KFD zebrał ponad 4,7 mld zł z viaTOLL w 4 lata

21 lipca 2015, 14:15

Z początkiem lipca minęły cztery lata od wprowadzenia systemu viaTOLL i manualnego poboru opłat na państwowych płatnych autostradach. Dotychczasowe wpływy przekazane na konto Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły ponad 4,7 mld zł. Obecnie sieć dróg płatnych w ramach viaTOLL obejmuje ponad 3 159 kilometrów dróg.

Przychody

Wszystkie przychody wygenerowane przez system viaTOLL trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i przeznaczane są na inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce. Od 1 lipca 2011 r. na konto KFD wpłynęło łącznie ponad 4,7 mld zł z tytułu opłat drogowych. Na tę kwotę składają się zarówno opłaty uiszczane przez kierowców pojazdów ciężkich i lekkich drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu viaTOLL (łącznie 4 mld zł, z czego wpływy za przejazdami lekkimi wyniosły 13 mln), jak i płatności wnoszone w sposób tradycyjny przez kierowców pojazdów lekkich, korzystających z płatnych odcinków autostrad zarządzanych przez GDDKiA (w sumie 641 mln zł).

Statystyki pojazdów o DMC > 3,5 t.

W lipcu 2011 r. w systemie viaTOLL zarejestrowanych było nieco ponad 300 000 pojazdów. Po 4 latach funkcjonowania elektronicznego poboru opłat drogowych liczba ta wzrosła do ponad 880 000. Jeżeli chodzi o kraj pochodzenia, to prawie 62% wszystkich pojazdów zarejestrowanych w systemie pochodzi z Polski, przy czym w przypadku samochodów o DMC > 3,5 t. odsetek ten wynosi ponad 59%, a w przypadku autobusów – ponad 60%. Wśród zagranicznych użytkowników poruszających się samochodami ciężarowymi o DMC > 3,5 t. najliczniejszymi grupami są Niemcy (6%), Litwini (3,8%), Czesi (3,5%) oraz Rosjanie (3,2%). Jeżeli pod uwagę weźmiemy jednak autobusy, proporcje te prezentują się nieco inaczej. Najwięcej zarejestrowanych w systemie autobusów pochodzi z takich państw jak: Niemcy (12,5%), Czechy (3,3%), Ukraina i Węgry (po 2,2%). Autobusy rosyjskie stanowią jedynie 0,7% wszystkich zarejestrowanych w ramach systemu.

viaTOLL popularyzuje Euro 4, Euro 5 i Euro 6

System viaTOLL w krótkim czasie stał się efektywnym narzędziem polityki środowiskowej. W rezultacie, na polskich drogach wyraźnie przybywa pojazdów z homologacjami Euro 4, Euro 5 i Euro 6. Jednocześnie zmniejsza się liczba pojazdów starszych i bardziej szkodliwych dla środowiska. Przykładowo, w listopadzie 2011 r. największy udział w rejestracjach miały pojazdy o klasie kolejno Euro 3 (33%) i Euro 5 (23%). Dwa lata później, w październiku 2013 r., proporcje te się odwróciły – liczba pojazdów w klasie Euro 5 (31,26%) przewyższyła liczbę pojazdów reprezentujących klasę Euro 3 (28,25%). Obecnie aż 37% samochodów zarejestrowanych w systemie viaTOLL to pojazdy klasy Euro 5. 23% reprezentuje klasę Euro 3, a kolejne 14% – Euro 4. Już tylko co dziesiąty pojazd poruszający się po polskich drogach (9%) przynależy do najmniej ekologicznej klasy Euro 0. Co ciekawe, w ciągu ostatnich 6 miesięcy zaobserwowano blisko dwukrotny wzrost liczby pojazdów spełniających najbardziej rygorystyczną normę EURO 6 – obecnie stanowią one blisko 5% wszystkich samochodów zarejestrowanych w systemie.


 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!