Producenci zawiązali współpracę w zakresie produkcji bezemisyjnych ciężarówek

22 grudnia 2020, 15:58

IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell i Grupa Volvo podjęły dziś zobowiązanie do współpracy w zakresie stworzenia warunków dla masowego wdrożenia samochodów ciężarowych zasilanych wodorem w Europie.

W miarę jak coraz więcej rządów i firm podziela wspólną wizję systemu energetycznego o zerowej emisji netto, uczestnicy programu H2Accelerate wierzą, że wodór jest podstawowym paliwem, które umożliwi pełną dekarbonizację sektora samochodów ciężarowych.

Oczekuje się, że pełnoskalowe wdrożenie samochodów ciężarowych napędzanych wodorem przyczyni się do powstania nowych branż: bezemisyjnych wytwórni wodoru, wielkoskalowych systemów dystrybucji wodoru, sieci wysokowydajnych stacji tankowania wodoru ciekłego i gazowego oraz produkcji wodorowych samochodów ciężarowych. Uczestnicy H2A uważają, że zsynchronizowane inwestycje w całym sektorze w latach 20. stworzą warunki dla powstania masowego rynku ciężkiego transportu opartego na paliwie wodorowym, które jest niezbędne do spełnienia europejskich ambicji zerowej emisji netto do 2050 r.

Oczekuje się, że rozłożona na dekadę operacja zwiększania skali rozpocznie się od grupy klientów gotowych odpowiednio wcześnie zadeklarować przejście na wodorowy transport ciężarowy. Ich floty powinny obsługiwać regionalne klastry i europejskie korytarze transportowe o dużej przepustowości z licznymi stacjami tankowania paliwa wodorowego. W ciągu dziesięciu lat klastry te mogłyby się połączyć w prawdziwie ogólnoeuropejską sieć.

Faza wdrażania

Faza 1: pierwsze stacje tankowania i samochody ciężarowe

  • Setki pojazdów ciężarowych
  • Ponad 20 wysokowydajnych stacji
  • Testowanie koncepcji wysokowydajnych stacji
  • Wybrane lokalizacje/klastry

Faza 2: ogólnoeuropejski zasięg

  • Druga połowa lat 20.: wielkoskalowa produkcja w tys. egzemplarzy rocznie
  • Szybkie zwiększenie skali: 10 tys. samochodów ciężarowych
  • Pokrycie najważniejszych europejskich korytarzy transportowych
  • Wysokowydajne/niezawodne stacje

W okresie budowania skali niezbędne będzie wsparcie ze strony sektora publicznego. Uczestnicy H2Accelerate planują wspólne starania o finansowanie wczesnych przedkomercyjnych projektów w pierwszej fazie wdrażania. Równocześnie będą oni przekonywać decydentów politycznych i organy regulacyjne do tworzenia klimatu politycznego sprzyjającego przejściu do masowej produkcji wodorowych samochodów ciężarowych oraz budowy ogólnoeuropejskiej sieci tankowania wodoru, przy którego spalaniu nie są emitowane związki węgla.

Upowszechnienie się technologii wodorowych ogniw paliwowych w ciężkim transporcie jest możliwe pod warunkiem powstania niezbędnej infrastruktury. Potrzebujemy również bardzo konkretnych projektów, aby wykazać wraz z przewoźnikami i innymi zainteresowanymi stronami w branży, że rozwiązanie to jest opłacalne pod względem finansowym i operacyjnym. Przełomowa współpraca w ramach H2Accelerate stworzy ku temu warunki i przyspieszy przejście na transport o zerowej emisji – mówi Gerrit Marx, prezes działu pojazdów użytkowych i specjalistycznych w CNH Industrial.

Korzyść jest oczywista. Dzięki potężnemu zwiększeniu skali wodorowe samochody ciężarowe staną się dostępne dla klientów przy kosztach porównywalnych z posiadaniem i eksploatacją obecnych samochodów z silnikami Diesla, lub nawet niższych. Użytkownikom samochodów ciężarowych trzeba zaoferować bezemisyjne pojazdy o podobnych parametrach pod względem czasu tankowania, zasięgu i kosztów, jak samochody, z których korzystają dzisiaj. Aby to się stało, potrzebne są przejrzyste ramy regulacyjne, w tym skoordynowana polityka dotycząca zaopatrzenia w wodór, samochodów ciężarowych zasilanych wodorem, infrastruktury tankowania oraz inicjatyw konsumenckich – powiedziała Elisabeth Brinton, wiceprezes zarządu ds. nowych energii w Shell.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!