Lista artykułów Tag - Autos

Nowy jesienny kwartalnik Autos

Nowe wydanie Informatora Autos jest już dostępne dla klientów dystrybutora.

Targi Autos Truck Day 2019 – fotorelacja

Nowa odsłona imprezy Autos Truck Day zaimponowała rozmachem. Po raz pierwszy targi odbyły się w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym. Organizatorzy w jednym dniu zmieścili bogaty pakiet atrakcji. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

Targi Autos Truck Day już w najbliższy piątek

Nowa lokalizacja, większa przestrzeń, większa liczba wystawców. Targi Autos Truck Day rozwijają się i rosną w siłę. Impreza jednego z największych dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych w Polsce odbędzie się już w najbliższy piątek.

Zbliża się VIII edy­cja tar­gów Au­tos Truck Day

Po rocz­nej prze­rwie do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się już za niespełna miesiąc – w pią­tek 14 czerw­ca. Im­pre­za od po­cząt­ku jest w peł­ni po­świę­co­na bran­ży cię­ża­ro­wej.

Oddział Autos w Jarosławiu zmienia adres

Od­dział Au­tos w Ja­ro­sła­wiu od 9 ma­ja za­pra­sza klien­tów do no­wej lo­ka­li­za­cji. Sklep zo­stał prze­nie­sio­ny na ul. Fli­sac­ką 7.

Nowe wydanie Kwartalnika Autos

W nowym numerze magazynu wydawanego przez firmę Autos znajdziemy wiosenną ofertę stacji klimatyzacji, nowości produktowe, a wśród nich m.​in.: akcesoria Magneti Marelli, zbiorniki wyrównawcze Nissens, sprzęt i akcesoria Milwaukee i wiele innych.

VIII edy­cja tar­gów Au­tos Truck Day – znamy datę

Po rocz­nej prze­rwie do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się w pią­tek, 14 czerw­ca. Im­pre­za od po­cząt­ku jest w peł­ni po­świę­co­na bran­ży cię­ża­ro­wej.

Pierwszy w nowym roku Informator Autos

Jest już dostępne pierwsze w 2019 roku wydanie Informatora Autos.

Kalendarz Autos na 2019 r.

Firma Autos zaprezentowała swój kalendarz na 2019 r. Ukaże się on w edycji limitowanej. 

No­wy od­dział Au­tos w Je­le­niej Gó­rze

Do od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja – tym ra­zem w Je­le­niej Gó­rze. To już 84. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 3. w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim.