Jak działają magazyny przyszłości?

4 kwietnia 2016, 15:22

W ramach Grupy FM utworzony został Dział Automatyzacji, którego zadaniem jest opracowywanie innowacyjnych i optymalizacyjnych rozwiązań o dużej wartości dodanej. Przykładem jego działalności jest platforma FM Logistic o powierzchni 70 000 m², usytuowana niedaleko Dijon, dedykowana logistyce produktów spożywczych Grupy Unilever, magazynowanych i przewożonych w temperaturze otoczenia.

4P8A9598FM Logistic opracował ostatnio – we współpracy z firmą specjalizującą się w integracji zrobotyzowanych linii pakujących – moduł rozcinania opakowań zbiorczych. Firma wprowadziła też depaletyzator kartezjański, scentralizowane gniazdo owijania, zrobotyzowane ramię i platformę przeładunkową Autodock – cechujące się doskonałą ergonomią i produktywnością.

Moduł rozcinania opakowań zbiorczych

Otwieranie opakowań zbiorczych występujące podczas operacji copackingu jest zadaniem powtarzalnym, mogącym stanowić źródło dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD) i skaleczeń. W centrum logistycznym FM Logistic w Fauverney takim operacjom poddawanych jest 1,2 miliona opakowań rocznie.

W Grupie FM istnieją już urządzenia do półautomatycznego otwierania opakowań zbiorczych, lecz Dział Automatyzacji FM Logistic postanowił opracować urządzenie spełniające konkretne praktyczne potrzeby:

 • rozcinanie opakowań na różnych wysokościach – w zależności od ich formatu – bez uszkodzenia ich zawartości, dla ułatwienia ręcznego chwytania produktów;
 • usuwanie i gromadzenie pyłu powstającego podczas rozcinania opakowań;
 • dysponowanie kompaktowym i przewoźnym urządzeniem, z którego można łatwo korzystać na terenie całego magazynu;
 • możliwość równoczesnej obsługi kilku linii pakujących;
 • stworzenie prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu człowiek-maszyna.

We współpracy z firmą Axys Robotique powstał moduł łączący w sobie szereg zalet:

 • narzędzie tnące dostosowujące się do grubości i jakości rozcinanego kartonu i wytrzymujące znaczne obciążenia mechaniczne;
 • całkowite wyeliminowanie konieczności otwierania opakowań przez pracowników, dzięki któremu nastąpiła zdecydowana poprawa warunków pracy (znaczący spadek dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i liczby skaleczeń nożem do kartonu);
 • proste programowanie modułu (zmiana formatu opakowania) oraz łatwa i w pełni bezpieczna naprawa urządzenia (np. w razie nieprawidłowego działania), umożliwiające szybkie opanowanie wszystkich funkcji urządzenia;
 • zastosowanie urządzenia w centrum logistycznym w Fauverney pozwoliło znacząco zwiększyć produktywność operacji copackingu.

Moduł rozcinania opakowań zbiorczych trafi również do wszystkich pozostałych centrów FM Logistic. Równocześnie Dział Automatyzacji pracuje nad wzbogaceniem modułu o nowe funkcje, takie jak obsługa foliowanych jednostek logistycznych.

Zrobotyzowane ramię

W obliczu rosnącej robotyzacji magazynów, na rynku pojawiły się roboty nowej generacji. Roboty te, zwane „cobotami”, przeznaczone do współpracy z człowiekiem, są wyposażone w czujniki wykrywające obecność ludzi w swoim bezpośrednim otoczeniu i zaprogramowane pod kątem optymalizacji i standaryzacji prostych czynności manipulacyjnych oraz znaczącego zmniejszenia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracowników.

Dział Automatyzacji wybrał na potrzeby Grupy zrobotyzowane ramię firmy Universal Robot. Równocześnie, w celu zbadania wszystkich możliwości zrobotyzowanego ramienia i dostosowania go do potrzeb czynności pakowania w każdym z centrów FM Logistic, Dział Automatyzacji opracował moduł wyposażony w szereg opcji i narzędzi chwytających, wystarczająco lekki, aby można było go załadować na pojazd serwisowy. Celem jest przetestowanie tego rozwiązania w warunkach rzeczywistych. Będzie to ostatni etap zatwierdzania tego rozwiązania przed uruchomieniem jego produkcji.

W celu przejścia do fazy przemysłowej, zaprojektowana została modułowa rama, umożliwiająca zamontowanie na niej jednego lub kilku zrobotyzowanych ramion. Urządzenie łączy w sobie kilka podstawowych funkcji w zakresie automatyki i bezpieczeństwa, jak również protokołów i złączy niezbędnych do zapewnienia komunikacji z innymi urządzeniami zainstalowanymi na linii produkcyjnej.

