Rekordowy udział DAF w europejskim rynku

, 9 maja 2016, 14:31

PACCAR opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku. Firma pochwaliła się też rekordowym udziałem marki DAF na europejskim rynku, będącej liderem sprzedaży wśród pojazdów o DMC powyżej 16 ton w Wielkiej Brytanii, Holandii, na Węgrzech i w Polsce.

– PACCAR wykazał dobre przychody i zysk z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2016 roku – powiedział dyrektor naczelny Ron Armstrong. – Firma odniosła korzyści ze sprzyjającej sytuacji na rynku samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej oraz rekordowego udziału DAF w rynku w Europie, wynoszącego 16,6%. Na całym świecie PACCAR osiągnął wyższe marże w segmentach samochodów ciężarowych i części zamiennych oraz dobre wyniki w segmencie usług finansowych. Jestem bardzo dumny z naszych 23 tysięcy pracowników, którzy dostarczali najlepsze w branży produkty i usługi naszym klientom. – dodał.

daf

Przychody netto ze sprzedaży oraz przychody z tytułu usług finansowych wyniosły za pierwszy kwartał 2016 roku 4,3 mld dolarów, w porównaniu z 4,83 mld dolarów za pierwszy kwartał 2015 roku.

Skorygowany zysk netto firmy PACCAR (nie według ogólnie przyjętych w USA zasad rachunkowości) wyniósł w pierwszym kwartale 2016 roku 348,0 mln dolarów (0,99 dolara na jedną rozwodnioną akcję), z wyłączeniem jednorazowego odpisu w kwocie 942,6 mln dolarów z tytułu postępowania Komisji Europejskiej obejmującego europejskich producentów samochodów ciężarowych. W pierwszym kwartale ubiegłego roku firma osiągnęła zysk netto w kwocie 378,4 mln dolarów (1,06 dolara na jedną rozwodnioną akcję). Z uwzględnieniem jednorazowego odpisu, który nie stanowi kosztu uzyskania przychodów dla celów podatkowych, firma PACCAR wykazała w pierwszym kwartale 2016 roku stratę netto 594,6 mln dolarów (1,69 dolara na jedną rozwodnioną akcję). Firma będzie nadal szacować wysokość odpisu, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.

Ważniejsze dane – pierwszy kwartał 2016 roku

Ważniejsze wyniki finansowe firmy PACCAR za pierwszy kwartał 2016 roku to m.in.:

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4,3 mld dolarów
  • Skorygowany zysk netto 348,0 mln dolarów (non-GAAP), z wyłączeniem jednorazowego odpisu w kwocie 942,6 mln dolarów z tytułu postępowania Komisji Europejskiej
  • Strata netto 594,6 mln dolarów
  • Marża brutto segmentów samochodów ciężarowych, części zamiennych i innych na poziomie 14,9%
  • Środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 795,8 mln dolarów
  • Zysk brutto segmentu usług finansowych 80,3 mln dolarów
  • Koszty badań i rozwoju 59,6 mln dolarów
  • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej oraz łatwo zbywalne papiery wartościowe w wysokości 3,23 mld dolarów
  • Kapitał własny 6,34 mld dolarów

Światowe rynki samochodów ciężarowych

DAF to lider rynku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 16 ton w Wielkiej Brytanii, Holandii, na Węgrzech i w Polsce. Szacuje się, że europejska sprzedaż samochodów ciężarowych na rynku pojazdów ponadszesnastotonowych wzrośnie i w 2016 roku mieścić się będzie w przedziale 260-290 tys. sztuk, najwięcej od 2008 roku.

Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie mieścić się będzie w 2016 roku w przedziale 220-250 tys. sztuk, co stanowić będzie trzeci co do wielkości wynik w ostatnich 10 latach. – Rynek samochodów ciężarowych odzwierciedla dobrą kondycję gospodarki i stały popyt na transport – powiedział Gary Moore, wiceprezes zarządzający PACCAR. – Działalność naszych klientów odnosi korzyści z wydajnych paliwowo silników PACCAR MX, aerodynamicznych samochodów ciężarowych Kenworth i Peterbilt oraz niskich cen ropy naftowej.

Inwestycje PACCAR

PACCAR zainwestował w ostatnich 10 latach 6 mld dolarów w zakłady, produkty i nowe rozwiązania techniczne.

– Tegoroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 325-375 mln dolarów przeznaczone są na tworzenie nowych produktów, ulepszone zakłady produkcyjne i programy obsługi posprzedażowej. Tegoroczne koszty badań i rozwoju szacuje się na 240-260 mln dolarów. Stanowić będą one inwestycję Kenworth, Peterbilt i DAF w najlepsze w branży produkty i usługi umożliwiające naszym klientom osiąganie lepszych wyników swojej działalności – skomentował George West, wiceprezes PACCAR.

W pierwszym kwartale 2016 roku Peterbilt rozpoczął powiększenie swojego zakładu produkcyjnego w Denton, w Teksasie, o niemal 9 500 m2. – Ta rozbudowa to największa inwestycja budowlana Peterbilt od czasu budowy zakładu w Denton w 1980 roku. Pozwoli ona zwiększyć naszą wydajność produkcyjną i zapewnić dodatkowe możliwości produkcyjne – powiedział Darrin Siver, dyrektor naczelny Peterbilt i wiceprezes PACCAR.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!