Nie ma kompromisu z Rosją

4 lutego 2016, 11:56

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że nie udało się dojść do porozumienia ze stroną rosyjską w sprawie przewozów drogowych. Rosjanie chcieli stosować prawo Federacji, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.

korRosja, oprócz łamania porozumień dwustronnych i międzynarodowych, podjęła działania administracyjne, mające na celu wyeliminowanie polskich przewoźników z rosyjskiego rynku. Wydana została ustawa federalna z lutego 2015 r. o kontroli przewozów międzynarodowych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, które jednostronnie zmieniają dotychczasowe ustalenia. Ponadto wydany został dekret Prezydenta FR z końca grudnia 2015 r. ograniczający przewozy tranzytem przez terytorium FR produktów objętych rosyjskim embargiem.

– „Próbowaliśmy uzgodnić warunki, na których dotkliwość nowych rosyjskich regulacji będzie mniejsza. Niestety to co przedstawiła nam strona rosyjska dla naszych przewoźników okazało się nie do przyjęcia. Próbowaliśmy rozstrzygnąć to na gruncie umowy między Polską a Federacją Rosyjską dotyczącej transportu, jednak strona rosyjska chciała stosować prawo Federacji, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym” – mówił wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.

Polscy przewoźnicy mają czas do 15 lutego 2016 r., aby bez problemów opuścić teren Federacji Rosyjskiej na podstawie ubiegłorocznych zezwoleń. Rozmowy zakończyły się deklaracją strony rosyjskiej, że wewnętrzne prawo FR, które dyskryminuje naszych przewoźników zostanie zmienione w ciągu 2 miesięcy. Obie strony zadeklarowały gotowość do podjęcia prac nad nową umową dwustronną, która zapobiegnie problemom z zezwoleniami w przyszłości.

– „Przedstawiciele Federacji Rosyjskiej zgodzili się, że prawo które tak nas dyskryminuje zostanie zmienione. Zadeklarowali, że w ciągu dwóch miesięcy nastąpi korekta prawodawstwa FR w kierunku, który dzisiaj wydyskutowaliśmy. Ponadto przystąpimy do prac nad nową umową, która zapobiegnie tego typu sytuacjom” – dodał J. Szmit.

Kolejna runda rozmów ma odbyć się na szczeblu wiceministrów transportu w Federacji Rosyjskiej. Termin nie został jeszcze ustalony.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!