Jest dofinansowanie UE na nowe odcinki trasy S7 w Małopolsce

19 grudnia 2022, 12:26

Kraków będzie mieć domknięte obwodnice. Ponad 1 mld zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 o łącznej długości ponad 37 km. Będą to odcinki w województwie małopolskim: Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego) – Miechów oraz Widoma – Kraków. Koszt obu inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi łącznie ponad 3,3 mld zł.

 

Odcinek trasy S7 Moczydło – Miechów

Ekspresówka S7 na tym odcinku będzie się składać z dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą na ew. rozbudowę o trzeci pas. Odcinek od Moczydła do węzła Miechów będzie mieć 18,7 km długości. W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwa węzły drogowe (Książ i Miechów), 20 przepustów o funkcji ekologicznej, a także dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów oraz MOP Tochołów. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg i powstanie 15 km nowych dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego. Wybudowany zostanie system odwodnienia drogowego składający się z kanalizacji, podczyszczalni i 22 zbiorników retencyjno-infiltrujących.

Odcinek trasy S7 Widoma – Kraków

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!