Wyniki firmy Waberer’s w 2017 r.

12 marca 2018, 14:14

Firma Waberer’s International Nyrt. podała do wiadomości wyniki finansowe za okres trzech miesięcy, który skończył się z dniem 31 grudnia 2017 r. Waberer’s osiągnęła wysoką wydajność powyżej oczekiwań w 2017 roku, co świadczy o udanej realizacji jej strategii.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, firma nadal koncentruje się na umacnianiu swojej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez kolejne przejęcia. Roczne sprawozdanie firmy Waberer’s ze skontrolowanymi danymi za 2017 r. zostanie przedstawione corocznemu Walnemu Zgromadzeniu w kwietniu 2018 r.

Najważniejsze informacje:

  • W czwartym kwartale 2017 r. przychód zwiększył się o 21% w stosunku do ubiegłego roku, do 179 mln EUR
  • Przychód Segmentu transportu międzynarodowego zwiększył się o 24% w wyniku lepszej sytuacji cenowej oraz dzięki wynikom przejęć
  • Przychody Regionalnej logistyki kontraktowej wzrosły o 8% napędzane wzrostem z roku na rok powierzchni magazynowej i wyższymi cenami
  • Cykliczny EBITDA zwiększył się o 47% w stosunku do poprzedniego roku, do 21 mln EUR w czwartym kwartale
  • W ramach Segmentu transportu międzynarodowego cykliczny EBITDA zwiększył się o 49%, z czego 11 p.p. odnosiło się do wzrostu organicznego
  • EBITDA wzrósł o 41% w segmencie Regionalnej logistyki kontraktowej
  • Cykliczny EBIT osiągnął mocny wzrost do 5 mln EUR w czwartym kwartale
  • Cykliczny zysk netto wzrósł do poziomu 6,0 mln EUR w rezultacie pozytywnych jednorazowych wyników dotyczących podatków i wyniku finansowego, podczas gdy EPS za czwarty kwartał wzrósł do 0,40 EUR.
  • Wskaźnik dźwigni netto spadł do poziomu 2,7 x cykliczny EBITDA w wyniku wyższych zysków i poprawionemu zarządzaniu kapitałem obrotowym
  • Wielkość floty zwiększyła się o 18% w stosunku do poprzedniego roku

Ferenc Lajkó, Dyrektor generalny WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt., skomentował:

– Patrząc na cały rok 2017, z przyjemnością informuję, że nasze wyniki finansowe przekroczyły oczekiwania wszystkich naszych akcjonariuszy. Dobre wyniki w 2017 r. pokazują udane wdrożenie naszej strategii, mającej na celu wzrost przychodów poprzez ekspansję organiczną i i nieorganiczną, wspartą wzrostem wydajności i wprowadzeniem najnowocześniejszych technologii. Rok 2017 był emocjonującym rokiem dla firmy Waberer’s również dlatego, że wyróżniał się dzięki ekscytującemu wejściu na giełdę z pierwszą ofertą publiczną w lipcu.

Przychody i cykliczny wzrost EBITDA Grupy były powyżej ogłoszonego celu długoterminowego w wysokości 15%, co można przypisać częściowo skutkom przejęcia, a w równym stopniu wzrostowi organicznemu.

Nasze stopy wzrostu w czwartym kwartale w porównaniu do ubiegłego roku były szczególnie silne dzięki połączeniu doskonałych wyników organicznych i udanej integracji z firmą LINK: wzrost przychodów przekroczył 20%, podczas gdy wzrost cyklicznego EBITDA zbliżył się do 50%, a wynik finansowy osiągnął nawet większe stopy wzrostu. W wyniku naszych unikalnych procedur monitorowania i szkolenia zużycie paliwa poprawiło się o ponad 2%, a nasze precyzyjnie dostrojone zoptymalizowane silniki przyniosły ​​oszczędności w większości naszych głównych pozycji kosztowych. W tym samym czasie wyniki firmy Link, naszej polskiej spółki zależnej, którą nabyliśmy w połowie 2017 roku, aby rozpocząć europejski proces konsolidacji sektora, wykazały kolejną poprawę w wyniku kontynuowania działań integracyjnych we wszystkich obszarach działalności.

Patrząc w przyszłość, planujemy także zwiększyć nasze działania na froncie organicznym i nieorganicznym. Jeśli chodzi o rozwój organiczny, musimy polegać na rozwiązaniach technologicznych, aby jeszcze bardziej zwiększyć naszą efektywność operacyjną, wśród których digitalizacja i lepsze wykorzystanie danych to główne cele na 2018 rok.  Planujemy dalszy rozwój naszej wysoce zdywersyfikowanej bazy klientów poprzez ukierunkowanie na atrakcyjne sektory motoryzacyjne i handel elektroniczny. Jeśli chodzi o segment regionalny, firma nadal koncentruje się na umacnianiu swojej pozycji w regionie poprzez kolejne bardzo korzystne przejęcia.

Spodziewam się, że Grupa będzie mogła osiągnąć co najmniej roczny wzrost w podobnym tempie, jak to miało miejsce w 2017 roku i patrzę w przyszłość z ufnością i przekonaniem w nasz plan rozwoju.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!