Kara za przeładowanie samochodu ciężarowego w 2023 r.

10 lutego 2023, 10:39

Kara za przeładowanie samochodu ciężarowego w 2023 roku jest wyższa, niż kiedykolwiek wcześniej. Trudno się temu dziwić, bowiem statystycznie rzecz ujmując niemal co trzecia ciężarówka po naszych drogach jedzie przeładowana.

Spis treści:

  • Przeładowanie samochodu ciężarowego – przyczyny i konsekwencje
  • W jaki sposób mierzy się wagę pojazdu?
  • Kara za przeładowanie samochodu ciężarowego 2023 – jaki mandat?
  • Kto odpowiada za przeładowanie samochodu ciężarowego?
  • Kara za przeładowanie ciężarówki – jak i kiedy się odwołać?

Inspekcja Transportu Drogowego alarmuje, że blisko 30% kontrolowanych w Polsce samochodów ciężarowych jest przeładowanych. Jazda z przekroczoną DMC stwarza poważne zagrożenie praktycznie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz wpływa negatywnie na nawierzchnię dróg. Być może zaostrzenie kar za przeładowanie samochodu ciężarowego ograniczy ten proceder.

Przeładowanie samochodu ciężarowego – przyczyny i konsekwencje

Warto jednak na początku odpowiedzieć, czym tak naprawdę jest przeładowanie lub fachowo rzecz ujmując, przeważenie pojazdu? Ta sytuacja najczęściej dotyczy pojazdów ciężarowych, ale coraz częściej pod tym kątem kontrolowane są także samochody osobowe. Formalnie rzecz ujmując przeładowanie pojazdu polega na przekroczeniu jednego z dwóch parametrów:

  • nacisku na jedną z osi samochodu. Jego wartość określa homologacja pojazdu,
  • dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (DMC), co automatycznie oznacza przekroczenie ładowności pojazdu (ładowność zawsze jest mniejsza, niż masa całkowita).

Konsekwencje przeładowania samochodu ciężarowego zależą przede wszystkim od masy ponadnormatywnego ładunku. Jednakże w każdym przypadku przeważenia auta zostaje wydłużona jego droga hamowania, a elementy zawieszenia poddawane są zwiększonym obciążeniom, co skraca okres ich eksploatacji. W skrajnych przypadkach przeładowana ciężarówka może być trudna w prowadzeniu z powodu zmniejszonej sterowności. Zwiększony nacisk osi pojazdu na nawierzchnię drogi może ją uszkodzić.

W jaki sposób mierzy się wagę pojazdu?

Kontrolą masy pojazdów ciężarowych zajmuje się przede wszystkim Inspekcja Transportu Drogowego. Funkcjonariusze mają do dyspozycji wiele urządzeń pomiarowych. Jednym z najpopularniejszych są przenośne wagi do pomiarów statycznych używane podczas kontroli na drodze. Wagę pojazdów na potrzeby ITD mierzą również polimerowe czujniki, montowane pod powierzchnią asfaltu oraz instalowane na równi z nią gumowe i metalowe płyty ważące.

ITD posiada także preselekcyjne wagi wbudowane w nawierzchnię dróg. Zlokalizowano je w pobliżu centrów logistycznych, zakładów przemysłowych, dużych magazynów i innych podobnych obiektów. Taka waga w czasie rzeczywistym mierzy nacisk osi przejeżdżającego przez nią pojazdu, jego masę całkowitą oraz określa wymiary samochodu. Jeżeli wstępnie stwierdzone zostaną odchylenia, system zatrzymuje pojazd w punkcie kontrolnym, gdzie poddawany jest on szczegółowemu ważeniu.

Kara za przeładowanie samochodu ciężarowego w 2023 r. – jaki mandat?

Kara za przeładowanie samochodu ciężarowego w 2023 r. jest wyższa, niż w latach poprzednich. Wysokość mandatu zależy od DMC pojazdu i wielkości przeładowania. W przypadku pojazdu nienormatywnego, poruszającego się bez zezwolenia lub z naruszeniem jego postanowień, maksymalna kara może wynieść nawet 15 000 zł.

Znacznie częściej przeważenie stwierdzane jest w wyniku kontroli drogowych popularnych aut dostawczych i ciężarówek. Kara za przeładowanie takiego samochodu ciężarowego wynosi:

  • dla busów o DMC w zakresie 2,5 – 3,5 t mandat pomiędzy 500 zł a 2000 zł,
  • za przeładowanie samochodu ciężarowego o DMC od 3,5 do 12 t ustawodawca przewidział mandat od 500 do 5000 zł,
  • dla pojazdu o DMC powyżej 12 t zakres ten wynosi już od 1000 do 10 tys. zł.

Oprócz nałożenia mandatu, ITD może także zatrzymać pojazd do czasu zorganizowania przeładunku części towaru na inny samochód.

Kto odpowiada za przeładowanie samochodu ciężarowego?

Póki co nie wprowadzono punktów karnych za przeładowanie samochodu ciężarowego, dlatego najwyższy możliwy z tego tytułu mandat dla kierowcy wynosi 500 zł. Cała odpowiedzialność za tego typu wykroczenie spoczywa bowiem na właścicielu firmy transportowej.

Warto jednak podkreślić, że przewoźnik odpowiada za przeładowany pojazd wtedy, gdy wiedział o przekroczeniu DMC oraz nacisku na osie albo wtedy, gdy zgodził się na przewóz ładunku ponadnormatywnego. Te warunki są ważne, ponieważ wykazanie braku ich spełnienia stwarza możliwość uniknięcia konieczności zapłaty kary za przeładowanie samochodu ciężarowego w 2023.

Kara za przeładowanie ciężarówki – jak i kiedy się odwołać?

Polskie przepisy umożliwiają złożenie odwołania od kar administracyjnych nałożonych przez ITD. Ukarany ma na to dwa tygodnie od zakończenia postępowania. Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Kiedy warto odwołać się od kary za przeładowanie samochodu ciężarowego w 2023 r.?

Zawsze wtedy, gdy przewoźnik może udowodnić, że nie wiedział o przeważeniu pojazdu lub wiedział o tym fakcie, ale nie wyraził zgody na przewóz zbyt dużego ładunku, a pomimo tego ciężarówka wyjechała na trasę. Dotyczy to sytuacji, w której np. firma odpowiedzialna za załadunek świadomie zaniżyła wagę towarów w dokumentach albo nie posiadała urządzeń, służących do pomiaru nacisku na osie pojazdu. Jeżeli przewoźnikowi uda się udowodnić, że wina za przeważenie auta nie spoczywa na nim, wówczas kara za przeładowanie samochodu ciężarowego 2023 zostanie nałożona na ten podmiot, który został uznany winnym popełnienia tego wykroczenia.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!