Dynamiczny rozwój dróg ekspresowych. GDDKiA wybrała wykonawcę kolejnego odcinka.

21 marca 2023, 10:06

Droga ekspresowa S12 ma za zadanie połączyć autostradę A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Na drodze przetargu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę 22.5 km tej trasy.

Budowa drogi ekspresowej
fot. pixabay.com

S12 odcinek Dorohucza – Chełm Zachód. Cena, przebieg i zakres inwestycji.

W przetargu na wyłonienie wykonawcy tego odcinka wpłynęło 10 ofert. Osiem z nich zmieściło się w budżecie, który wynosił 957,7 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę ok. 760 mln zł, złożyła firma Stecol Corporation. Odcinek Dorohucza – Chełm Zachód będzie liczył 22,5 km. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa mostu, 14 wiaduktów oraz czterech przejść dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze.

Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Będą opóźnienia w budowie S12.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączony został fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym GDDKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska. Wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy.

GDDKiA infografika

Postęp prac nad budową drogi ekspresowej S12 do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Wybrane zostały oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk. Nie było od nich odwołań i trwa już obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!