Październikowe szkolenia w Autos

10 października 2016, 15:14

W październiku firma Autos organizuje szkolenia z zakresu pneumatyki i układów Common Rail.

PNEUMATYKA: Elek­tro­nicz­ne ukła­dy ha­mul­co­we przy­czep/na­czep (TEBS)
PNEUMATYKA: Elek­tro­nicz­ne ukła­dy za­wie­sze­nia na­czep/przy­czep iLvl
DIESEL: Pod­sta­wy na­praw kom­po­nen­tów COM­MON RA­IL FIR­MY BOSCH dla początkują­cych me­cha­ni­ków
PNEUMATYKA: Bu­do­wa i funk­cjo­no­wa­nie ukła­dów EBS fir­my WAB­CO

Z pełną ofertą szkoleń organizowanych przez Autos, przygotowanych na drugie półrocze tego roku można zapoznać się na stronie internetowe www.autos.com.pl/pl/szkolenia

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!