Lista artykułów Tag - Autos

Autos dołączył do pomocy humanitarnej

Autos to kolejna firma, która przyszła z pomocą humanitarną osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Pełny autokar z ukraińskimi uchodźcami przyjechał spod granicy do hotelu Autos, gdzie zostali zakwaterowani.

Noworoczny Informator Autos

Jest już dostępny pierwszy w roku 2022 numer Informatora Autos. Kwartalne wydawnictwo dystrybutora zawiera jak zwykle sporą dawkę informacji z rynku, a także artykuły techniczne i specjalistyczne.

Opony do maszyn budowlanych od Seha w Autos

Do oferty opon dostępnych w Autos dołączają opony od tureckiego producenta SEHA. Oferta skierowana jest do maszyn budowlanych.

Wyposażenie mobilnych warsztatów samochodowych dawniej i dziś

Warsztaty mobilne są niezbędne dla funkcjonowania transportu drogowego. Pozwalają na szybką pomoc w razie wystąpienia awarii w trasie. Mechanicy decydujący się na pracę w takim modelu działalności są wystawiani na próbę znacznie częściej niż ich koledzy z serwisów stacjonarnych. Warunki warsztatowe z polowymi trudno porównywać, jednak rozwijająca się technologia narzędzi pozwoliła na zwiększenie komfortu pracy […]

Smary Si­lver­li­nes w ofercie Autos

Si­lver­li­nes zna­ny do tej po­ry z pro­duk­tów ta­kich jak ole­je, po­sze­rza swo­ją li­nię pro­duk­to­wą o ga­mę sma­rów.

Lutowe szkolenia w Autos

Szkolenia oferowane przez Autos to kompendium wiedzy dla mechaników pojazdów ciężarowych. Na liście kilkudziesięciu kursów poruszana jest tematyka, zarówno układów pneumatycznych, elektrycznych, jak i ogólna diagnostyka pojazdów.

Targi rolnicze online w Autos

28 października na ka­na­le YouTu­be firmy Autos odbyły się Targi Online branży rolniczej. Firma zaprezentowała produkty z segmentu Agro dostępne w jej sieci sprzedaży.

Nowy oddział Autos w lubuskim

Firma Autos poinformowała o uruchomieniu nowego oddziału w województwie lubuskim.

Zmiana lokalizacji Autos w Lisim Ogonie

Firma Autos poinformowała o zmianie dotychczasowego adresu swojego oddziału w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. 

Autos wprowadził ka­ta­log czę­ści do ma­szyn bu­dow­la­nych

Autos wprowadził katalog do maszyn budowlanych dzię­ki ko­ope­ra­cji z do­staw­ca­mi sie­ci. Ka­ta­log za­wie­ra­j asor­ty­ment do: ko­par­ko ła­do­wa­rek, ła­do­wa­rek te­le­sko­po­wych, mi­ni ko­pa­rek, ko­pa­rek ko­ło­wych oraz ko­pa­rek gą­sie­ni­co­wych.