Jak eksploatowana jest naczepa? – odczyt i analiza pliku ODR

19 września 2022, 23:15

Skrót ODR oznacza „Operating Data Recorder” (Rejestrator Danych Eksploatacyjnych) – system ten odnosi się do możliwości zarejestrowania parametrów eksploatacyjnych np. naczepy. Funkcja ta stanowi swego rodzaju „czarną skrzynkę”, dzięki której parametry pracy zapisywane są w przeznaczonym do tego celu obszarze pamięci wewnętrznej centralki elektronicznej, dzięki czemu możliwa jest późniejsza analiza warunków eksploatacyjnych.

Modulator WABCO TEBS E
Fot. 1. Modulator WABCO TEBS E

Funkcja ODR obecna jest we wszystkich układach hamulcowych EBS Wabco w wersji E dla przyczep oraz naczep.

Dostęp do pliku uwarukowany jest koniecznością wykorzystania specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego, umożliwiającego pobranie i analizę pliku ODR. Wskazane możliwości posiada oprogramowanie TEXA IDC5 Truck. Za jego pomocą zgrywany jest plik z modulatora EBS, a zintegrowane w IDC5 Truck oprogramowanie „WABCO ODR File Reader” do analizy zawartości pliku, przeprowadza użytkownika krok po kroku przez zawartość zarejestrowanych danych w przyjazny i intuicyjny graficznie sposób.

PROCEDURA POBRANIA PLIKU ODR NA PC

Pierwszym etapem pozyskania pliku ODR jest połączenie się z centralką sterującą systemem WABCO T-EBS E. Do tego celu wykorzystany zostaje przewód TEXA T30B (Fot. 2), który wpina się pomiędzy ciągnik siodłowy a naczepę lub przyczepę. Kolejnym krokiem jest połączenie się z centralką EBS za pomocą oprogramowania IDC5 Truck, które komunikuje się z Interfejsem diagnostycznym Texa Navigator Multihub. Po nawiązaniu komunikacji z centralką należy przejść do zakładki „REGULACJE” (Fot. 3), gdzie po wyborze funkcji „Zapisać plik z pamięci z ODR na komputerze PC” dokonujemy zgrania danych zapisanych w ODR na dysk komputera.

Fot. 2. Zastosowanie Adaptera T30B series – sposób podłączenia
Fot. 3. Okno diagnostyczne z oprogramowania TEXA IDC5 TRUCK – zakładka „REGULACJE”

Po zakończeniu pobierania pliku, kolejnym etapem postępowania jest analiza danych zapisanych w pliku ODR. W tym etapie połączenie z modulatorem nie jest już konieczne. Analiza pliku przeprowadzana jest przy użyciu programu „Trip Data Reader”, dostępny w aplikacjach TEXA External Tools.

Zawartość pliku z ODR umożliwia analizę szeregu ważnych danych, które w sposób liczbowy oraz graficzny zobrazują diagnoście m.in. warunki w jakich eksploatowana była naczepa.

PAMIĘĆ DANYCH ROBOCZYCH – źródło danych eksploatacyjnych

Pamięć Danych Roboczych (ODR) zawiera dane eksploatacyjne zapisane w postaci danych statystycznych (pamięci pojazdów, histogramów) oraz rejestratora zdarzeń.

Analiza Informacji Statystycznych daje obraz o przepracowanych roboczogodzinach, liczbie przejazdów, średnim załadowaniu, liczbie przeładowań, średnim ciśnieniu hamowania, liczbie hamowań, liczbie hamowań z ciśnieniem na żółtym złączu samozamykającym (bez połączenia CAN), liczbie hamowań w trybie pracy 24N, liczbie hamowań za pomocą dodatkowego hamulca przyczepy/naczepy, liczbie aktywacji hamulca postojowego, liczbie kilometrów oraz roboczogodzin od ostatniej wymiany okładzin hamulcowych, danych z zawieszenia pneumatycznego oraz aktywacji osi unoszonej, a także liczbie hamowań RSS lub sytuacji z krytycznym przyśpieszeniem poprzecznym.

ODR rejestruje również Dane Pamięci Przejazdów, które obejmują dystans co najmniej 5 km pokonany z prędkością min. 30 km/h. W pamięci zapisywane są dane ostatnich 200 odcinków jazdy. Wyróżnić w nich należy: prędkość maksymalną, częstość hamowania, obciążenie zespołu osi, liczbę hamowań z ingerencją ABS itd.

