Koszaliński od­dział Au­tos już w nowej lo­ka­li­za­cji

7 października 2016, 12:12

Klienci Autos z Ko­sza­li­na i oko­lic mogą już korzystać ze skle­pu przy uli­cy Szcze­ciń­skiej 65. Bez zmian po­zo­sta­ją go­dzi­ny otwar­cia, da­ne kon­tak­to­we do od­dzia­łu i obsługa.

autosDa­ne kon­tak­to­we do od­dzia­łu:

Au­tos Ko­sza­lin
ul. Szcze­ciń­ska 65
75-122 Ko­sza­lin
tel. +48 94 346 15 42
+48 723 665 086
+48 723 686 832
+48 723 686 831
e-ma­il: ko­sza­lin@autos.com.pl

Go­dzi­ny otwar­cia:

pon. – pt.: 8:00 – 17:00
sob.: 8:00 – 14:00

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!