Pierwsze jego zastosowanie miało miejsce w centrum logistycznym w Neuville-aux-Bois. Urządzenie złożone z dwóch standardowych ram wyposażonych w dwa zrobotyzowane ramiona i sprzężonych z nim przenośników wykonuje tam obecnie powtarzalne czynności o małej wartości dodanej: pierwsze ramię zdejmuje osłonę z opakowania „gotowego do sprzedaży” i odkłada ją na przenośnik odpadów. Drugie ramię chwyta równocześnie 6 produktów i odkłada je na przenośnik partiami po 2 lub 3, w celu podania do etykieciarki.

Po wyposażeniu modułu w syntezator mowy, Dział Automatyzacji FM Logistic w najbliższej przyszłości obdarzy go również wzrokiem za pomocą specjalnej aplikacji.

Robot kartezjański

W celu dostosowania się do opakowań jednostkowych wykorzystywanych w sprzedaży detalicznej, większość czynności pakowania wymaga manipulowania mniej lub bardziej ciężkimi kartonami, stanowiącymi źródło czasem poważnych dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Im większe są gabaryty produktów, tym większy jest strumień palet.

Z tego względu platforma FM Logistic we współpracy z lokalnym integratorem systemowym Automat System zaprojektowała dostosowany do swoich potrzeb przemysłowy robot kartezjański sprzężony z układem obsługiwanych przez sterownik przenośników. Zapewnia on automatyczny rozładunek palet przy dowolnej konfiguracji warstw, bez żadnej uprzedniej regulacji, przy równoczesnym systematycznym zasilaniu jednej lub kilku linii pakowania.

Efekt:

 • zmniejszenie wielkości buforów na początku i na końcu linii dzięki łączonemu procesowi odkładania/odbioru;
 • skrócenie czasów oczekiwania na pierwszym stanowisku pakowania dzięki odpowiednio dobranej sekwencji zasilania;
 • skrócenie ruchów wózków widłowych dzięki konfiguracji linii pakowania w kształcie litery „U”;
  znaczne ograniczenie uciążliwych czynności depaletyzacji/paletyzacji oraz ręcznego przenoszenia ciężkich ładunków.

Docelowo przewiduje się wyposażenie robota w dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne etykietowanie opakowań detalicznych.

Scentralizowane gniazdo owijania palet

Owijanie palet jest jednym z nieodłącznych etapów pakowania. W centrum logistycznym
FM Logistic w Fauverney, każdego roku zużywane jest 4,5 miliona metrów bieżących folii do owijania palet.

W celu uzupełnienia pracy owijarek ręcznych i półautomatycznych oraz zmniejszenia fizycznej uciążliwości czynności związanych z foliowaniem, Dział Automatyzacji opracował całkowicie zautomatyzowane urządzenie przystosowane do owijania palet dowolnego kształtu i wielkości.

Gniazdo owijania składa się z dwóch automatycznych owijarek z igłową perforacją folii, umieszczonych na przenośniku wyposażonym w obrotowe stoły. Odpowiednio rozmieszczone czujniki automatycznie rozpoznają wymiary podstaw palet.

Oprócz natychmiast zauważalnych korzyści pod względem ergonomii (paleta jest owijana automatycznie bez jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji), zoptymalizowana została również konfiguracja strumieni towarów. Ponadto przepustowość linii została tak obliczona, aby móc w najbliższej przyszłości obsłużyć wszystkie strumienie ładunków na tym wydziale.

Scentralizowane gniazdo owijania palet stanowi już obecnie rozwiązanie nadające się do wprowadzenia we wszystkich centrach FM Logistic o porównywalnych potrzebach.

Platforma przeładunkowa Autodock

Wyposażona w pomost z urządzeniem poziomującym oraz odbojniki, platforma przeładunkowa Autodock posiada szereg zalet. Jej zamontowanie nie wymaga wielu przeróbek, a w razie przeprowadzki może być z łatwością przewieziona na nowe miejsce. Ponieważ jest usytuowana na zewnątrz magazynu, ułatwia to jego ogrzewanie i ochronę.

We wrześniu 2015 roku w platformy przeładunkowe Autodock wyposażone zostały rampy centrum FM Logistic w Fauverney, rampy znajdujące się u klienta FM Logistic, w firmie Unilever, wraz z odpowiednim dostosowaniem naczep przewoźnika Transport de l’industriel, w celu:
skrócenia czasów załadunku i rozładunku dzięki automatyzacji całego systemu;
zwiększenia liczby przejazdów między zakładem produkcyjnym a magazynem;
ograniczenia i optymalizacji wykorzystania środków transportu wewnętrznego w obrębie poszczególnych doków.

Od 6 miesięcy między zakładem produkcyjnym a centrum w Fauverney każdego dnia wykonywanych jest od 15 do 18 przejazdów. Dzięki platformie przeładunkowej Autodock, fazy załadunku i rozładunku przebiegają do 6 razy szybciej niż w przypadku standardowych urządzeń.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!