Wyższe przychody i zysk spółki PACCAR

8 maja 2014, 15:45

W pierwszym kwartale 2014 r. PACCAR zwiększył przychody i dochód netto. Spółka wypracowała przychody w segmencie pojazdów ciężarowych, obsługi posprzedażnej i usług finansowych.

W pierwszym kwartale 2014 r. spółka PACCAR wypracowała 273,9 mln dolarów w porównaniu z 236,1 mln dolarów w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży netto oraz przychody z usług finansowych za pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 4,38 mld dolarów w porównaniu z 3,92 mld dolarów wykazanymi za pierwszy kwartał 2013 r.

– „Solidny bilans i dodatnie przepływy pieniężne spółki PACCAR umożliwiły jej zainwestowanie na przestrzeni ostatnich trzech lat kwoty ponad 2,2 mld dolarów w nowe produkty i usługi. Pod koniec 2013 r. PACCAR rozpoczęła produkcję swoich nowych specjalistycznych samochodów ciężarowych Kenworth T880 i Peterbilt Model 567. Te nowe pojazdy rozszerzają ofertę PACCAR na rynkach budowlanym, usług komunalnych i odpadów oraz uzupełniają ofertę pojazdów drogowych Kenworth T680 i Peterbilt Model 579. Poszerzona została też oferta oszczędnych silników PACCAR. Stało się to wraz z wypuszczeniem na rynek europejski silnika PACCAR MX-11. Te nowe produkty przyczynią się do długoterminowego rozwoju spółki.” – powiedział Ron Armstrong, dyrektor generalny spółki.

Wybrane dane – pierwszy kwartał 2014 r.

Wybrane dane dotyczące wyników finansowych PACCAR za pierwszy kwartał 2014 r.:

  • Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży – 4,38 mld dolarów.
  • Zysk netto – 273,9 mln dolarów.
  • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 285,7 mln dolarów.
  • Zysk brutto z usług finansowych – 85,5 mln dolarów.
  • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 52,7 mln dolarów.
  • Inwestycje w środki trwałe – 54,6 mln dolarów.
  • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe – 2,46 mld dolarów.
  • Rekordowa wysokość kapitałów własnych – 6,86 mld dolarów.

Rynki samochodów ciężarowych

DAF jest też liderem pod względem ogólnego udziału w rynku w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce, Czechach i na Węgrzech.

– „Nasi klienci doceniają doskonałą jakość produktów DAF, niskie koszty obsługi i znakomitą wartość odsprzedaży.” – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF – „Wypuszczenie na rynek nowych pojazdów DAF XF, CF i LF Euro 6 umacnia pozycję DAF jako wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań transportowych. W 2013 r. w Europie sprzedano 241 000 sztuk pojazdów przemysłowych powyżej 16 ton. Szacuje się, że w tym roku wielkość sprzedaży w branży ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 200 000–230 000 sztuk.” – dodał.

– „Przewiduje się, że sprzedaż samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie w 2014 r. będzie mieściła się w przedziale od 220.000 do 240.000 sztuk w porównaniu z 212.000 samochodami sprzedanymi w roku 2013. Wyższa sprzedaż jest spowodowana przede wszystkim regularną wymianą starej floty oraz poprawą w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym.” – powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR – „Rynek samochodów ciężarowych w 2014 r. może dodatkowo odnieść korzyści z powiększania floty pojazdów w obliczu utrzymującego się dużego zapotrzebowania na usługi przewozowe” – dodał Sobic.

W 2013 r. PACCAR osiągnęła rekordowy udział (16,2% ) w europejskim rynku pojazdów powyżej 16 ton oraz 29,7% udział w północnoamerykańskim rynku samochodów ciężarowych klasy 8.

Części Zamienne

Szesnaście centrów dystrybucji części zamiennych PACCAR wspiera ponad 2000 placówek dealerów pojazdów Kenworth i Peterbilt. W pierwszym kwartale 2014 r. PACCAR Części Zamienne wypracowała solidne przychody ze sprzedaży w wysokości 726,6 mln dolarów, co stanowi 9% wzrost w porównaniu z 667,4 mln dolarów wypracowanymi w pierwszym kwartale 2013 r. Zysk brutto za pierwszy kwartał 2014 r. wyniósł 112,1 mln dolarów, co stanowi 18% wzrost w porównaniu z 95,3 mln dolarów za pierwszy kwartał 2013 r.

– „Wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają prowadzone inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej dla wszystkich marek.” – powiedział David Danforth, dyrektor generalny PACCAR Części Zamienne – „Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do doskonałych wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. W 2013 r. PACCAR ukończyła budowę nowego centrum dystrybucji o powierzchni 280 000 stóp kwadratowych w Eindhoven w Holandii, utworzyła centrum dystrybucji w Ponta Grossa w Brazylii i podwoiła powierzchnię magazynową w centrum dystrybucji w Lancaster w stanie Pensylwania.” – dodał Danforth.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!