KE postuluje zmiany w europejskim transporcie – odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

7 czerwca 2017, 11:23

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydało komunikat, który jest odpowiedzią na zarzuty dotyczące niepodejmowania przez rząd Polski działań ws. propozycji Komisji Europejskiej dotyczących transportu drogowego.

Według Ministerstwa, krążące w przestrzeni publicznej zarzuty są nieprawdziwe. Poniżej treść komunikatu:

Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadzając regulacje krajowe w zakresie transportu drogowego, m.in. w kwestii płacy minimalnej (niemiecki MiLoG oraz Loi Macron) naciskały na Komisję Europejską, aby podobne przepisy wprowadzić na szczeblu unijnym. Na początku 2015 r. Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie pakietu zmian legislacyjnych, które uporządkują sytuację na rynku międzynarodowych przepisów drogowych UE.

Temat nowych regulacji w zakresie delegowania, w tym również w odniesieniu do transportu był jednym z przewodnich motywów aktywności Rządu RP od pierwszych tygodni funkcjonowania w nowej kadencji. Rezultatem tych działań było przyjęcie 11 maja 2017 r. Wspólnego Oświadczenia Premierów Grupy Wyszehradzkiej, w którym sprzeciwili się szerokiemu włączeniu międzynarodowych usług transportowych w zakres restrykcyjnych regulacji dot. delegowania pracowników.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, na czele z Ministrem Andrzejem Adamczykiem i Wicemin. Justyną Skrzydło odbyli kilkadziesiąt spotkań poświęconych temu tematowi: m.in. z ministrami ds. transportu Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Chorwacji, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz ambasadorami Rumunii, Słowenii, Irlandii, Niemiec.

MIB monitorował przebieg prac i pozostawał w bieżącym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE. Pan Minister Andrzej Adamczyk oraz członkowie kierownictwa MIB wielokrotnie wymieniali na ten temat opinie z Panią Violetą Bulc – Komisarz ds. Transportu oraz wysokimi urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu UE.

7 czerwca 2016 r. Polska, Czechy, Bułgaria, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja i Słowenia przekazały do rąk Komisarz V. Bulc pisemny protest przeciwko wprowadzaniu zbędnych regulacji w obszarze transportu drogowego w niektórych państwach UE, m.in. ustawy Macrona i MiLoG-u. Wystąpienie Polski zostało poparte ponadto przez Irlandię, Węgry, Rumunię, Portugalię oraz Hiszpanię.

Kolejnym elementem konsekwentnie realizowanej strategii było przyjęcie zainicjowanego przez Polskę wspólnego oświadczenia Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii oraz Słowenii, które zostało zaprezentowane podczas Rady TTE w grudniu 2016 roku i kierunkowo poparte przez Wielką Brytanię i Irlandię.

Dodatkowo podczas Rady ds. Konkurencyjności, która miała miejsce 20 lutego br., wspólne stanowisko w zakresie wzmocnienia konkurencyjności w ramach jednolitego rynku UE w kontekście transportu drogowego wyraziły Polska, Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja
i Słowenia.

Również w lutym br. odbyły się spotkania Pana Ministra A. Adamczyka z Posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym koordynatorami największych grup politycznych.

W dniu 31 maja 2017 r. delegacja MIB była obecna na prezentacji założeń Pakietu Mobilności w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Z inicjatywy strony polskiej zaraz po debacie plenarnej odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz Komisarz Violeta Bulc. Celem seminarium było zaprezentowanie przedstawicielom Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, państw członkowskich oraz środowisk branżowych stanowiska RP. Polska strona przedstawiła yniki prac badawczych zespołu naukowców Uniwersytetu Gdańskiego zleconych przez resort, dotyczących konsekwencji wprowadzenia Pakietu Mobilności dla Jednolitego Rynku Europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportowego.

Minister Andrzej Adamczyk był pierwszym ministrem, z którym komisarz Violeta Bulc rozmawiała po prezentacji pakietu.

Obecność Ministra w dniu publikacji pakietu w Brukseli potwierdza, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmuje proaktywne działania, mające na celu wpływanie na kształt aktów prawnych, wchodzących w skład Pakietu Mobilności, tak aby uwzględniały one interesy Polski.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!