Wyniki finansowe PACCAR w trzecim kwartale

8 listopada 2013, 10:46

PACCAR ogłosił wyniki kwartalne w zakresie przychodów i zysków za trzeci kwartał 2013 r. Wzrost zysków spółki to przede wszystkim zasługa wyższych dostaw ciężarówek, rekordowej sprzedaży części zamiennych i wyników brutto działalności w zakresie usług finansowych.

W trzecim kwartale 2013 r. PACCAR odnotował zysk netto w wysokości 309,4 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,87 USD), co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z zyskiem w wysokości 233,6 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,66 USD) wypracowanym w trzecim kwartale ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych wyniosły 4,30 mld USD w porównaniu z 3,82 mld USD w 2012 r., co stanowi wzrost o 13%. Za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. PACCAR wykazał zysk netto w kwocie 837,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,36 USD) w porównaniu do 858,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,41 USD) wypracowanych w pierwszych 9 miesiącach 2012 r. Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 12,52 mld USD w porównaniu do 13,05 mld w ubiegłym roku. 

– „Doskonały bilans PACCAR, w tym 2,83 mld USD środków pieniężnych z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych, wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i najwyższa w branży marża operacyjna umożliwiły nam kontynuację inwestycji, które poszerzyły zasięg geograficzny PACCAR, zwiększyły wydajność operacyjną i wspomogły prace rozwojowe dotyczące nowej linii ciężarówek i silników” – powiedział Ron Armstrong, prezes PACCAR.

Wybrane dane finansowe – trzeci kwartał 2013 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR w trzecim kwartale 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 4,30 mld USD;
 • Zysk netto – 309,4 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych – 2,83 mld USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 547,7 mln USD;
 • Rekordowa sprzedaż części zamiennych – 715,3 mln USD;
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 88,2 mln USD;
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 56,6 mln USD;
 • Rekordowa wysokość kapitałów własnych – 6,48 mld USD;
 • Rekordowa suma aktywów – 20,31 mld USD.

Wybrane dane finansowe za 9 miesięcy 2013 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za 9 miesięcy 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 12,52 mld USD;
 • Zysk netto – 837,1 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 1,70 mld USD;
 • Rekordowa sprzedaż części zamiennych – 2,09 mld USD;
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 249,8 mln USD;
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 190,5 mln USD;
 • Inwestycje w środki trwałe – 296,5 mln USD;
 • Wyemitowane średnioterminowe dłużne papiery wartościowe – 1,85 mld USD.
   

Światowy rynek samochodów ciężarowych

– „DAF jest europejskim liderem w dziedzinie ciągników siodłowych; w tym roku nasz udział w rynku w segmencie pojazdów powyżej 16 ton osiągnął 15,9%” – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF – „Klienci doceniają wiodącą pozycję produktów DAF pod względem jakości, niskich kosztów operacyjnych i doskonałej wartości odsprzedaży. Asortyment wiodących w branży pojazdów DAF powiększył się niedawno o nowo wprowadzone modele DAF XF, CF i LF Euro 6. Szacuje się, że liczba pojazdów zarejestrowanych w 2013 r. w segmencie ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 215 000–225 000 sztuk. W trzecim kwartale zamówienia na ciężarówki DAF wzrosły o 70% w porównaniu z poprzednim rokiem – klienci kupowali ciężarówki generacji Euro 5 przed wprowadzeniem pojazdów droższych ze względu na przepisy o ochronie środowiska wchodzące w życie w 2014 r. Na wielkość dostaw w czwartym kwartale korzystnie wpłynie przedsprzedaż. Szacuje się, że liczba pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w 2014 r. w Europie wyniesie około 200 000 -230 000" – dodał Schippers. 

– „Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w segmencie Class 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2013 r. wyniesie od 205 000 do 215 000 sztuk” – powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR – „Zapotrzebowanie na samochody ciężarowe napędza trwający obecnie proces wymiany starszych modeli na nowe i poprawa sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Szacunki wielkości sprzedaży detalicznej ciężarówek w segmencie Class 8 w USA i Kanadzie na 2014 r. mieszczą się w przedziale 210 000-240 000 sztuk i odzwierciedlają trwający proces wymiany floty oraz niewielki wzrost pojemności floty branżowej związany z umiarkowanym ogólnym wzrostem gospodarczym" – dodał Sobic.

Wyniki PACCAR Parts

W trzecim kwartale 2013 r. działalność PACCAR w zakresie części zamiennych odnotowała rekordowe wyniki. Trwający obecnie wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej do przyczep/naczep, autobusów i pojazdów konkurencji.

– „Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do doskonałych wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. 16 centrów dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2 000 placówek dilerów pojazdów DAF, Kenworth i Peterbilt w obsłudze klienta na poziomie najwyższym w branży” – powiedział David Danforth, dyrektor generalny PACCAR Parts.

Inwestycje w środki trwałe i rozwój produktów

– „W 2013 r. zainwestujemy 425-475 mln USD kapitału i przeznaczymy 250-260 mln USD na prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowych produktów i zwiększenia mocy produkcyjnych” – powiedział George West, wiceprezes PACCAR – „W przyszłym roku planujemy nakłady kapitałowe na rozwój produktów i wzrost efektywności operacyjnej rzędu 350-400 mln USD. Planowane koszty prac badawczo-rozwojowych w 2014 r. wyniosą 225-275 mln USD; Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestują te środki w wiodące w branży produkty i usługi, które umożliwią klientom osiąganie zysków z ich własnej działalności.” – dodał.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!