Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Daimler Truck potwierdza aspiracje do odgrywania roli na drodze do zrównoważonego transportu

, 24 czerwca 2022, 14:47

Podczas pierwszego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck”) potwierdza swoje aspiracje do odegrania kluczowej roli w kształtowaniu transformacji branży transportowej. Daimler Truck tworzy warunki do przeprowadzenia transformacji technicznej w kierunku bezemisyjnej, bezpiecznej i zautomatyzowanej jazdy dokładając starań, aby z powodzeniem realizować ideę zrównoważonego transportu.

Obecnie Daimler Truck zatrudnia ok. 100 tys. pracowników i należy do największych producentów pojazdów użytkowych o globalnym zasięgu. Koncern nieustannie pracuje nad zwiększeniem rentowności i dąży do tego, aby do 2025 r. osiągnąć rentowność sprzedaży w działalności przemysłowej na poziomie co najmniej 10% – w zależności od warunków rynkowych. Jako samodzielna spółka giełdowa, Daimler Truck chce jeszcze intensywniej i dynamiczniej kształtować rozwój bezemisyjnego transportu. Planuje przyspieszenie rozwoju pojazdów z napędem akumulatorowym i pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi – własnymi siłami oraz w ramach strategicznie uzasadnionych partnerstw. Z punktu widzenia firmy Daimler Truck technika akumulatorowa i wodorowa uzupełniają się wzajemnie, a więc oferują klientom optymalne rozwiązania transportowe w zależności od rodzaju zastosowania pojazdu. Już w 2030 r. 60% sprzedaży Daimler Truck mają stanowić pojazdy użytkowe bezemisyjne podczas jazdy, a od roku 2039 przedsiębiorstwo zamierza na rynkach Ameryki Północnej, Europy i Japonii oferować wyłącznie takie samochody nowe, które podczas jazdy będą neutralne pod względem emisji CO2.

– Daimler Truck jest jednym z wiodących producentów pojazdów użytkowych na świecie. W oparciu o ambitną strategię innowacyjności zarząd firmy zamierza również w przyszłości kształtować transformację branży. Byłem pod ogromnym wrażeniem motywacji i energii, z jakimi międzynarodowy zespół Daimler Truck wkroczył na drogę samodzielności biznesowej – stwierdził Joe Kaeser, przewodniczący rady nadzorczej, na zdalnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. – Teraz trzeba stawić czoła aktualnym wyzwaniom operacyjnym, jednocześnie pamiętając o szansach na zrównoważone zwiększanie wartości w przyszłości.

– To Walne Zgromadzenie odbywa się w czasie różnorodnych wyzwań, wymagających bardzo wiele od nas wszystkich. Ze względu na pandemię COVID-19, w przypadku której nadal należy zachowywać ostrożność. Ze względu na wojnę na Ukrainie i jej poważne konsekwencje. No i wreszcie ze względu na nie mniej ważne zmiany klimatyczne, którym musimy wspólnie stawić czoła wszelkimi siłami. W czasach takich jak obecne, odpowiedzialne działanie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak podejmowanie odpowiedzialności zawsze było częścią kultury Daimler Truck, we wszystkich naszych zespołach na całym świecie. Jako samodzielna, notowana na giełdzie spółka działamy w sposób zarówno odpowiedzialny, jak i przedsiębiorczy. Mamy w pełni naładowane akumulatory i będziemy maksymalnie wykorzystywać tę energię – z myślą o naszych klientach, pracownikach i akcjonariuszach – powiedział Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck.

Na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Daimler Truck Holding AG akcjonariusze lub ich pełnomocnicy będą głosować nad punktami porządku obrad wymienionymi w zawiadomieniu zwołującym, w tym nad udzieleniem absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej za rok gospodarczy 2021, wyborem udziałowców do rady nadzorczej oraz systemem wynagrodzeń dla członków zarządu. Ponadto ma zostać podjęta uchwała o przeznaczeniu zysku bilansowego.

Rok gospodarczy 2021 z wynikiem pozytywnym

W 2021 r. Daimler Truck kontynuował działania zmierzające do poprawy rentowności. Dzięki utrzymaniu ścisłej dyscypliny w zakresie kosztów stałych firma osiągnęła cele finansowe na rok 2021 pomimo znacznych utrudnień spowodowanych ograniczeniami w dostawach. Sprzedając około 455,4 tys. samochodów ciężarowych i autobusów, firma Daimler Truck zwiększyła swoją sprzedaż pojazdów o 20% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Koncern byłby w stanie dostarczyć znacznie więcej pojazdów, gdyby nie występujące zakłócenia w łańcuchu dostaw. Obrót firmy wzrósł o 10% w porównaniu z rokiem 2020 i wyniósł ok. 39,8 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 2,6 mld euro. W działalności przemysłowej Daimler Truck osiągnął skorygowaną rentowność sprzedaży (Return On Sales, ROS adjusted) na poziomie 6,1%. Na koniec roku firma miała solidną płynność finansową w wysokości 6 mld euro.

Dobry start w rok 2022

Firma Daimler Truck kontynuowała pozytywny rozwój z roku 2021 i – pomimo utrzymujących się utrudnień w dostawach – z dobrymi wynikami rozpoczęła rok 2022, zwiększając sprzedaż, obrót i EBIT. W pierwszym kwartale bieżącego roku przedsiębiorstwo znacznie zwiększyło sprzedaż koncernową w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 109,3 tys. sztuk (+8%). Nastąpił też wzrost obrotu koncernu o 17% – do 10,6 mld euro. Na początku 2022 r. odnotowano utrzymujący się wysoki poziom zamówień, sięgający ok. 139 tys. sztuk. Portfel zamówień nadal rośnie i osiąga rekordowy poziom, świadczący o wysokim zaufaniu klientów do naszych produktów. Skorygowany zysk operacyjny EBIT wzrósł na poziomie koncernu o ok. 11% – do 651 mln euro.

Perspektywa roku 2022

Daimler Truck zakłada, że w 2022 r. warunki makroekonomiczne dla światowego popytu na pojazdy użytkowe pozostaną stosunkowo korzystne i prognozuje sprzedaż od 500 do 520 tys. sztuk oraz obrót koncernu na poziomie 48,0–50,0 mld euro. Popyt na produkty i usługi jest nadal wysoki, a w łańcuchach dostaw pojawiają się oznaki powolnej poprawy. Przedsiębiorstwo oczekuje wyraźnego wzrostu skorygowanego zysku operacyjnego EBIT. Daimler Truck prognozuje, że w obecnych trudnych warunkach skorygowana rentowność sprzedaży (RoS adjusted) w działalności przemysłowej wyniesie od 7 do 9%. Jak to już zaznaczono w informacjach na temat pierwszego kwartału, sformułowana przez firmę perspektywa uwzględnia wszystkie znane obecnie skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej i niedoboru półprzewodników. Jednakże jest ona również uwarunkowana dalszym przebiegiem wojny i jej wpływem na gospodarkę światową.

Od 21 marca 2022 r. firma Daimler Truck jest notowana na niemieckim indeksie giełdowym DAX. Akcje Daimler Truck są notowane na rynku regulowanym (Prime Standard) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie pod symbolem giełdowym DTG. Ich numer ISIN, czyli Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych, to DE000DTR0CK8, natomiast niemiecki numer identyfikacyjny (WKN) – DTR0CK.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!