Wyniki finansowe Grupy Wielton w I poł. 2019 r.

, 18 września 2019, 14:59

Grupa Wielton wypracowała w I połowie 2019 roku 1 326,2 mln zł przychodów (wzrost o 34,9 proc. r/r) oraz 85,4 mln zł zysku EBITDA (o 26,1 proc. więcej r/r). Wielton pozostaje spółką dywidendową – w czerwcu br. spółka wypłaciła niemal 20 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r.

Zysk netto Grupy wyniósł w omawianym okresie 40,4 mln zł i był o 3,1 proc. wyższy niż w I poł. 2018 r.

Biorąc pod uwagę to, że wyniki za I półrocze 2019 r. uwzględniają przychody przejętej pod koniec ubiegłego roku brytyjskiej spółki Lawrence David oraz fakt, że wciąż trwają działania integracyjne, które w najbliższej przyszłości przyniosą wzrost marż generowanych przez tę firmę, należy podkreślić utrzymanie zadowalającego poziomu rentowności naszego dotychczasowego biznesu w 2019 r. – mówi Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton S.A.

Przychody francuskiej spółki Freuhauf sięgnęły niemal 387 mln zł i były o ponad 23 proc. wyższe niż rok wcześniej. Spółka z Grupy Wielton pozostaje liderem rynku z niemal 21 proc. udziałem. Poprawa wyników jest efektem robotyzacji linii produkcyjnych. Polska spółka Wielton zrealizowała na krajowym rynku 236 mln zł obrotu (1 proc. mniej niż rok wcześniej).

Spółka Viberti jest na etapie finalizacji biznesplanu prowadzącego do optymalizacji kosztów i zmiany struktury sprzedaży (czego efektem będzie utrzymanie marż). Planowane jest również wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów.

Przychody niemieckiej Grupy Langendorf ze sprzedaży produktów sięgnęły niemal 139 mln zł i były o ponad 14 proc. wyższe r/r. Firma wdraża działania prowzrostowe związane z zarządzaniem portfelem produktów oraz wykorzystaniem synergii grupy, których celem jest wzrost przychodów i maksymalizacja marż.

Na bieżąco monitorujemy wszystkie strategiczne rynki i dostosowujemy działania do ich indywidualnej sytuacji. Wyniki poszczególnych spółek wskazują na skuteczność w zarządzaniu Grupą – tłumaczy Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!