Galileo Green Lane – darmowa aplikacja ułatwiająca przekraczanie granic 

7 maja 2020, 8:13

Przywrócenie granic i wzmożona kontrola zwłaszcza na granicach zewnętrznych UE powoduje, że od blisko dwóch miesięcy przewoźnicy mają utrudnioną możliwość swobodnego wjazdu do poszczególnych państw. Z jednej strony zwiększa to czas dostawy podstawowych towarów w czasie pandemii, takich jak żywność, sprzęt medyczny czy leki, z drugiej zaś generuje dodatkowe koszty po stronie transportu.

Trudną sytuację międzynarodowego transportu drogowego dostrzegła Komisja Europejska, na której wniosek europejska agencja GNSS (The European Global Navigation Satellite Systems Agency) przygotowała bezpłatną aplikację Galileo Green Lane. Jej zadaniem jest wskazanie przewoźnikom tych przejść należących do sieci TEN-T, których przekroczenie zajmuje mniej niż 15 minut.

Aplikacja jest bezpłatna, a wszystkie dane są gromadzone automatycznie i anonimowo (w odległości 1 km od granicy). Dzięki Galileo Green Lane przewoźnicy mogą wybrać optymalną czasowo, a co za tym idzie także kosztowo, trasę przewozu towarów.

Bezpłatna aplikacja Galileo Green Lane monitoruje płynność ruchu na 187 przejściach granicznych transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Umożliwia użytkownikom zgłaszanie statusu przejść, a informacje są weryfikowane na podstawie danych pobranych z ciężarówek.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!