Alarmy w systemach telematycznych

8 grudnia 2014, 14:57

W biznesie transportowym bardzo ważna jest wiedza – nie tylko na temat klientów czy rynku, ale także pojazdów, pracy kierowców czy pokonywanych tras. Dlatego przydatne są systemy telematyczne i analiza wszystkich prowadzonych operacji logistycznych. Szczególnie istotne jest szybkie reagowanie w wyjątkowych sytuacjach, które mają wpływ na bezpieczeństwo kierowców, pojazdów czy przewożonych towarów. Pomocne są alarmy – automatyczne powiadomienia, będące integralną częścią nowoczesnych systemów telematycznych.

Zarządzający flotami samochodów potrzebują ciągłego dostępu do informacji o bieżącej lokalizacji samochodów, tras przejazdów czy liczbie tankowań. Ponadto chcą być w stałym kontakcie z kierowcami, by móc zareagować w każdej sytuacji. Informacje, alerty i powiadomienia to codzienność w pracy menedżera floty, który może nimi zarządzać, korzystając na przykład z systemu Shell FuelSave Partner.

Samochód poza trasą

W zarządzaniu flotą pojazdów ciężarowych poruszających się po całej Europie, niezwykle ważne są informacje na temat aktualnej lokalizacji pojazdu. Z Shell FuelSave Partner, spedytor ma możliwość zdefiniowania dla każdego samochodu określonych obszarów geograficznych na mapie, a następnie przypisania im określonych reguł, np. dotyczących stref, w których mogą się poruszać. Dzięki temu menedżer floty może nie tylko informować odbiorców o zbliżającym się transporcie, ale przede wszystkim mieć kontrolę nad aktualną pozycją pojazdu. Zdefiniowanym obszarem może być zarówno docelowe miejsce załadunku lub rozładunku, a także strefa zabroniona dla kierowców. Gdy samochód wjedzie na lub opuści określony obszar, Shell FuelSave Partner natychmiast przesyła do menedżera floty informację o zaistniałej sytuacji.

Kierowca w niebezpieczeństwie!

Zawodowi kierowcy codziennie wyruszają w długie trasy, a przez to narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, m.in. na wypadki drogowe czy kradzieże. W takich sytuacjach kierowca natychmiast informuje centralę, która musi wykazać się bardzo szybką reakcją. By w takich momentach nie tracić czasu na wykonywanie telefonów, system Shell FuelSave Partner jest wyposażony w przycisk alarmowy, który po naciśnięciu wysyła do centrali specjalny komunikat o niebezpiecznej sytuacji. To bardzo proste, ale i jednocześnie niezwykle efektywne rozwiązanie, które podnosi poziom bezpieczeństwa samochodu i kierowcy.

Nieautoryzowane tankowanie!

Znaczną część kosztów ponoszonych przez firmy transportowe stanowią wydatki na paliwo, dlatego menedżerowie chcą mieć pełną kontrolę nad rzeczywistym przebiegiem transakcji paliwowych. Shell FuelSave Partner pomaga menedżerom wykrywać nieprawidłowości i systematycznie zmniejszać ich skalę. System wysyła komunikaty o nagłym spadku poziomu paliwa poniżej minimalnego, wcześniej zdefiniowanego, poziomu. Pojawienie się rozbieżności generuje kolejny alert wysyłany przez system telematyczny Shell FuelSave Partner do menedżera floty. Dzięki pełnej integracji systemu z kartami paliwowymi euroShell możliwe jest porównanie danych wynikających z dokumentów zakupowych z rzeczywistą ilością paliwa wlanego do zbiornika.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!