Nowe stacje przy zachodniej granicy Polski w sieci DKV

30 marca 2017, 12:38

DKV rozszerzyło sieć tanich stacji w systemie Bottom-Up o nowe punkty zlokalizowane przy zachodniej granicy kraju. Należą do nich: Citronex, Auto-Truck, Eko-Tank, EuroOil oraz Lomax. Wyjściową stawką paliwa jest tu cena hurtowa.

Każdy posiadacz karty DKV może kupować olej napędowy na stacjach Bottom-Up w cenie 20-40 groszy niższej niż wskazana na dystrybutorze. Ceny paliw dostępne są online w strefie klienta DKV. Ich aktualizacja następuje codziennie.

Dziś polska sieć Bottom-Up liczy 40 lokalizacji. Składa się na nią: 13 stacji Moya, 25 stacji Lotos, 3 stacje Polmax, po dwie stacje Citronex oraz Auto-Truck, a także pojedyncze stacje: Eko-Tank, Lomax, EuroOil, Areca, Domagała, Babilon i Bobryk. W Europie w tym samym systemie można tankować na kilkudziesięciu stacjach w Austrii, na Węgrzech oraz na Litwie. Mapa stacji dostępna jest na stronie głównej DKV.

Lokalizacje stacji Bottom-Up w Polsce są podyktowane potrzebami firm transportowych na najbardziej popularnych trasach i węzłach komunikacyjnych. Większość z nich znajduje się przy zachodniej granicy kraju. Stacje te są przystosowane do pojazdów ciężarowych, posiadają dystrybutory szybkiego tankowania, oferują zakup AdBlue, możliwość parkingu, a często także myjnie i serwisy czyszczenia samochodów.

Przewoźnicy mogą sprawdzić aktualną cenę Bottom-Up po zalogowaniu w strefie klienta DKV. W zależności od bazy hurtowej stacje objęte systemem można podzielić na dwie grupy. W pierwszej na wszystkich stacjach obowiązuje jednocześnie ta sama cena. Są to stacje: Moya, Citronex, Auto-Truck, Areca, Eko Tank, Lomax i EuroOli. Na przykład 24 marca br. cena na nich wynosiła 4,2 zł brutto, podczas gdy dwa tygodnie wcześniej – 4,37 zł. W drugiej grupie występują nieznaczne różnice cen (poziom ujednolicony obejmuje tylko punkty Lotos).

Wahania cen Bottom-Up są niezależne od polityki cenowej danej stacji – zależą bezpośrednio od aktualnego poziomu cen hurtowych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!