Czym jest PCOL dla branży TSL?

27 października 2022, 13:21

Eksperci wyceniają wartość polskiego rynku transportu, logistyki i spedycji na około 140 mld zł rocznie. Ale nawet 42 mld zł w postaci marż wypracowanych na nim przez zagranicznych operatorów każdego roku opuszcza nasz kraj. Zadaniem PCOL jest zmiana tej niekorzystnej sytuacji, lecz to nie jedyny cel tego projektu.

transport

Spis treści:

 • Czym jest Polski Cyfrowy Operator Logistyczny?
 • Dlaczego PCOL może zrewolucjonizować branżę TSL?
 • Cele PCOL i korzyści z jego uruchomienia.
 • Rozwój projektu. Kiedy zacznie działać PCOL?

Cyfryzacja jest naturalnym kierunkiem rozwoju branży TSL. W obliczu rosnącej liczby nowych zleceń oraz generowanych przez nich zbiorów danych, zachowanie konkurencyjności wymaga uruchomienia nowatorskiej platformy. Musi ona łączyć nie tylko wszystkie gałęzie transportu i logistyki, lecz także  zleceniodawców i przewoźników. W dużym uproszczeniu tym właśnie będzie Polski Cyfrowy Operator Logistyczny. Sprawdź szczegóły tego przełomowego dla Polski projektu.

Czym jest Polski Cyfrowy Operator Logistyczny?

PCOL jest projektem realizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2021 r. w ramach programu “Synergia”, działającego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych, GPW podpisała listy intencyjne ze spółkami Skarbu Państwa w sprawie powstania Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego.

W ciągu pięciu lat projekt ten ma objąć wszystkie gałęzie transportu i logistyki, a więc przewozy:

 • drogowe,
 • kolejowe,
 • morskie,
 • lotnicze,
 • drobnicowe,
 • całopojazdowe,
 • kontenerowe,
 • wagonowe.

Dzięki temu w ramach PCOL możliwa będzie całkowita automatyzacja i cyfryzacja branży TSL. O złożoności tego projektu świadczy fakt, że według założeń jego pomysłodawców, docelowo PCOL chce mieć dostęp do ponad miliona aktualnych ładunków każdego dnia.

Dlaczego PCOL może zrewolucjonizować branżę TSL?

Do przetwarzania tak olbrzymich zbiorów danych Polski Cyfrowy Operator Logistyczny korzystać ma m.in. ze sztucznej inteligencji oraz algorytmów uczenia maszynowego. Wszystko po to, aby można było zarządzać logistyką w sposób całkowicie automatyczny. Dzięki temu z kolei będzie możliwa optymalizacja transportu zarówno dla zleceniodawców, jak i przewoźników. W efekcie obsługa zleceń ma być tańsza i szybsza, a uruchomienie platformy ma również zlikwidować ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych.

GPW docelowo chce współpracować ze wszystkimi największymi giełdami transportowymi również po to, aby stać się jedynym pośrednikiem pomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem. To z kolei umożliwi obniżenie marż, co zaowocuje wzrostem konkurencyjności w branży TSL. Dodatkowo platforma ma umożliwiać również rozliczenia pomiędzy kontrahentami oraz oferować dostęp do zewnętrznych usług (np. ofert ubezpieczeń, faktoringu czy kredytowania dla firm).

Cele PCOL i korzyści z jego uruchomienia

Nadrzędnymi celami PCOL pozostają jednakże zabezpieczenie polskiego łańcucha transportowo-logistycznego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Transport w ujęciu globalnym należy do dużych, zagranicznych firm, wobec których polscy, rozdrobnieni przewoźnicy mają niewielkie możliwości negocjacji cen. Poza tym Ministerstwo Aktywów Państwowych szacuje, że każdego roku zagraniczni operatorzy na polskim rynku transportowo-logistycznym wypracowują marże w wysokości od 28 do nawet 42 mld zł. Pieniądze te opuszczają nasz kraj.

Uruchomienie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego ma ograniczyć dominującą rolę zagranicznych operatorów. PCOL ma stać się realną konkurencją dla tych podmiotów, aby zredukować drenaż kapitału w postaci odpływu marż, wypracowanych przez obcych zleceniodawców. Tym samym omawiana platforma przyczyni się do umocnienia rodzimej branży TSL, która generuje przecież 6% polskiego PKB. Dodatkową korzyścią będzie poprawa współpracy pomiędzy prywatnymi i państwowymi przewoźnikami, co pozwoli na zredukowanie pustych kursów. W praktyce bez wsparcia w postaci PCOL polskie firmy musiałyby nadal ulegać presji zagranicznych korporacji, stając się coraz mniej dochodowe. Dotyczy to również spółek Skarbu Państwa.

Rozwój projektu. Kiedy zacznie działać PCOL?

Projekt wystartował w listopadzie 2020 r. a już rok później GPW podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na kwotę ponad 5,4 mln zł. Środki te miały zostać wykorzystane do realizacji pierwszej, badawczo-rozwojowej części PCOL. Jej całkowity koszt wyceniono aż na 9,3 mln zł, a termin zakończenia prac ustalono na koniec października 2023 r.

Tymczasem już w 2022 r. PCOL miał rozpocząć działanie w trybie półautomatycznym. To pozwoliłoby na rozpoczęcie nauki jego algorytmów sztucznej inteligencji, które miały być na bieżąco korygowane. Po to, aby od listopada 2023 r. Polski Cyfrowy Operator Logistyczny działał już w pełni automatycznie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!