Autos zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mechaników

15 października 2018, 11:55

W przy­szłą śro­dę w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim od­bę­dzie się darmowe szko­le­nie dla me­cha­ni­ków.

Za­kres szko­le­nia obej­mu­je następujące tematy:

  • dia­gno­sty­ka uszko­dzeń w blo­ku sil­ni­ka (Mahle)
  • dia­gno­sty­ka uszko­dzeń w ukła­dzie prze­nie­sie­nia na­pę­du (ZF)

Udział w szko­le­niu jest bez­płat­ny a ilość miejsc ogra­ni­czo­na, dla­te­go o udzia­le de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły na stronie internetowej dystrybutora.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!