francuskiej agencji MV2 Conseil przeprowadzenie badania wśród przedstawicieli flot działających we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Celem badania, które przeprowadzono w czerwcu i lipcu br. było określenie jaki wpływ miało wprowadzenie etykiet. Przebadano około 100 flot w każdym kraju, co dało łącznie 504 firmy. W każdym kraju ok. 33% przedsiębiorstw uczestniczących w ankiecie posiadało od 5 do 25 pojazdów ciężarowych, 33% od 26 do 50 pojazdów, a 33% – 51 lub więcej pojazdów. Podział na przewozy dalekobieżne i regionalne kształtował się mniej więcej na poziomie 50/50, z wyjątkiem Francji, gdzie wynosił 30/70. Operatorzy wykonywali zróżnicowane przebiegi, w większości przypadków średni – od 97 tys. do 120 tys. kilometrów rocznie.

W maju 2011 r., czyli jeszcze przed wejściem w życie obowiązku etykietowania, Goodyear zlecił przeprowadzenie podobnego badania w tych samych krajach Europy, aby móc ocenić w przyszłości jaki wpływ będą miały etykiety na wybór opon.

Porównanie z wynikami badań z 2011 roku

Ankieta z 2011 roku pokazała, że 38% respondentów nie miało nawet świadomości zbliżającego się obowiązku etykietowania opon. We wcześniejszym badaniu 84% ankietowanych twierdziło, że informacje z etykiety są wystarczające, natomiast obecnie 86% chce dodania informacji o charakterystyce zużycia. Wyniki z 2011 r. pokazały, że informacje z etykiety wpłyną na decyzje zakupowe 45% ankietowanych, obecnie odsetek ten wzrósł do 54%.W pierwszym badaniu priorytetem w doborze opon był koszt na kilometr, w obecnym najważniejsza jest cena zakupu. Porównanie wyników badań świadczy o tym, że wiedza o istnieniu etykiety i jej treść uczyniły operatorów flot bardziej świadomymi nie tylko znaczenia tego rozwiązania, ale także jego wartości jako narzędzia pomagającego w wyborze opon.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!