Kolejnym źródłem informacji są Dane Histograficzne pozyskiwane w sposób ciągły poprzez rejestrację wartości ciśnień hamowania, nacisku na osie oraz prędkości. Analiza histogramów może dostarczyć informacji czy kierowca prowadzi pojazd przewidująco, ostrożnie czy raczej ostro. Dane w tym obszarze mówią o wartościach zarejestrowanych w danej klasie, m.in.: obciążeniu zespołu osi, czasie hamowania, ciśnieniu sterującym, ciśnieniu hamowania.

Cennych danych dostarcza także Rejestrator Zdarzeń (maksymalnie 200 zdarzeń), takich jak: ingerencje ABS, ingerencje RSS, świecący wskaźnik ostrzegawczy, ręczna dezaktywacja TailGUARDTM, zdarzenie związane z immobilizerem, zdarzenie definiowane przez parametryzację GIO.

ANALIZA DANYCH

W celu analizy danych zawartych w pobranym pliku z ODR należy uruchomić zainstalowany na komputerze program „Wabco ODR File Reader”. Program dostarczany jest wraz z oprogramowaniem TEXA IDC5 Truck (Fot. 4).

Fot. 4. Opis okna programu Wabco ODR File Reader: 1. Funkcje zmiany języka, 2. Otwieranie pliku ODR, 3. Karta –Dane Pojazdu, 4. Karta – Wartości ODR, 5. Karta – Pamięć z przejazdu, 6. Karta – Histogramy, 7. Karta – Rejestr Zdarzeń, 8. Kata – Klocki hamulcowe, 9. Karta – Porównania krótko-długoterminowe

Opis kart oprogramowania:

KARTA „Dane Pojazdu” – umożliwia zapoznanie się z ogólnymi danymi pojazdu, m.in. numerem VIN, datą i godziną zapisu danych ODR, liczbą przejechanych km, kodami i numerami sesji.

KARTA „Wartości ODR” (Fot. 5) – zawiera tabelę przedstawiającą pełen przegląd danych pojazdu (całkowitą liczbę hamowań, przejazdy z obciążeniem przekraczającym dozwolony zakres itp.). Dane wyświetlane są zarówno w formacie bezwzględnym jak i znormalizowanym wg 10 000 km.

Fot. 5. Karta „Wartości ODR”

KARTA „Pamięć z przejazdu” (Fot. 6, 7) – zawiera dane z ostatnich 200 przejazdów, gdzie dla centralki jeden „przejazd” odpowiada przebiegowi ponad 5 km z minimalną prędkością co najmniej 30 km/h. Dla każdego przejazdu dostępnych jest do 15 parametrów (przejechane km, data i godzina – dostępne w wersji wyposażonych w moduł martBoard, prędkość maksymalna i średnia, nacisk na osie, fazy hamowania i wartości ciśnienia, zadziałanie ABS itd.).

Fot. 6. Karta „Pamięć z przejazdu”
Fot. 7. Karta „Pamięć z przejazdu” forma graficzna

KARTA „Histogramy” (Fot. 8) – umożliwia wyświetlenie rozkładu zdarzeń pogrupowanych w klasy, które wystąpiły podczas pracy pojazdu. Klasy zmieniają się w zależności od wyświetlanego parametru (np.: ciśnienie hamowania podzielone jest na 8 klas w zależności od osiągniętej wartości ciśnienia: klasa 1 odpowiada wartościom od 0 do 1.0 bara, klasa 2 odpowiednio od 1.0 do 1.2 bara, zaś klasa 3 od 1.2 do 1.4 bara, itd.).

Fot. 8. Karta „Histogramy” forma graficzna

KARTA „Klocki Hamulcowe” (Fot. 9) – przedstawia dane dotyczące pięciu ostatnich wymian klocków hamulcowych.

Fot. 9. Karta „Klocki Hamulcowe”

KARTA „Porównanie krótko/długoterminowe” (Fot. 10) – udostępnia przegląd wartości parametrów w odniesieniu do ostatnio przejechanych tras lub całego okresu eksploatacji centralki EBS.

Fot. 10. Karta „Porównania krótko/długoterminowe”

Oprogramowanie TEXA IDC5 TRUCK posiada wiele funkcjonalności daleko wybiegających poza podstawowe możliwości diagnostyczne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oprogramowań TEXA, skontaktuj się z nami telefonicznie (32 364 18 88), lub odwiedź naszą stronę: www.texapoland.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!