Kapsch dołącza do konsorcjum Car2Car Communication

30 maja 2016, 11:55

Firma Kapsch dołączyła do konsorcjum Car2Car Communication, zrzeszającego wiodących europejskich producentów samochodów, dostawców, przedstawicieli branży IT oraz firmy badawcze i mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz efektywności transportu poprzez wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych.

Konsorcjum pracuje nad ujednoliceniem i poprawą wykorzystania technologii Vehicle-to-Vehicle (V2V) oraz Vehicle-to-Infrastructure (V2I), funkcjonujących pod wspólną nazwą V2X (Vehicle-to-Everything).

– „Należąca do naszej Grupy firma produkcyjna Kapsch Components opracowała m.in. specjalistyczne moduły radiowe dostosowane do wymagań i formatów technologii V2X. Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość transportu zależy przede wszystkim od naszych zdolności do zintegrowania pojazdów z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną, a do tego niezbędna jest współpraca pomiędzy różnymi podmiotami. Tym chętniej podzielimy się naszą wiedzą i know-how z pozostałymi członkami konsorcjum. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami opracujemy jednolity europejski system komunikacji między pojazdami, który nie tylko umożliwi nam lepsze zarządzanie ruchem samochodowym, ale również przyczyni się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa na drogach.” – podkreśla Ewa Wolniewicz-Warska, Country Sales Manager polskiego oddziału Kapsch Telematic Services.

Samochody, które obserwują otoczenie pod kątem 360 stopni

Podstawowym celem rozwiązań z zakresu technologii V2X jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W ramach przeprowadzonego jesienią 2015 r. w Szwecji programu testowego, moduły V2X zostały wykorzystane w celu umożliwienia pojazdom przejeżdżającym przez skrzyżowanie „sprawdzenia, co dzieje  się za rogiem”. Technologia wykorzystana przez firmę Kapsch opiera się na otwartej technologii  wi-fi dostosowanej do specyficznych potrzeb komunikacji z uwzględnieniem pojazdów samochodowych  – zapewnia możliwość wymiany informacji dotyczących np. lokalizacji, prędkości oraz kierunku jazdy zarówno pomiędzy poszczególnymi pojazdami, jak i pomiędzy wybranym pojazdem, a jego otoczeniem (np. elementami infrastruktury, czy pieszymi). W przeciwieństwie do funkcjonujących wcześniej czujników w postaci radarów czy kamer działających w ramach systemów Advanced Driver Assistance Systems lub ADAS, technologia opracowana przez firmę Kapsch zapewnia 360-stopniowe pole widzenia. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa samochód automatycznie zahamuje, unikając tym samym ewentualnej kolizji.

Moduł V2X został zintegrowany z autonomicznym systemem hamowania awaryjnego (AEB) i zaprezentowany w pojeździe testowym. Przedstawiona technologia z pewnością ma duży potencjał rozwojowy – Departament Transportu USA przewiduje, że wprowadzenie na szeroką skalę rozwiązań z zakresu V2X pozwoli zmniejszyć liczbę wypadków samochodowych aż o 80%.

Pociąg towarowy na drodze

Poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, technologia V2X oferuje również możliwość jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków transportu oraz istniejącej infrastruktury. Doskonałym przykładem może tu być tzw. „platooning”, który zakłada wykorzystanie V2X w konwoju ciężarówek, z których tylko pierwsza pozostaje aktywnie kierowana przez człowieka – pozostałe podążają za nią automatycznie w równych, kilkumetrowych odstępach. Samochody wchodzące w skład konwoju na bieżąco wymieniają między sobą informacje dotyczące otoczenia, a pojazd wiodący dodatkowo narzuca pozostałym określone zachowania, takie jak np. konieczność zahamowania, uniknięcia przeszkody,
czy przyspieszenia.

– „Poza poprawą bezpieczeństwa na drogach „platooning” pozwala również znacząco zredukować koszty transportu poprzez zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 20% – dzięki temu, że samochody jadą jeden za drugim – a także zapewnia zdecydowanie wygodniejsze podróżowanie. Pojazdy korzystające z systemu przypominają nieco pociąg towarowy poruszający się po drodze.” – wyjaśnia Adam Tengblad, Project Manager Kapsch TrafficCom.

Europejscy producenci samochodów we współpracy z Komisją Europejską rozpoczęli już przygotowania do aktywnego wprowadzenia „platooningu”. Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów został finalnie zaprezentowany w trakcie targów Intertraffic Amsterdam 2016.

Współpracujące ze sobą inteligentne systemy transportowe

Termin C-ITS (Cooperative Intelligent Transportation Systems – współpracujące inteligentne systemy transportowe) używany jest przez Komisję Europejską w odniesieniu do wszystkich technologii umożliwiających pojazdom samochodowym komunikację z innymi pojazdami, lub wybranymi elementami infrastruktury drogowej.

Informacje przekazywane pomiędzy poszczególnymi samochodami, bądź pomiędzy samochodem, a infrastrukturą muszą spełniać określone standardy zarówno w odniesieniu do ich integralności, jak i szybkości oraz stabilności transmisji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których przekazywana informacja ma bezpośrednio przekładać się na konkretne działania, takie jak np. rozpoczęcie procesu hamowania. Osiągnięcie jednorodności i niezawodności na obszarze całej Unii Europejskiej jest jedynym wyzwaniem, które musi zostać rozwiązane przed wprowadzeniem C-ITS w życie. Innym aspektem jest ochrona danych – często informacje gromadzone w ramach C-ITS klasyfikowane są bowiem jako dane osobowe, których przetwarzanie podlega określonym uregulowaniom prawnym.

Konsorcjum Car2Car Communication bierze również czynny udział w toczącej się dyskusji dotyczącej ram prawnych do wprowadzenia rozwiązań z zakresu C-ITS.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!