Daimler Truck AG i TotalEnergies współpracują przy wodorze

15 listopada 2021, 13:25

Firmy Daimler Truck AG i TotalEnergies podpisały porozumienie o wspólnym zaangażowaniu w dekarbonizację drogowego transportu towarowego w Unii Europejskiej. Partnerzy podejmą współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury wodorowej o neutralnym bilansie emisji CO2 dla samochodów ciężarowych. Firmy zamierzają odgrywać wiodącą rolę we wprowadzaniu techniki wodorowej.

Współpraca obejmie pozyskiwanie wodoru wraz z powiązaną logistyką, dostawy wodoru do stacji benzynowych, rozwój pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem, stworzenie bazy klientów i inne obszary. TotalEnergies dąży do bezpośredniego lub pośredniego uruchomienia do 2030 r. nawet 150 stacji tankowania wodoru w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu i Francji. W ramach tej współpracy Daimler Truck do 2025 r. rozpocznie dostarczanie swoim klientom w Holandii, Belgii, Luksemburgu i Francji również samochodów ciężarowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Producent samochodów ciężarowych udzieli swoim klientom wsparcia w celu zapewnienia im łatwej i konkurencyjnej eksploatacji tych pojazdów.

Karin Rådström, odpowiedzialna za markę Mercedes-Benz Trucks i członek zarządu Daimler Truck AG:

– Z pełnym zaangażowaniem włączamy się w realizację celów Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, chcąc także aktywnie przyczyniać się do dekarbonizacji drogowego transportu towarowego w Unii Europejskiej. W transporcie dalekobieżnym przewidujemy wprowadzenie dwóch rozwiązań neutralnych pod względem emisji CO2 – oprócz ciężarówek napędzanych wyłącznie energią elektryczną z akumulatorów, także przede wszystkim zastosowanie samochodów ciężarowych zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. W tym celu wspólnie z silnymi partnerami, takimi jak TotalEnergies, zamierzamy zbudować w Europie infrastrukturę wodorową. Jestem głęboko przekonana, że będzie to miało zasadnicze znaczenie dla upowszechnienia w branży transportowej ciężarówek napędzanych ogniwami paliwowymi.

Alexis Vovk, dyrektor ds. marketingu i usług oraz członek zarządu TotalEnergies:

– Wodór odegra istotną rolę w dążeniu TotalEnergies do dekarbonizacji transportu drogowego, zwłaszcza dalekobieżnego transportu towarowego. Nasza firma aktywnie bada wszelkie aspekty wodorowego łańcucha tworzenia wartości w transporcie, od produkcji po dostawy i dystrybucję, oraz buduje w tym celu kluczowe partnerstwa. W porozumieniu ze społeczeństwem chcemy zbudować firmę multienergetyczną, której ambicją jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Jednym z głównych wyzwań, z jakimi chcemy się zmierzyć, jest zatem rozwój europejskiej sieci stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego. Jesteśmy dumni ze współpracy z tak zmotywowanym graczem jak Daimler Truck, mającej na celu zastosowanie jednolitego podejścia w rozwoju transportu towarowego neutralnego pod względem emisji CO2.

Aby dalej rozwijać te projekty i upowszechnić wykorzystanie wodoru w drogowym transporcie towarowym, obie firmy chcą też zbadać możliwości obniżenia całkowitych kosztów eksploatacji ciężarówek napędzanych wodorem. W tym celu pożądana jest oczywiście również współpraca z organami regulacyjnymi, tworzącymi odpowiednie ramy prawne w Unii Europejskiej. Daimler Truck i TotalEnergies są także członkami konsorcjum H2Accelerate. Obie firmy pozostają nadal zaangażowane we współpracę z konsorcjum wspierającym wprowadzenie w ciągu następnej dekady napędu wodorowego do europejskiego transportu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!