Dachser pomaga kształcić nowych specjalistów

1 lipca 2013, 10:48

Współpraca firmy Dachser z Uniwersytetem Łódzkim przyczyniła się do uruchomienia nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierunek Informatyka – Geoinformacja – Logistyka zostanie uruchomiony w roku akademickim 2013/2014, właśnie trwa rekrutacja.

Projekt nowego kierunku powstał w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. Program studiów obejmuje m.in. zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz automatykę w logistyce. Wszystkie przedmioty wykładane będą w języku angielskim, a absolwenci uzyskają tytuł licencjata.

Głównym założeniem programu studiów, które przygotują specjalistów zgodnie z oczekiwaniami ich przyszłych pracodawców, było  szczególe uwzględnienie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki. Prezes Dachser w Polsce, Grzegorz Lichocik, objął stanowisko Członka Rady Kierunku Technologie Informatyczne w Logistyce.

– „Jako przedstawiciel branży logistycznej oraz wieloletni praktyk, widzę potrzebę bliższej współpracy środowiska biznesowego ze szkołami kształcącymi naszych przyszłych pracowników” – mówi Grzegorz Lichocik – „System szkolnictwa cały czas zbyt małą uwagę przywiązuje do praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz zbyt rzadko uwzględnia opinie przedsiębiorców, dlatego zdecydowałem się na udział w tym projekcie. Moja rola dotyczyła głównie zdefiniowania potrzeb przyszłych pracodawców zajmujących się logistyką, dotyczących absolwentów studiów wyższych – wyjaśnia.

– „Na nowym kierunku chcielibyśmy kształcić przyszłych specjalistów średniego szczebla, którzy będą mogli pracować np. na stanowisku specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalisty ds. sprzedaży, zaopatrzeniowca czy pracownika w dziale logistyki” – mówi prof. Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z pomysłodawców i kierownik merytoryczny kierunku.

Nowy kierunek został wyróżniony w konkursie przeprowadzonym w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego wzmacniania potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Strategia Europa 2020 przyjęta została przez Unię Europejską na drugie dziesięciolecie XXI wieku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!