Menu

Lista artykułów Tag - Filia

Koronawirus: Godziny tylko dla seniorów w hurtowniach części odwołane!

Od 31 marca wszystkie sklepy i hurtownie w Polsce, w godzinach od 10 do 12 mogły być otwarte tylko dla osób po 65 roku życia. Wtorkowa nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w pewnej mierze niweluje ten nakaz. To dobra wiadomość dla hurtowni części motoryzacyjnych.

Dwa nowe oddziały Autos

Firma Autos poinformowała o uruchomieniu dwóch nowych oddziałów. Znajdują się one w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.

Oddział Autos w Jarosławiu zmienia adres

Od­dział Au­tos w Ja­ro­sła­wiu od 9 ma­ja za­pra­sza klien­tów do no­wej lo­ka­li­za­cji. Sklep zo­stał prze­nie­sio­ny na ul. Fli­sac­ką 7.

No­wy od­dział Au­tos w Je­le­niej Gó­rze

Do od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja – tym ra­zem w Je­le­niej Gó­rze. To już 84. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 3. w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim.

Oddział w Pile pod nowym adresem

Firma Autos zmieniła lokalizację swojego oddziału w Pile.

Nowy oddział Autos w Bielsku

Na początku maja, firma Autos uruchomiła swój nowy oddział. Jest on zlokalizowany w Bielsku Podlaskim.

Autos w Szczecinku

Do ist­nie­ją­cych już od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja. Tym ra­zem w Szcze­cin­ku. To już 79. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 4. w wo­je­wódz­twie za­chod­nio-po­mor­skim.