Transport do Francji w dobie pandemii

2 kwietnia 2020, 14:47

Trwająca obecnie w Europie pandemia koronawirusa powoduje duże zmiany w strefie Schengen. Większość europejskich państw zamknęła granice i ograniczyła ruch tranzytowy, zmieniając jednocześnie dotychczasowe zasady wykonywania transportu.

16 marca prezydent Emmanuel Macron w swoim oficjalnym wystąpieniu ogłosił zamknięcie granic kraju. Od 17 marca granice zewnętrzne Unii Europejskiej oraz w Strefie Schengen zostały zamknięte całkowicie na okres 30 dni, zaczął również obowiązywać zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez ważnego powodu. Jak kwarantanna wpłynęła za przepisy transportowe?

Transport do Francji – zasady i obowiązki

Wraz z wprowadzeniem kwarantanny władze francuskie zmieniły również przepisy, dotyczące wykonywania przewozów na terenie Republiki. Sam zakaz poruszania się nie dotyczy kierowców zawodowych, poza tym – nie chcąc zaburzać łańcucha dostaw – władze kraju wprowadziły nawet szereg uproszczeń, na przykład w przestrzeganiu czasu pracy. Możliwy jest zatem zarówno tranzyt, jak realizowanie przewozów towarowych na terenie kraju, ale z pewnymi zmianami.

Transport ładunków pojazdami o dmc powyżej 7,5 t

Zgodnie z rozporządzeniem z 19 marca, zakazy ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 t we Francji zostały zniesione. Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie do 20 kwietnia 2020 r. włącznie. W związku z rozporządzeniem transport towarów otrzymał następujące odstępstwa (dotyczą one transportu krajowego i międzynarodowego):

  1. Wydłużenie dziennego czasu jazdy do dziesięciu godzin dziennie lub do jedenastu godzin dziennie dwa razy w tygodniu.
  2. Wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do sześćdziesięciu godzin tygodniowo i sto dwie godziny w ciągu dwóch kolejnych tygodni, pod warunkiem, że wzrosty te będą zgodne z przepisami ustawowymi oraz regulacyjnymi dotyczących czasu pracy i wypoczynku, mające zastosowanie do kierowców.

Obowiązki kierowców ciężarówek

Kierowcy, realizujący transport na terenie Francji, podczas jazdy muszą przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • Zachowanie odpowiedniej odległości od innych ludzi (co najmniej 1 metra) w czasie trwania całej trasy – na parkingach, podczas rozładunku, załadunku itp.
  • Ciężarówka musi być wyposażona w zapas wody i mydła, a także jednorazowe ręczniki lub żel dezynfekujący na bazie alkoholu. Należy to do obowiązków pracodawcy, ale kierowca musi pamiętać o tym.

Rząd opublikował mapę, informującą kierowców ciężarówek o stacjach serwisowych, które są otwarte i oferują niezbędne usługi. Mapa zawiera również dane tym, które centra techniczne dla ciężarówek są otwarte. Mapa jest dostępne pod linkiem: Open Street Map.

Załadunek i rozładunek we Francji

Kierowcy pojazdów transportowych oraz personel przebywający na miejscach załadunku lub rozładunku muszą przestrzegać środków higieny i zdystansowania społecznego. Władze wydały w tym celu szereg wskazówek i zaleceń.

W przypadku, gdy miejsca załadunku lub rozładunku nie mają dostępu do wody, muszą zostać wyposażone w żel wodno-alkoholowy. Z kolei kierowcy powinni posiadać w pojazdach w zapas wody i mydła, a także ręczniki jednorazowe lub żel do dezynfekcji. Jeśli kierowca spełnia powyższe wytyczne, nie można mu odmówić wstępu do miejsca załadunku/rozładunku. Jeśli dodatkowo miejsce te posiadają dostęp do wody, ze względów sanitarnych nikt nie może odmówić kierowcom do niej dostępu.

Dostawa ładunków musi się odbywać w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę i widniejącym na dokumencie przewozowym. Z kolei podpis dokumentów transportowych musi się odbyć bez kontaktu między ludźmi. W przypadku dostaw kurierskich do domu, kierowcy po komunikacji z odbiorcą lub jego przedstawicielem muszą zostawić paczki przed drzwiami. Odbiorca lub jego przedstawiciel nie może wymagać podpisania dokumentu na jakimkolwiek nośniku.

Kontrole kierowców ciężarówek we Francji

Pomimo ułatwień, należy się liczyć z tym, że ilość kontroli pojazdów ciężarowych nie ulegnie zmianie. Wręcz przeciwnie, francuskie służby są skłonne je zintensyfikować.

Organizacja FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers) zaleca, aby kierowcy, realizujący przewozy na terenie Francji, mieli ze sobą wcześniej wypełniony certyfikat Attestation de déplacement dérogatoire d’un personnel dans une entreprise de transport routier ou de logistique. Zawiera on informacje zarówno o kierowcy, jak i o firmie przewozowej. Certyfikat nie jest obowiązkowy, jednak pomaga przyspieszyć procedurę kontroli.

Dodatkowo kierowca ciężarówki poza certyfikatem powinien okazać:

  • dowód tożsamości,
  • kartę kierowcy z tachografu (opcjonalnie z pozycją niżej),
  • kartę kwalifikacji zawodowej (opcjonalnie z pozycją powyżej).

W transporcie we Francji może również pomóc wsparcie prawne – np. firm oferujących przedstawicielstwo w ramach ustawy Loi Macron. Firmy, które nie posiadają obowiązku korzystać z usług reprezentanta we Francji, mogą skorzystać z oferty Truck Asysta – usługi skierowanej do jednoosobowych firm transportowych, wspierającej kierowców podczas wykonywania zlecenia transportowego we Francji.

Pracownik delegowany we Francji

Wszystkie osoby poruszające się pomiędzy miejscem zamieszkania, a punktem docelowym (np. pracą, sklepem, apteką) powinny nosić przy sobie wypełnione oświadczenie. Jego okazanie będzie konieczne w przypadku kontroli. Na dokumencie należy wpisać powód wyjścia z domu, a jeżeli zdaniem służb kontrolnych nie będzie on dostatecznie ważny, można zostać ukaranym mandatem.

Przekroczenie granic Francji

W całej Francji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez ważnego powodu. Zakaz ten nie obejmuje powrotu do miejsca zamieszkania, w tym również położonego za granicą. Kierowców ciężarówek, realizujących przewóz towarów, ograniczenia te nie dotyczą.

Niezależnie od tego, czy kierowca wykonuje transport we Francji, czy też przejeżdża przez kraj w ruchu tranzytowym, wzmożona liczba kontroli służb francuskich może wymagać interwencji lub wsparcia specjalistów. Dzięki znajomości języka, przepisów i bieżących zmian pomoc ekspertów może przyspieszyć zakończenie kontroli, zmniejszyć stres pracowników oraz uniknąć otrzymania mandatu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!