Procedura instalacji i kalibracji siłownika VGT w DAF przy pomocy TEXA IDC5 TRUCK

, 24 września 2018, 23:03

Silniki serii MX11 i MX13 wyposażone są w siłownik turbiny sterowany elektronicznie (VGT- turbina o zmiennej geometrii). Jego zadaniem jest między innymi wysterowanie turbiny w optymalny sposób, tak by zwiększyć wydajność doładowania przy niskich obrotach silnika.

Za każdym razem gdy demontowany jest siłownik VGT (w przypadku czyszczenia, kontroli, wymiany, monitorowania itd.), jego ponowne zamontowanie musi zostać zakończone odpowiednią procedurą diagnostyczną.

1 – siłownik VGT
2 – Turbosprężarka
1 – siłownik VGT
2 – Turbosprężarka

Opis procedury:

UWAGA: poniższe wskazówki odnoszą się jedynie do procedur elektronicznych. Demontaż i ponowny montaż zespołu VGT wymaga WYSPECJALIZOWANEGO personelu posiadającego wszelkie niezbędne umiejętności technicznego. Zwrócić szczególną uwagą na przepisy w zakresie urazów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Podczas wykonywania procedury należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji wyświetlanych przez oprogramowanie diagnostyczne.

Procedura zwiera dwa główne kroki:

 • kalibracja z usuniętym siłownikiem
 • kalibracja z zamontowanym siłownikiem

Powyższe dwa etapy wykonywane są automatycznie, jeden za drugim (upraszczając, składa się z kalibracji wykonywanej pierwszy raz bez siłownika, a drugi raz z poprawnie zamontowanym komponentem).

Komunikaty przekazywane przez oprogramowanie diagnostyczne informują jak i kiedy należy zamontować komponent.

Kalibracja z usuniętym siłownikiem VGT

Pierwsza faza procedury wymaga usunięcia siłownika VGT z jego obudowy.

UWAGA – pamiętać, że ten model siłownika chłodzony jest za pomocą płynu chłodniczego silnika. Zatem należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie przepisy dotyczące obrażeń, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Należy stosować się do poniższej procedury:

 • upewnić się, czy zapłon jest wyłączony i odłączyć biegun ujemny akumulatora
 • podnieść kabinę, aby dojść do przedziału silnika
 • oczyścić obszar, aby uniknąć możliwość zanieczyszczenia demontowanych podzespołów
 • odłączyć przewody chłodziwa od siłownika VGT
 • odłączyć złącze elektryczne
 • odkręcić śruby mocujące, zacisk taśmy i zdjąć siłownik VGT
  A – Siłownik VGT
  B – Dźwignia zębata VGT
  C – Turbosprężarka

 • oczyścić otwory z gwintem
 • dokładnie oczyścić powierzchnie na siłowniku oraz turbosprężarce
 • dokładnie oczyścić zębatkę VGT
 • sprawdzić czy zębatka VGT może poruszać się swobodnie
 • dopasować ręcznie zębatkę (zalecane użycie niewielkiego sworznia (4,8mm) aby sprawdzić pozycję)

Ilustracja wyjaśniająca pozycjonowanie:

 • Z dźwignią zębatą (A) umieszczoną po lewej stronie (po lewej stronie ogranicznika), dźwignia (A) musi być wyrównana do otworu (C)
 • Z dźwignią zębatą (A) umieszczoną po prawej stronie (po prawej stronie ogranicznika), dźwignia (B) musi być umieszczona bezpośrednio nad otworem (D)
 • Można użyć szpilki (E) włożonej do otworu pozycjonującego (B) na dźwigni zębatej (A) w celu weryfikacji prawidłowego pozycjonowania/wyrównywania
 • Podczas tych czynności dźwignia zębata (A) musi poruszać się bez większego oporu

UWAGA – jeśli weryfikacja punktów wskazanych powyżej nie jest pomyślna, nie wystarczy wymiana samego siłownika. W takim przypadku należy wymienić cały zespół turbosprężarki.

 • przy wciąż włożonym w otwór pozycjonujący należy nanieść odrobinę smaru
 • zdjąć sworzeń i sprawdzić, czy zębatka nie porusza się
 • przy wciąż zdemontowanym siłowniku VGT należy podłączyć tester do złącza diagnostycznego
 • podłączyć biegun ujemny akumulatora i włączyć zapłon
 • nawiązać komunikację diagnostyczną ze sterownikiem i na stronie „regulacje” wykonać funkcję „wymiana siłownika turbiny”
 • postępować zgodnie z instrukcją, aż do pojawienia się prośby o montaż siłownika

UWAGA – podczas tego etapu zębatka siłownika może się poruszać. Upewnić się, że może się swobodnie obracać, i że ruch nie jest utrudniony przez jakikolwiek element zewnętrzny.

Kalibracja z zamontowanym siłownikiem VGT

Kiedy oprogramowanie diagnostyczne poinformuje o konieczności zamontowania siłownika VGT, należy postępować w następujący sposób:

 • zamontować uszczelkę oraz śruby mocujące na siłowniku
 • ostrożnie umieścić siłownik VGT na obudowie turbosprężarki
 • dokręcić śruby mocujące (na krzyż)
 • kontynuować procedurę diagnostyczną aż do zakończenia procedury

NIEUDANA REGULACJA SIŁOWNIKA VGT

Jeżeli procedura kalibracji zakończyła się niepowodzeniem, może to świadczyć o niepoprawnej pozycji siłownika VGT.

W takim przypadku należy zastosować się do poniższej procedury:

 • Wykonać wszystkie fazy podane wcześniej w dziale „Kalibracja przez usuniętym siłowniku VGT”
 • Kiedy pojawi się wymóg instalacji siłownika, wyłączyć i włączyć zapłon
 • Odczekać 15 sekund
 • Przesunąć ręcznie zębatkę siłownika VGT aż otwór lokalizacyjny dopasuje się do wartości 225 (ilustracja poniżej)
1) Otwór pozycjonujący koła zębatego
2) Punkt referencyjny (225)
 • Włączyć zapłon
 • Kontynuować zgodnie z instrukcjami autodiagnostyki oraz informacjami karty technicznej

Jeżeli powyższa regulacja wciąż daje ujemne wyniki, najprawdopodobniej świadczy to o uszkodzeniu siłownika VGT.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Benek, 10 maja 2020, 1:01 0 0

Ile rodzaji zaworów VTG jest dostępnych?
Czy w silniku Mx 11 i Mx 13 jest ten sam zawór?

Odpowiedz