Menu

Lista artykułów Tag - Autos

Nowy numer kwartalnika Informator Autos już dostępny

Lektura pierwszego wydania Informatora Kwartalnego w tym roku już dostępna. Miłośnicy motoryzacji oraz wszyscy związani z branżą samochodów ciężarowych znajdą w nim ciekawe artykuły min.: dotyczące nagrzewnic olejowych oraz podgrzewaczy indukcyjnych.

„Wiedziałem, czego potrzebują firmy transportowe” – wywiad z Markiem Sałkiem, prezesem Autos

Założona w 1991 r. firma Autos była świadkiem transformacji i gwałtownego rozwoju rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Dziś jest jednym z największych dystrybutorów części do tych pojazdów w naszej części Europy. O historii, teraźniejszości oraz przyszłości firmy, a także całej branży, rozmawiamy z Markiem Sałkiem, prezesem spółki P.W. Autos Sp z o.o.

Nowe wydanie Informatora Autos już dostępne

To już 60. wydanie Informatora Kwartalnego firmy Autos. Znajdziemy w nim przede wszystkim liczne promocje z wartościowymi gadżetami, nowe ceny na zimowy asortyment tj. akumulatory, urządzenia rozruchowe, łańcuchy, a także interesujące artykuły oraz nowości ofertowe.

Nowe wydanie Informatora Autos

Jest już dostępny nowy numer cyklicznego periodyku firmy Autos. W najbliższym numerze można znaleźć letnią ofertę – nowości, promocji gadżetowych i cenowych, artykuły techniczne oraz bieżące wydarzenia, o których warto wiedzieć więcej.

Nowe wydanie Informatora Autos

Jest już dostępny nowy numer kwartalnika sieci Autos.

Nie ładujesz, nie jedziesz

Dłu­gie tra­sy, krót­kie po­sto­je, co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie ta­kie jak go­to­wa­nie czy ładowa­nie sprzętów elek­tro­nicz­nych. Tak wy­glą­da co­dzien­ność pra­cy w sa­mo­cho­dach cię­ża­ro­wych. Ta­ki tryb po­wo­du­je du­że ob­cią­że­nie aku­mu­la­to­rów i spra­wia, że szybciej się zu­ży­wa­ją. Nikt na pewno nie chciałby nie­po­żą­da­nej awa­rii z po­wo­du niespodziewanej awarii akumulatora. Moż­na prze­dłu­żyć czas użytkowanie akumulatora jed­nak, żeby to zrobić trzeba odpowiednio […]

Targi Autos Truck Day 2022 – fotorelacja

Po trzech latach przerwy powróciła impreza targowa dystrybutora części do pojazdów ciężarowych – firmy Autos. Jej areną było Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze. W czasie imprezy można było zapoznać się z ofertą najważniejszych dostawców Autosa.

Wracają targi Autos Truck Day – impreza już na początku czerwca

Po pandemicznej przerwie, wracają targi jednego z największych polskich dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych i wyposażenia warsztatów. Wydarzenie Autos Truck Day odbędzie się – już po raz drugi – na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

Autos dołączył do pomocy humanitarnej

Autos to kolejna firma, która przyszła z pomocą humanitarną osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Pełny autokar z ukraińskimi uchodźcami przyjechał spod granicy do hotelu Autos, gdzie zostali zakwaterowani.

Noworoczny Informator Autos

Jest już dostępny pierwszy w roku 2022 numer Informatora Autos. Kwartalne wydawnictwo dystrybutora zawiera jak zwykle sporą dawkę informacji z rynku, a także artykuły techniczne i specjalistyczne.