SENT: nowe obowiązki dla przewoźników i kierowców

, 1 października 2018, 9:27

Od 1 października wchodzi w życie kolejna regulacja wynikająca z nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Na przewoźników nałożony został nowy obowiązek – wyposażenia pojazdu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Nowe przepisy mają na celu skuteczniejsze monitorowanie transportu towarów wrażliwych.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, przewoźnicy zobowiązani są do przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożącego towary wrażliwe w rozumieniu ustawy, w trakcie całej trasy przewozu objętej zgłoszeniem SENT.

– Ustawodawca pozostawia przewoźnikom wybór sposobu wdrożenia tego obowiązku, umożliwiając zastosowanie w tym celu lokalizatorów takich jak smartfon lub tablet
z zainstalowaną bezpłatną aplikacją SENT GEO bądź ZSL – Zewnętrzny System Geolokalizacyjny oferowany przez zewnętrznych operatorów – mówi Piotr Łoboda, Doradca Klienta DB SCHENKERinfo.

Obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych wiąże się z koniecznością włączania i wyłączania lokalizatorów przez kierowcę w odpowiednim momencie określonym w ustawie. Dodatkowo, jeśli urządzenie okaże się niesprawne dłużej niż godzinę, obowiązkiem kierowcy jest zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoczce postojowej.

– Przewóz może być kontynuowany dopiero po zapewnieniu dalszego przekazywania danych geolokalizacyjnych. Ustawa przewiduje wprawdzie możliwość kontynuacji transportu po nałożeniu na pojazd zamknięć urzędowych albo zarządzeniu konwoju.
W praktyce może być to jednak kłopotliwe ze względu na harmonogramy dostaw, ale przede wszystkim oznacza dodatkowe koszty dla przewoźników – zauważa Piotr Łoboda.

Kary za niedopełnienie obowiązków

Nowe obowiązki zostały zabezpieczone odpowiednimi sankcjami. Przewoźnik, który nie zapewnieni przekazywania danych geolokalizacyjnych może zostać ukarany karą administracyjną w kwocie 10 tys. zł. Z kolei kierujący pojazdem, który nie dopełni obowiązku może zostać ukarany mandatem karnym w kwocie od 5 do 7 tys. zł.

Ustawodawca zdecydował, że przepisy dotyczące stosowania kar i grzywien względem przewoźników i kierowców wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Fakt ten jednak nie powinien być interpretowany jako przyzwolenie do omijania nowych regulacji, które obowiązują od dnia 1 października 2018 r. – zaznacza Piotr Łoboda.

DB Schenker przygotowuje przewoźników do realizacji obowiązków wynikających
z nowelizacji ustawy.

– W oparciu o przygotowane materiały i niezbędne instrukcje, prowadzimy cykl szkoleń dla kierowców i przewoźników, mający na celu zaznajomienie ich z funkcjonowaniem procesu i nowymi obowiązkami – wyjaśnia Piotr Łoboda i dodaje – Jednocześnie
z uwagi na poszerzenie katalogu danych przekazywanych w uzupełnieniach zgłoszeń SENT trwają prace informatyczne, by dostosować systemy do nowych wymogów ustawowych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!