Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców 2023

18 maja 2023, 14:45

Z jednej strony branża transportu drogowego cierpi z powodu olbrzymiego niedoboru zawodowych kierowców, a z drugiej skomplikowane przepisy zniechęcają wielu potencjalnych truckerów. Rozwiązaniem miały być zapowiadane zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców, wykonujących przewóz drogowy. Sprawdzamy, czego one dotyczą i jakie są konsekwencje ich wprowadzenia?

Spis treści:

  • Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców – kiedy weszły w życie?
  • Wprowadzone zmiany i ich konsekwencje
  • E-learning i długość godziny szkoleniowej po zmianach

 

Wprowadzone zmiany miały być istotne przede wszystkim dla pracodawców truckerów i samych kierowców zawodowych oraz osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień, umożliwiających wykonywanie tego zawodu. Najnowsza nowelizacja zmienia wiele dotychczasowych przepisów, ale nadal nie rozwiązuje wszystkich zgłaszanych przez te środowiska problemów. Sprawdzamy, co się zmieniło i wyjaśniamy efekty tych poprawek w praktyce.

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców – kiedy weszły w życie?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zmieniające przepisy, dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, zostało ogłoszone 17 marca 2023 roku. Zdecydowana większość wprowadzonych zmian obowiązuje od 25 kwietnia br., ale są również takie, które wejdą w życie później.

Co więcej, prace nad kolejnymi poprawkami omawianego rozporządzenia nadal trwają, ponieważ przepisy w obecnym kształcie nie sprzyjają rozwiązywaniu problemów, z którymi zmaga się branża transportowa. Jej oczekiwania nadal są większe, niż motywacja kierowców do obycia szkoleń.

Wprowadzone zmiany i ich konsekwencje

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców, wykonujących przewóz drogowy, które zaczęły obowiązywać od 25 kwietnia 2023 r., dotyczą:

  • terminu wykonania badań lekarskich i psychologicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – nowelizacja zwalania podmioty szkoleniowe z obowiązku weryfikacji w profilu kierowcy zawodowego aktualności wymienionych orzeczeń lekarskich. Dzięki temu wydłuży się okres ważności tych dokumentów, ponieważ kandydat będzie musiał je uzyskać dopiero przed złożeniem wniosków o prawo jazdy lub kartę kwalifikacji kierowcy, a nie jak dotąd już przed odbyciem szkolenia,
  • możliwości uproszczenia wewnętrznych procedur ośrodków szkoleniowych, dotyczących procedur potwierdzania wpisów w dokumentacji. Do tej pory możliwe było to wyłącznie za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zmiany w przepisach umożliwiają potwierdzenie wpisu do dokumentacji za pomocą unikalnych identyfikatora oraz hasła nadanych w systemie teleinformatycznym ośrodka,
  • zajęć praktycznych prowadzonych w sali przy użyciu np. trenażerów tachografów cyfrowych. Po nowelizacji tego typu zajęcia będą zaliczane do modułów szkolenia okresowego,
  • wydawania świadectwa kwalifikacji w postaci papierowej. W wyniku wprowadzonych zmian osoba szkoląca się znowu otrzyma świadectwo w takiej właśnie formie.

E-learning i długość godziny szkoleniowej po zmianach

Zmianom uległy również zapisy rozporządzenia, dotyczące nauczania na odległość za pomocą Internetu, czyli e-learningu. Poszerzono zakres tego rodzaju szkoleń o ćwiczenia, pokazy, prezentacje i testy. Możliwa stała się zmiana kolejności poszczególnych szkoleń w tym trybie oraz zniesiono obowiązek potwierdzania uczestnictwa w szkoleniach za pomocą kodów wysyłanych na telefon kursanta.

Dodatkowo nowelizacja przepisów reguluje kwestie długości godziny szkoleniowej. Przyjęto, że zarówno godzina zajęć, jak i ćwiczeń jest równa 60 minutom, w których zawiera się także przerwa o długości od 5 do 10 minut. Zamiana ta pozwoli skrócić czas trwania szkolenia.

Wprowadzone zmiany branża ocenia pozytywnie, jednakże jej przedstawiciele podkreślają konieczność dalszych nowelizacji. Na przykład w kwestii wprowadzonego uprzednio Profilu Kierowcy Zawodowego oraz obowiązków wynikających z jego funkcjonowania dla kierowców i ośrodki szkoleniowe.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!