IVECO popiera projekt PE w zakresie ograniczenia emisji CO2

26 listopada 2018, 14:18

Parlament Europejski, podczas sesji plenarnej, poddał pod głosowanie swoją oficjalną opinię oraz poprawki do zgłoszonego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie emisji CO2 z pojazdów ciężkich.

Firma IVECO z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Parlament Europejski gazu ziemnego, w tym zwłaszcza biogazu, za paliwo autentycznie sprzyjające realizacji szerokiego celu ograniczania emisji związków węgla w Europie – mimo opublikowanych niedawno ostrych, ale nietrafionych argumentów przeciwko roli gazu ziemnego w zrównoważonym transporcie.

W poprawce przyjętej na posiedzeniu plenarnym w środę 14 listopada dużą ponadpartyjną większością głosów Parlament UE zwraca się do Komisji UE o opracowanie, najpóźniej do 2020 roku, metod uwzględnienia wpływu stosowania paliw z surowców odnawialnych na obliczanie średniej emisji z pojazdów w gamie producenta oferującego klientom także rozwiązania oparte na CNG i LNG.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjęcia tej poprawki przez Parlament Europejski, gdyż uznaje ona rolę gazu ziemnego w ograniczaniu emisji w branży transportowej. Firma IVECO od dawna uważa gaz ziemny za dostępną już dziś dojrzałą technologię, która może przyczynić się do zdecydowanego ograniczenia emisji, w tym NO2 o 90% oraz cząstek stałych o 99%. W przypadku stosowania biometanu ograniczenie emisji CO2 w całym łańcuchu od pozyskania surowca do zużycia paliwa może sięgać 95%. Gaz faktycznie umożliwia płynne przejście do pełnej dekarbonizacji transportu, jeżeli biometan powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych. Kompost i składniki odżywcze mogą wówczas wrócić do gleby, a związanie węgla w materii organicznej powoduje, że ślad węglowy takiego cyklu jest wręcz ujemny. W ramach naszej wizji oferujemy pełną gamę samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym, przeznaczonych do realizacji wszelkich zadań transportowych, w tym także przewozu ciężkich ładunków na dalekich trasach. Ofertę tę firma IVECO zaprezentowała na targach IAA 2018, zapisując się w ich historii jako pierwszy producent bez samochodów z silnikami Diesla na swoim stoisku – mówi Pierre Lahutte, prezes marki IVECO.

Pogląd, że gaz ziemny jest dojrzałym rozwiązaniem dla zrównoważonego transportu podzielają również instytucje UE oraz rządy poszczególnych państw członkowskich, które na różne sposoby wspierają rozwijanie tej technologii. Poprawka dotycząca gazu ziemnego uzupełnia wcześniejsze inicjatywy, takie jak finansowe zachęty do zakupu efektywnych energetycznie samochodów ciężarowych o niskiej emisji CO2 oraz zwolnienia z opłat drogowych dla samochodów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) w Niemczech, zniesienie akcyzy na LNG i obciążenie oleju napędowego podatkiem na finansowanie rozwoju infrastruktury LNG w Polsce czy przyjęte we Francji i Włoszech przepisy promujące wykorzystywanie biometanu wytwarzanego z nawozu bydlęcego i odpadów rolnych jako paliwa do pojazdów używanych w transporcie.

Raport końcowy wciąż zawiera wiele krytycznych uwag pod adresem branży, wskazując między innymi na konieczność narzucenia bardziej rygorystycznych celów w zakresie ograniczania emisji. Następnym etapem w procesie legislacyjnym jest głosowanie w Radzie UE, a IVECO oraz branża gazu i biogazu wierzy, że państwa członkowskie przyjmą te postanowienia w celu przyspieszenia procesu dekarbonizacji.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!