Montaż i demontaż kompaktowego łożyska naprawczego FAG (RIU)

, 26 czerwca 2019, 10:35

Sposób montażu i demontażu piasty koła, może się różnić w zależności od marki naprawianego pojazdu. Wymianę łożyska FAG RIU, radzimy zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi. Należy zawsze stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Etap 1: Zdemontować piastę koła zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

Etap 2: Oczyścić zwrotnicę koła i pozostawić przykrytą czystą szmatką do chwili ponownego montażu piasty.

Etap 3: Właściwym narzędziem (np. śrubokręt) zdemontować pierścień zabezpieczający.

Etap 4: Wybić z piasty odpowiednim narzędziem (np.  wybijak) łożysko wewnętrzne i zewnętrzne.

Etap 5: Wyjąć oba łożyska wraz z pierścieniami uszczelniającymi.

Etap 6: Wycisnąć na prasie oba pierścienie.

Uwaga: Piasta musi leżeć prostopadle płasko pod prasą! Przekantowanie piasty podczas wyciskania może doprowadzić do jej uszkodzenia!

Etap 7: Oczyścić piastę i całkowicie usunąć resztki starego smaru.

Ważne: Przed zamontowaniem nowego kompaktowego łożyska naprawczego, piasta musi być oczyszczona z resztek smaru, kompletnie wysuszona i dokładnie sprawdzona pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Etap 8: Usunąć pierścień zabezpieczający w transporcie (strzałka) z nowego łożyska FAG RIU  (jeśli występuje).

Ważne: Połówki łożysk są wstępnie zmontowane i wypełnione smarem. Nie wolno ich rozbierać ani wyjmować uszczelniacza (O-ring) ani pierścienia blokującego (strzałka).

Etap 9: Odpowiednio ustawić wewnętrzne kompaktowe łożysko naprawcze.

Ważne: Zwrócić uwagę na właściwą stronę! Kompaktowe łożysko naprawcze ma oznakowane   strony. Napis „Inboard” (strona wewnętrzna) ma być  na górze!

Etap 10: Założyć dostarczony w zestawie pierścień montażowy – max. nacisk 60 KN.

Ważne: Umieścić stalowy krążek pośredni (strzałka) pomiędzy prasą a pierścieniem montażowym. Nie wolno montować łożyska przy użyciu młotka!

Ważne: Po wciśnięciu łożyska sprawdzić ułożenie O-ringu (strzałka).

Etap 11: Odpowiednio ustawić zewnętrzne kompaktowe łożysko naprawcze.

Ważne: Zwrócić uwagę na właściwą stronę! Kompaktowe łożysko naprawcze ma oznakowane  strony. Napis „Outboard” (strona zewnętrzna) ma być na górze! Sprawdzić ułożenie pierścienia uszczelniającego (strzałka).

Etap 12: Założyć dostarczony w zestawie pierścień montażowy – max. nacisk 60 kN.

Ważne: Umieścić stalowy krążek pośredni (strzałka)  pomiędzy prasą a pierścieniem montażowym. Nie wolno  montować łożyska przy użyciu młotka!

Etap 13:  Wsunąć plastikowym klinem pierścień zabezpieczający.

Ważne: Pierścień zabezpieczający zaskakuje ze słyszalnym kliknięciem. Dopiero teraz obie połówki łożyska są ze sobą połączone.

Etap 14: Sprawdzić prawidłowe ułożenie pierścienia zabezpieczającego.

Ważne: Po prawidłowym montażu pierścień wsunięty jest w rowek, w którym może się swobodnie obracać.

Etap 15: Zamontować piastę zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

Ważne: Trzpień piasty musi być całkowicie oczyszczony i pokryty smarem montażowym.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!