Inżynierowie Solarisa szkoleni przez Jedną Chwilę

12 maja 2017, 9:55

Inżynierowie z Działu Badań i Rozwoju firmy Solaris wzięli udział w szkoleniu przybliżającym problem niepełnosprawności podczas korzystania z pojazdów komunikacji miejskiej. Spotkanie poprowadził Krzysztof Stern, założyciel Stowarzyszenia Jedna Chwila.

Szkolenie odbyło się 11 maja 2017 roku w siedzibie firmy Solaris w Bolechowie – Osiedlu i zostało podzielone na dwa moduły. Część teoretyczna obejmowała prezentację multimedialną omawiającą
zagadnienia i trudności, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne podczas korzystania z transportu publicznego. Część praktyczną stanowiły warsztaty, w których uczestniczyli zarówno pracownicy Solarisa, jak i członkowie Stowarzyszenia Jedna Chwila.

 

W ich trakcie konstruktorzy mieli okazję na nowo poznać perspektywę osób o różnym stopniu niepełnosprawności (m.in. poruszając się na wózkach inwalidzkich), by jeszcze lepiej zrozumieć, jakie przeszkody mogą pojawić się w środkach komunikacji miejskiej.

– Współpraca ze Stowarzyszeniem Jedna chwila wpisuje się w inicjatywy edukacyjne o charakterze prozdrowotnym oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które wspiera nasza Fundacja. Co roku w Polsce przybywa 1000 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bardzo nam zależy, aby uwrażliwiać społeczeństwo na ich potrzeby i wymagania – stwierdziła dr Alicja Malewicz-Pełczyńska, Członek Rady Fundacji Zielony Jamnik.

– Jestem bardzo wdzięczny za tę inicjatywę i za możliwość uświadomienia konstruktorów autobusów o realnych przeszkodach, jakie osoby poruszające się na wózkach napotykają codziennie w swojej podróży komunikacją miejską. Samo wyobrażenie sobie przez osoby w pełni sprawne, szczególnie w praktyce, jak odmienna jest perspektywa osób dotkniętych niepełnosprawnością i jak różnią się rodzaje porażek mięśni, może być rzeczywistą szansą na to, aby ułatwić ich integrację i codzienność – powiedział Krzysztof Stern, Prezes Stowarzyszenia Jedna Chwila podczas szkolenia.

– Takie inicjatywy są niezwykle cenne, ponieważ pomagają uświadomić sobie, że udogodnienia dla osób niepełnosprawnych to nie wymysł, ale realna potrzeba. Solaris jako pierwszy wprowadził na
polski rynek autobusy niskopodłogowe, dlatego czujemy się zobligowani do nieustannego unowocześniania naszych pojazdów pod tym kątem – skomentował Krzysztof Jarzembowski, Kierownik Zarządzania Projektami Solaris Bus & Coach S.A.

Stowarzyszenie Jedna Chwila została założona przez Krzysztofa Sterna, który 7 lat temu uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i od tego czasu porusza się na wózku. Wypadek zmotywował
go do prowadzenia intensywnych działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi i ich aktywizacji w zurbanizowanym środowisku miejskim. Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy z Fundacją „Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”, założonej przez Solange Olszewską, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Fundacja powołana do życia w 2012 roku ma na celu wspieranie potrzebujących pomocy, jak i podmiotów funkcjonujących w lokalnej społeczności takich jak szpitale, domy pomocy społecznej, placówki wychowawczo-oświatowe czy schroniska dla zwierząt.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!