Wyniki PACCAR za III kwartał 2015 roku

, 3 listopada 2015, 12:37

Zysk netto PACCAR za trzeci kwartał 2015 roku wyniósł 431,2 mln USD, co stanowiło wzrost o 16 procent w stosunku do 371,4 mln USD za trzeci kwartał 2014 roku. Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych wyniosły w trzecim kwartale 4,85 mld USD w porównaniu z 4,93 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– „Wyniki PACCAR za trzeci kwartał odzwierciedlają korzyści wynikające ze wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej i Europie oraz znakomite wyniki segmentów części zamiennych i usług finansowych na całym świecie. Był to drugi najlepszy pod względem wyników kwartał w studziesięcioletniej historii PACCAR. Jestem bardzo dumny z 24,5 tysiąca naszych pracowników, którzy wypracowali znakomite wyniki dla akcjonariuszy i klientów.” – powiedział dyrektor wykonawczy (CEO) Ron Armstrong.

W trzecim kwartale PACCAR osiągnął zwrot z przychodów po opodatkowaniu w wysokości 8,9% w porównaniu z 7,5% w trzecim kwartale ubiegłego roku. Zysk netto firmy PACCAR za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku wyniósł 1,26 mld USD i był o 31% wyższy niż w analogicznym okresie 2014 roku, gdy wyniósł 964,5 mln USD. Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku wyniosły 14,76 mld USD, w porównaniu z 13,88 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego.

PACCAR dokonuje odkupu akcji i ogłasza zatwierdzenie odkupu kolejnych akcji na kwotę 300 mln USD

W trzecim kwartale PACCAR odkupił 1,37 mln swoich akcji zwykłych za kwotę 78,6 mln USD. PACCAR ukończył zatwierdzony wcześniej program odkupu akcji na kwotę 300 mln USD, a Rada Dyrektorów PACCAR zatwierdziła odkup pozostających w obrocie akcji zwykłych na dodatkową kwotę 300 mln USD. Zgodnie z nowym programem, począwszy od 30 września 2015 r. na potrzeby odkupu akcji dostępna będzie kwota 286,8 mln USD.

– Znakomite zyski netto i wysokie przepływy pieniężne firmy czynią z jej akcji atrakcyjną długoterminową inwestycję. Program odkupu akcji odzwierciedla pewność Rady, że działalność firmy PACCAR będzie rozwijać się pomyślnie na całym świecie – powiedział Bob Christensen, prezes i dyrektor finansowy PACCAR.

Najważniejsze dane finansowe – trzeci kwartał 2015 roku

Najważniejsze wyniki finansowe PACCAR za trzeci kwartał 2015 roku:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inne przychody w wysokości 4,85 mld USD
 • Zysk netto w wysokości 431,2 mln USD, zwrot z przychodów po opodatkowaniu w wysokości 8,9 procent
 • Kwartalny zysk brutto PACCAR Parts w wysokości 145,4 mln USD
 • Zysk brutto segmentu usług finansowych w wysokości 92,9 mln USD
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 664,1 mln USD
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej oraz zbywalne papiery wartościowe w wysokości 3,45 mld USD
 • Emisje obligacji średnioterminowych na kwotę 630,2 mln USD

Najważniejsze dane finansowe – pierwsze 9 miesięcy 2015 roku

Najważniejsze wyniki finansowe PACCAR za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inne przychody w wysokości 14,76 mld USD
 • Zysk netto w wysokości 1,26 mld USD
 • Przychody PACCAR Parts 2,31 mld USD oraz rekordowy zysk brutto 430,0 mln USD
 • Zysk brutto segmentu usług finansowych w wysokości 272,7 mln USD
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1,85 mld USD
 • Emisje obligacji średnioterminowych na kwotę w wysokości 1,94 mld USD

Światowe rynki samochodów ciężarowych

– Klienci doceniają wysoki poziom jakości produktów DAF, niskie koszty eksploatacji i możliwość odprzedaży po wysokiej cenie – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. – Liczba rejestracji samochodów ciężarowych DAF w segmencie ponad 16 ton narastająco od początku roku wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 30%. W europejskiej branży samochodów ciężarowych ten wzrost wyniósł 20%. Szacuje się, że wolumen sprzedaży europejskiej branży samochodów ciężarowych na rynku ciężarówek powyżej 16 ton mieścić się będzie w tym roku w przedziale 255-265 tys. sztuk. Przewiduje się, że w 2016 roku wzrośnie i będzie zawierać się w przedziale 250-280 tys. sztuk.

– Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie narastająco od początku roku była o 18% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Klienci firm Kenworth i Peterbilt korzystają na wysokim wzroście gospodarczym, dużych przewozach i niższych cenach paliwa – powiedział Dan Sobic, wiceprezes zarządzający PACCAR. – W przyszłym roku sprzedaż samochodów ciężarowych powinna być również wysoka.
Szacuje się, że wolumen sprzedaży detalicznej samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie mieścić się będzie w 2015 roku w przedziale 275-285 tys. sztuk. Oszacowania dla amerykańskiej i kanadyjskiej sprzedaży detalicznej samochodów ciężarowych klasy 8 na rok 2016 zawierają się w przedziale 240-270 tys. szt.

Aktualności dotyczące Komisji Europejskiej

DAF współpracuje z Komisją Europejską i przygotowuje odpowiedź na jej oświadczenie o zastrzeżeniach wydane w listopadzie 2014 roku. W oświadczeniu Komisja wyraziła wstępną opinię, że wszyscy więksi europejscy producenci samochodów ciężarowych przeznaczonych do średnich i dużych obciążeń dopuszczali się w Unii Europejskiej praktyk niezgodnych z zasadą wolnej konkurencji. Komisja wskazała, że będzie dążyć do nałożenia znacznych kar finansowych na producentów. Zanim wyda decyzję, przeanalizuje odpowiedzi producentów. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Firma nie jest obecnie w stanie oszacować kwoty możliwej kary.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!