Zanim kierowca zostanie pasażerem

7 marca 2017, 13:09

Wdrożenie w życie wizji autonomicznych pojazdów to nie tylko wyzwanie dla przemysłu motoryzacyjnego i operatorów telekomunikacyjnych, ale również ważne zadanie dla instytucji tworzących prawo w Unii Europejskiej

Podczas Mobile World Congress zorganizowanego w Barcelonie Sojusz EATA (ang. European Automotive Telecom Alliance), współtworzony między innymi przez CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych), zaprezentował kolejne kroki, na drodze wprowadzenia w życie idei autonomicznych pojazdów, czyli takich gdzie kierowca niejako zmienia się w pasażera.

W trakcie dyskusji pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej – Andrusa Ansipa, w obecności komisarza Günthera Oettingera, operatorzy telekomunikacyjni i przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego przedstawili najnowsze osiągnięcia technologiczne i płynące z nich dla mieszkańców Europy korzyści społeczne i ekonomiczne.

Podczas kongresu przedstawiono plany związane z projektami pilotażowymi autonomicznych pojazdów i prowadzony obecnie dialog regulacyjny w tym zakresie.
 
Kiedy i gdzie ruszą autonomiczne samochody?

Sojusz EATA ogłosił, że został złożony wniosek w ramach instrumentu „Łącząc Europę” o dofinansowanie projektu dotyczącego autonomicznych pojazdów wartego około 48 mln €.

Planuje się, iż testowanie funkcjonalności autonomicznych pojazdów przeprowadzone będzie w 2017 roku w 5 krajach UE (Belgii, Francji, Niemczech, Holandii i Hiszpanii). Oczywiście zakłada się, że inne kraje transeuropejskiej sieci transportowej, przyłączą się do projektu na późniejszym etapie.

Projekt EATA, nazwany CONCORDA, ma na celu zapewnienie szybkiego rozwoju autonomicznych pojazdów w całej Europie, poprzez wzmocnienie i modernizację środowiska dla istniejących projektów pilotażowych, dotyczących trzech głównych przypadków użycia: highway chauffeur, truck platooning i zautomatyzowanych funkcji unikania kolizji drogowych. Projekt ma również na celu określenie potencjału hybrydowych rozwiązań bezpiecznej komunikacji i infrastruktury cyfrowej, jak również rozwiązywanie problemów IT we wskazanych zakresach.
 
A co na to prawo?

Powyższe działania, wymagać będą od europejskich decydentów stworzenia sprzyjającego otoczenia prawnego, co jest bardzo ważne dla rozwoju autonomicznych pojazdów.

Dwa główne aspekty będą miały zasadnicze znaczenie:

Po pierwsze w ramach wysiłków inwestycyjnych w sieciach cyfrowych w Europie, UE powinna zapewnić, by wymogi inwestycyjne były wspierane dzięki przejrzystości prawnej.

Po drugie wskazano, że innowacyjne usługi i analityka danych będą siłą napędową łączności samochodowej i automatyki. W związku z tym UE powinna unikać przesadnego regulowania prawa do prywatności, a powinna zapewnić skuteczny przepływ danych.

– Jak można przewidywać kwestia ochrony prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych wzbudzi z pewnością największe kontrowersje. Już obecnie przy okazji prac nad rozporządzeniem dot. homologacji typu pojazdów, dochodzi do burzliwych dyskusji i sporów, dotyczących dostępu do informacji i danych o pojeździe, a pamiętać należy, że mówimy tu o przepisach i informacjach jeszcze „ery analogowej”. Mówiąc o pojazdach autonomicznych wkraczamy niejako w „erę cyfrową”, i temat związany z telematyką, która daje znacznie szersze pola do rozwoju, ale także znacznego wkroczenia w dostęp do różnego rodzaju informacji wrażliwych – mówi Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

23 marca w Rzymie, przy okazji obchodów 60. rocznicy powstania Unii Europejskiej zaplanowano Digital Day. Wydarzenie to, podczas którego udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, europejskich ministerstw ds. branży transportowej i komunikacji oraz przedstawiciele przemysłu wysokiego szczebla, będzie kolejnym krokiem w celu dalszego zwiększenia zaangażowania na rzecz inicjatyw transgranicznych w Europie i autonomicznych pojazdów. Widząc tempo zmian w technice można bez wątpienia powiedzieć, że nadchodzące lata ukształtują na nowo motoryzację, oby tylko nadążyły za tym zmiany legislacyjne, zapewniające uczciwą konkurencję pomiędzy wszystkimi podmiotami rynku tj. zarówno segmentem autoryzowanym przez producenta samochodu i niezależnym rynkiem, bo tylko to zagwarantuje kierowcom przynależne im prawo wyboru.

 

Projekt CONCORDA

Aktywni członkowie projektu CONCORDA to 5 państw członkowskich UE, wiodące firmy z branży telekomunikacyjnej , kilkanaście firm z branży motoryzacyjnej w tym Continental, Denso, BOSCH, jak również inne organizacje .

 

grafika: Freightliner-Trucks

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!