Nowy prezes Wieltonu

10 czerwca 2020, 12:51

Polski producent naczep Wielton będzie miała nowego prezesa. Dotychczasowy szef rady nadzorczej Paweł Szataniak obejmie nowe stanowisko, natomiast poprzedni prezes pozostanie w zarządzie na stanowisku wiceprezesa.

Wielton wprowadza nową strukturę zarządzania i nadzoru w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowy skład zarządu Spółki Wielton zostaje rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne. Zmiana wynika bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju, a jej celem jest bardziej efektywne zarządzanie aktywami i synergiami w Grupie. Większą skuteczność, bardziej skoordynowaną i szybką decyzyjność zagwarantują dedykowani członkowie zarządu oraz powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Pawła Szataniaka – większościowego współudziałowca i dotychczasowego przewodniczącego Rady Nadzorczej wieluńskiej Spółki.

Obecny Prezes Zarządu Mariusz Golec obejmuje w nowej strukturze funkcję I Wiceprezesa Zarządu, CEO Grupy Wielton. Jednocześnie powołany zostaje na funkcję CFO Grupy Piotr Kamiński były członek Rady Nadzorczej Spółki.

Wielton wydziela także działalność głównego zakładu produkcyjnego Grupy w Wieluniu, aby docelowo stanowił odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Polska. Na czele oddziału stanie Piotr Kuś, który został powołany na Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w funkcji Dyrektora Generalnego jednostki.

Celem zmiany jest zwiększenie efektywności zarządzania oraz łatwiejsza adaptacja tej notowanej na warszawskiej giełdzie europejskiej Grupy do dynamicznych zmian rynkowych. W konsekwencji przyniesie to korzystną zmianę w kreowaniu wartości dla jej akcjonariuszy.

Wieluński producent podjął decyzję o ewolucji dotychczasowej struktury organizacyjnej. Przeprowadzone zmiany mają spowodować korzystną zmianę zarządzania wartością kreowaną dla akcjonariuszy Spółki przez optymalną działalność wszystkich składników Grupy Kapitałowej Wielton.

Skład zarządu Wielton SA rozrósł się z trzech do siedmiu członków. Utworzono poziom centrali Grupy w postaci trzech dedykowanych członków zarządu:

  • Paweł Szataniak, były Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz główny akcjonariusz Wielton SA, objął funkcję Prezesa Zarządu i Chairmana Grupy Kapitałowej, który pokieruje zespołem nadzoru Grupowego.
  • Mariusz Golec, dotychczasowy Prezes Zarządu, objął funkcję I Wiceprezesa Zarządu na stanowisku CEO Grupy. Będzie on kontynuował rozwój Grupy, skupiając swoją uwagę na poziomie centralnym.
  • Piotr Kamiński, były członek Rady Nadzorczej Wielton SA, objął funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz CFO Grupy i będzie odpowiadał za strategię finansową całej Grupy.

Wprowadzona zmiana jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju organizacji. Międzynarodowy charakter Grupy Wielton oraz ambitne cele wzrostu wymagały dostosowania dotychczasowej struktury organizacyjnej do skali biznesu. Zachowujemy sprawdzony federalny charakter naszej Grupy, a jednocześnie ujednolicamy centralny nadzór nad spółkami. Mój udział w zarządzie jest gwarancją skrócenia procesu decyzyjnego na poziomie Grupy, a tym samym większej dynamiki i efektowności zarządczej, tak ważnej w obecnej sytuacji rynkowej, ale przede wszystkim wypracowania korzyści dla wszystkich akcjonariuszy Spółki w postaci wzrostu jej wartości. Swoją rolę widzę w kreowaniu wizji oraz wytyczaniu kolejnych kierunków rozwoju Grupy Wielton – powiedział Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Grupa Wielton, a tym samym jej struktura sukcesywnie się rozwijają. Z tego powodu ważne jest, aby zmiany w zarządzaniu i nadzorze również ewoluowały. Sprawdzone rozwiązania, funkcjonujące w ostatnim okresie, nie będą sprawdzać się w dużej, międzynarodowej Grupie w kolejnych latach, przy tak dynamicznym jej rozwoju. Jesteśmy niezwykle ambitni, dlatego nasz dalszy wzrost wymaga reorientacji nadzoru i zarządzania. Wprowadzenie poziomu centrali oraz rozdzielenie funkcji Prezesa Zarządu od CEO doprowadzi do usprawnienia procesów, a tym samym do aktywniejszego działania na wielu polach – powiedział Mariusz Golec, I Wiceprezes Zarządu CEO Wielton S.A.

Wprowadzona zmiana jest wzmocnieniem struktury zarządczej zakładu w Wieluniu wydzielanego w formie Oddziału Spółki Wielton Polska, którego zarządzanie przekazane zostało w ręce: Piotra Kuś, który objął funkcję Wiceprezesa Wielton SA, Dyrektora Generalnego oddziału Wielton Polska. Tomasza Śniatała który objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego oddziału. Włodzimierza Masłowskiego który objął funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Rynków Wschodnich i Rynku Agro oraz Andrzeja Mowczana który objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Komercyjnego.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!