Założyciel KH-KIPPER w pierwszej Radzie Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej

4 lipca 2019, 13:18

Zadaniem powołanej Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej będzie otworzenie środowiska akademickiego na otoczenie biznesowe oraz spojrzenie na rozwój uczelni z innej perspektywy.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zakłada powstanie rady w każdej uczelni publicznej, w skład której ma wejść od sześciu do ośmiu osób, a co najmniej połowa musi być spoza danej uczelni. W skład 7-osobowego gremium wszedł Konstanty Kamionka, założyciel i większościowy udziałowiec firmy KH-KIPPER Sp. z o.o.

Tego typu rady od lat działają z powodzeniem w najlepiej funkcjonujących uczelniach na świecie. Wśród ustawowych zadań Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej znajdzie się: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora po uprzednim zaopiniowaniu przez senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

To nie pierwsza współpraca firmy KH-KIPPER z Politechniką Świętokrzyską. Lokalna uczelnia w razie potrzeby wykonuje obliczenia lub badania naukowe, które przez producenta zabudów ciężarowych są wykorzystywane w działalności komercyjnej. Od wielu lat studenci i absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej odbywają w KH-KIPPER także praktyki lub znajdują zatrudnienie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!