Menu

Lista artykułów Tag - Autos

Nowe wydanie Informatora Autos

Jest już dostępny nowy numer kwartalnika sieci Autos.

Nie ładujesz, nie jedziesz

Dłu­gie tra­sy, krót­kie po­sto­je, co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie ta­kie jak go­to­wa­nie czy ładowa­nie sprzętów elek­tro­nicz­nych. Tak wy­glą­da co­dzien­ność pra­cy w sa­mo­cho­dach cię­ża­ro­wych. Ta­ki tryb po­wo­du­je du­że ob­cią­że­nie aku­mu­la­to­rów i spra­wia, że szybciej się zu­ży­wa­ją. Nikt na pewno nie chciałby nie­po­żą­da­nej awa­rii z po­wo­du niespodziewanej awarii akumulatora. Moż­na prze­dłu­żyć czas użytkowanie akumulatora jed­nak, żeby to zrobić trzeba odpowiednio […]

Targi Autos Truck Day 2022 – fotorelacja

Po trzech latach przerwy powróciła impreza targowa dystrybutora części do pojazdów ciężarowych – firmy Autos. Jej areną było Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze. W czasie imprezy można było zapoznać się z ofertą najważniejszych dostawców Autosa.

Wracają targi Autos Truck Day – impreza już na początku czerwca

Po pandemicznej przerwie, wracają targi jednego z największych polskich dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych i wyposażenia warsztatów. Wydarzenie Autos Truck Day odbędzie się – już po raz drugi – na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

Autos dołączył do pomocy humanitarnej

Autos to kolejna firma, która przyszła z pomocą humanitarną osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Pełny autokar z ukraińskimi uchodźcami przyjechał spod granicy do hotelu Autos, gdzie zostali zakwaterowani.

Noworoczny Informator Autos

Jest już dostępny pierwszy w roku 2022 numer Informatora Autos. Kwartalne wydawnictwo dystrybutora zawiera jak zwykle sporą dawkę informacji z rynku, a także artykuły techniczne i specjalistyczne.

Opony do maszyn budowlanych od Seha w Autos

Do oferty opon dostępnych w Autos dołączają opony od tureckiego producenta SEHA. Oferta skierowana jest do maszyn budowlanych.

Wyposażenie mobilnych warsztatów samochodowych dawniej i dziś

Warsztaty mobilne są niezbędne dla funkcjonowania transportu drogowego. Pozwalają na szybką pomoc w razie wystąpienia awarii w trasie. Mechanicy decydujący się na pracę w takim modelu działalności są wystawiani na próbę znacznie częściej niż ich koledzy z serwisów stacjonarnych. Warunki warsztatowe z polowymi trudno porównywać, jednak rozwijająca się technologia narzędzi pozwoliła na zwiększenie komfortu pracy […]

Smary Si­lver­li­nes w ofercie Autos

Si­lver­li­nes zna­ny do tej po­ry z pro­duk­tów ta­kich jak ole­je, po­sze­rza swo­ją li­nię pro­duk­to­wą o ga­mę sma­rów.

Lutowe szkolenia w Autos

Szkolenia oferowane przez Autos to kompendium wiedzy dla mechaników pojazdów ciężarowych. Na liście kilkudziesięciu kursów poruszana jest tematyka, zarówno układów pneumatycznych, elektrycznych, jak i ogólna diagnostyka pojazdów.