Grupa Wielton zaprezentowała swoją strategię na najbliższe 4 lata

31 października 2023, 14:19

Skonsolidowane przychody Grupy Wielton w 2027 r., z uwzględnieniem fuzji i przejęć, mają wynieść ok. 1,5 mld euro, wobec 732 mln euro w 2022 r. Wolumen sprzedaży zwiększy się w tym okresie z 23,2 tys. do ok. 45 tys. sztuk pojazdów.

Wielkie plany grupy Wielton na najbliższe lata

W 2027 r. w wyniku zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji stopa marży EBITDA wyniesie 8 proc. Relacja długu netto do EBITDA utrzymana zostanie na bezpiecznym poziomie ok. 2,5. Udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych zwiększą się z 6,7 proc. w 2022 r. do około 13 proc. w roku 2027. Pozycję rynkową umocnią wszystkie kluczowe spółki Grupy. Większościowe udziały w skonsolidowanym wolumenie utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Planowana jest również większa dywersyfikacja rynkowa. Głównym motorem wzrostu sprzedaży będzie rozwój oferty produktowej. Grupa planuje wprowadzić do oferty szereg personalizowanych rozwiązań do całej gamy produktowej. Rozwój będzie oparty o najnowsze trendy globalne: personalizację, digitalizację i zrównoważony rozwój.

 – Grupa Wielton ma ambicje umacniania się na pozycji europejskiego championa rynku naczep. Stworzona przez nas Strategia na lata 2023 – 2027 przewiduje podwojenie sprzedaży wolumenowej do ok 45 tys. sztuk i przychodów do blisko 1,5 mld euro. Wzrost ten realizowany będzie w oparciu o rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13% udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa Grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5, w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8% marża EBITDA. Kluczowym motorem dynamicznego wzrostu Grupy w okresie trwania Strategii będzie realizacja planów działań opartych na głównych mega trendach światowej gospodarki tj. personalizacji, digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz na zrównoważonym rozwoju. – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Wzrost dywersyfikacji i kontynuacja rozwoju na istniejących rynkach

Zgodnie ze Strategią rozwoju na lata 2023–2027 skonsolidowane wolumeny sprzedaży,
z uwzględnieniem fuzji i przejęć, wyniosą w 2027 r. ok. 45 tys. sztuk pojazdów w porównaniu do poziomu 23,2 tys. sztuk w 2022 r. (wzrost o 93 proc.). W tym samym okresie skonsolidowane przychody Grupy powinny zwiększyć się z 732 mln euro do ok. 1,5 mld euro. W 2027 r. w wyniku zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji stopa marży EBITDA osiągnie wartość 8 proc. Relacja długu netto do EBITDA powinna zostać utrzymana na bezpiecznym dla finansów Grupy poziomie ok. 2,5.

Grupa zakłada, że jej udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych zwiększą się z 6,7 proc. w 2022 r. do około 13 proc. w 2027 r. Firma będzie się rozwijać na wszystkich kierunkach strategicznych, poza Rosją i Białorusią. Większościowe udziały w sprzedaży Grupy utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Strategia Grupy zakłada większą dywersyfikację sprzedaży. Udział pozostałych rynków w wolumenach Grupy wzrośnie z 36 proc. do 48 proc.

Grupa Wielton planuje zwiększać wolumeny sprzedaży oraz udziały we wszystkich kluczowych grupach produktowych: blisko połowa wzrostu będzie pochodzić z największej grupy produktowej na rynku – naczep uniwersalnych. Silne wzrosty odnotują również m.in. wywrotki.
Ponadto, sprzedaż będzie wsparta dodatkowymi usługami, m in. w oparciu o własną telematykę oraz różnorodne rozwiązania ABERG. Szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności Grupy będzie miał rozwój technologii produkcyjnych w oparciu o automatyzację oraz robotyzację produkcji.

Aby osiągnąć zamierzone wartości wskazane w celach ilościowych, Grupa Wielton planuje zrealizować następujące cele jakościowe:
I. Personalizacja – rozwój oferty w kierunku unikalnych wartości dodanych dla klientów.
II. Digitalizacja – transformacja cyfrowa, robotyzacja, automatyzacja, telematyka oparta o AI.
III. Zrównoważony rozwój – redukcja śladu węglowego, wspieranie lokalnych społeczności, federacyjny model zarządzania.
IV. Kapitał ludzki – „Family Corp”, zarządzanie talentami, sukcesja przywództwa.
V. Innowacyjne rozwiązania – produktowe i produkcyjne.

Kluczowe perspektywy, w obrębie których Grupa będzie realizowała założenia Strategii:
1. Podejście do rynku
2. Model operacyjny
3. ESG
4. HR
5. Digitalizacja
6. Projekty rozwojowe
7. M&A

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!