186 mln zł na poprawę stanu dróg

4 czerwca 2018, 12:01

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 186 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś.

Inwestycje te poprawią również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zadania będą realizowane w województwach: małopolskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Województwo małopolskie

  • Budowa dwupoziomowego węzła oraz budowa przejścia podziemnego na DK 7 w miejscowości Libertów – zadanie obejmuje budowę węzła dwupoziomowego w miejscowości Libertów (skrzyżowanie DK 7 z drogami dojazdowymi obsługującymi teren przyległy do południowej granicy Krakowa w km 674+760 – likwidacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną) i budowę przejścia podziemnego dla pieszych przez DK 7 w km 675+500. Okres realizacji robót: 2021 – 2024.
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 52 w miejscowości Barwałd Górny – zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o łącznej długości 595 m (w km od 55+352 do 55+974).Okres realizacji robót: 2018 r.
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 na odcinku Brzeźnica – Brzezinka  – zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o łącznej długości 633 m (w km od 90+076 do 90+709). Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo opolskie

  • Rozbudowa DK 45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski – zadanie obejmuje odcinek DK 45 o długości 6,6 km (od km 74,260 do km 80,900). W ramach zadania wybudowana zostanie droga o nośności 11,5 t/oś. Na rozbudowanej drodze, na wybranych odcinkach, zastosowany zostanie przekrój 2+1. Ponadto przebudowane zostaną: odwodnienie pasa drogowego i wiadukt nad linią PKP oraz pozostałe obiekty inżynierskie. Powstaną również urządzenia z zakresu BRD i telematyki drogowej oraz oświetlenie. Okres realizacji robót: 2020 – 2022.

Województwo pomorskie

  • Rozbudowa mostu przez rzekę Kamienica w ciągu DK 20 w miejscowości Tuchomie – zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego mostu na DK 20 w km 211+910 i budowę wyniesionego pobocza technicznego oraz jednostronnego chodnika dla pieszych. W ramach zadania wybudowana zostanie również kładka z ciągiem pieszo-rowerowym. Okres realizacji robót: 2020 r.

Województwo warmińsko-mazurskie

  • Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki, zadanie awaryjne – zadanie obejmuje poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 11,5 t/oś na odcinku DK 58 w km 2+701 do 3+691 wraz z budową systemu odwodnienia. Wybudowane zostaną również chodniki i zatoki autobusowe wraz z dojściami. Okres realizacji robót: 2018 – 2019.
  • Rozbudowa skrzyżowania DK 51 koło miejscowości Dywity – zadanie polega na budowie czterowylotowego skrzyżowania typu średnie rondo na DK 51 w km 82+862 – 83+086. Okres realizacji robót: 2020 – 2021.

Województwo wielkopolskie

  • Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rów wałowy w ciągu DK 11 w miejscowości Ujście – zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu na DK 11 (od km 191+486 do km 191+536). Okres realizacji robót: 2021 r.
  • Rozbudowa DK 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn – zadanie obejmuje odcinek DK 12 o długości 7,940 km (od km 175+480 do km 183+420). Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu, uporządkowaniem dostępności drogi oraz budową doświetlenia przejść dla pieszych. Inwestycja zakłada poszerzenie jezdni oraz zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Okres realizacji robót: 2019 -2020.
  • Rozbudowa drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszków – Słodków – zadanie obejmuje odcinek DK 72 o długości 11,6 km (od km 14+174 do km 25+824). Celem inwestycji jest rozbudowa drogi poprzez poszerzenie szerokości jezdni i podniesienie nośności drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja przewiduje przebudowę skrzyżowań, budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników. Na odcinku około 1,8 km w miejscowości Grzymiszew przewidziana jest korekta istniejącego przebiegu drogi (budowa obwodnicy). Okres realizacji robót: 2019 – 2021.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!