Menu

Lista artykułów Tag - Sejm

Uporządkowane przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych

Sejm przyjął poprawki do ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje zasady poruszania się pojazdów nienormatywnych oraz wysokość kar za przejazdy bez zezwolenia. Zdefiniowano także pojęcie pilota oraz sytuacje, w których przejazd będzie pilotowany przez policję. Zezwolenia na przejazd będą podzielone na siedem kategorii, akt określa organy, które mogą je wydawać oraz czas, w jakim […]