Scania wspiera wprowadzanie ciężarówek na gaz

17 grudnia 2018, 11:31

Przedstawiciele konsorcjum BioLNG EuroNet poinformowali o powziętym zobowiązaniu do promowania rozwoju LNG (skroplonego gazu ziemnego), jako paliwa stosowanego w transporcie drogowym w Europie w ramach nowej infrastruktury. Powinna ona przyczynić się do wykorzystywania LNG na szeroką skalę.

Dzięki działaniom podejmowanym niezależnie przez każdego z członków konsorcjum, czyli Shell, Disa, Scania, Osomo i Iveco, na drogach pojawi się 2000 więcej pojazdów ciężarowych o silnikach napędzanych LNG. Ponadto zbudowanych zostanie 39 stacji LNG oraz zakład produkcyjny BioLNG w Holandii.

Stacje LNG będą stanowić część ogólnoeuropejskiej sieci. Powstaną na terenie Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski i Hiszpanii. Zostaną rozmieszczone co 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowych – od Hiszpanii po wschód Polski.

– LNG jest coraz bardziej przystępnym cenowo paliwem dla pojazdów ciężarowych, dzięki czemu, w miarę rozwoju sektora transportowego, stanie się ważnym źródłem energii. Chcemy oferować naszym klientom energię o niższym poziomie emisji dwutlenku węgla, a nowe stacje LNG są istotnym elementem tej układanki. Z niecierpliwością czekam na moment, kiedy europejscy kierowcy będą mogli zacząć z nich korzystać – podkreślił Istvάn Kapitάny, wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Shell.

Przewiduje się, że zakład BioLNG będzie w ciągu roku produkował 3000 ton BioLNG. W procesie produkcji wykorzystywany będzie biometan uzyskiwany z odpadów. BioLNG będzie sprzedawany użytkownikom końcowym za pośrednictwem sieci stacji LNG.

– Program obejmuje stacje paliw, produkcję biopaliwa i dotacje, które są niezbędne w przypadku idących z duchem czasu klientów, chcących zainwestować w nowe pojazdy ciężarowe, pomimo dodatkowych kosztów początkowych. LNG, który zmniejsza emisję dwutlenku węgla o około 20 proc., jest obecnie szerzej dostępny. Zmniejszający emisję CO2 o ponad 90 proc. biogaz może, w miarę wzrostu jego produkcji, być w coraz większym stopniu mieszany z gazem ziemnym – powiedział Jonas Nordh, dyrektor ds. zrównoważonych rozwiązań transportowych w Scania.

Celem konsorcjum BioLNG EuroNet jest propagowanie LNG, jako paliwa wykorzystywanego w transporcie drogowym w Europie.

Projekt BioLNG EuroNet skupia firmy Shell, DISA, Osomo, Scania i Iveco. Partnerzy projektu chcą wesprzeć Unię Europejską w osiągnięciu celu, jakim jest zredukowanie do 2030 r. emisji CO2 o 60 proc., poprzez zainicjowanie długoterminowego obniżenia w Europie kontynentalnej emisyjności transportu drogowego, w którym wykorzystywane są pojazdy ciężarowe. Zakład BioLNG, który ma powstać w Holandii, będzie odbierał odpady komunalne z supermarketów i restauracji, a następnie przetwarzał je na biogaz. Technologia ta będzie wykorzystywać nową, opatentowaną technikę separacji membranowej, która umożliwi biologiczne pozyskiwanie LNG. 

Planowane 2000 nowych pojazdów ciężarowych na LNG zostanie oddanych w leasing użytkownikom końcowym w ramach konkurencyjnych rozwiązań w zakresie finansowania w celu obniżenia kosztów. Finansowane będą jedynie dodatkowe koszty pojazdu ciężarowego na LNG w porównaniu z pojazdem z silnikiem diesla. Średnie koszty kwalifikowane w przypadku każdego pojazdu na LNG ograniczone są do maksymalnej kwoty na poziomie 30 000 euro. Gęstość energetyczna BioLNG umożliwia pojazdom ciężarowym pokonywanie dłuższych dystansów, co zapewnia lepsze dopasowanie do potrzeb przewoźników teraz i w przyszłości. Ze względu na wykorzystanie przemysłowych odpadów organicznych jako surowca, emisje CO2 będą znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych paliw. BioLNG ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest dalsze obniżenie emisyjności sektora transportu drogowego w Europie do 2030 r.. BioLNG praktycznie eliminuje emisje siarki, a także zapewnia redukcję emisji NOx i cząstek stałych.

Przewiduje się, że każdy członek konsorcjum BioLNG EuroNet otrzyma 20-proc. finansowanie z UE na pokrycie kosztów swoich zobowiązań. Fundusze UE otrzymane przez członków konsorcjum BioLNG EuroNet wchodzą w zakres instrumentu „Łącząc Europę” dla sektora transportu. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych ustanawia wspólne ramy dla środków dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w UE w celu zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko. Określono w niej minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów tankowania LNG (skroplonego gazu ziemnego) i CNG (sprężonego gazu ziemnego).

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!