Zezwolenie CEMT / EKMT – te fakty trzeba znać

25 kwietnia 2023, 8:23

Zezwolenie CEMT / EKMT to kolejny dokument, który powinien posiadać przewoźnik, wykonujący międzynarodowe transporty. Niestety korzystanie z tej licencji czasami okazuje się skomplikowane. Dlatego przedstawiamy najważniejsze fakty o zezwoleniu CEMT / EKMT.

Spis treści:

 • Co to jest zezwolenie CEMT i EKMT? Czym się różnią?
 • Zezwolenie CEMT/EKT – jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z zezwolenia CEMT / EKMT?
 • Kontrola zezwolenia CEMT / EKMT – wymagane dokumenty

 

W poszczególnych krajach regulacje dotyczące międzynarodowego transportu mocno się różnią. Aby ułatwić przewóz towarów od wielu lat korzysta się z rozmaitych konwencji oraz umów pomiędzy państwami, których celem jest ujednolicenie obowiązujących przepisów. Efektem jednej z takich normalizacji jest zezwolenie CEMT / EKMT.

Co to jest zezwolenie CEMT i EKMT? Czym się różnią?

Dwa skróty w nazwie tego zezwolenia mogą prowokować pytania, o które zezwolenie de facto chodzi: CEMT czy EKMT? I jakie są między nimi różnice? W praktyce jednak nie są to dwa różne dokumenty, lecz jeden, a ta podwójna nazwa wynika wyłącznie z translacji nazw organu, który je wydaje.

Na mocy protokołu Brukselskiego 17 października 1953 r. została powołana Europejska Konferencja Ministrów Transportu. Nadrzędnym celem jej działalności było wypracowanie jednolitej koncepcji rozwoju transportu w Europie. Efektem realizacji tych założeń jest właśnie zezwolenie EKMT. Natomiast francuska nazwa organu, który je opracował, to Conférence européenne des ministres des Transports w skrócie CEMT lub ECMT. I właśnie dlatego w polskim piśmiennictwie często pojawiają się dwa skróty w nazwie tego zezwolenia. Paradoksalnie współcześnie EKMT funkcjonuje pod nazwą Międzynarodowe Forum Transportu (ITF), ale na szczęście nie dodaje się już trzeciego skrótu do nazwy omawianego przez nas dokumentu.

Zezwolenie CEMT/EKMT – jak je uzyskać?

Współcześnie zezwolenie CEMT/EKMT obowiązuje w 43 krajach także spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Organami wydającymi to pozwolenie w Polsce są Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Aby je uzyskać należy złożyć odpowiedni wniosek.

Zezwolenie EKMT może uzyskać przewoźnik, który posiada ważną licencję oraz wypisy licencji dotyczące trzech pojazdów, posiadające certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów normy EURO. Za wydanie zezwolenia CEMT na cały rok trzeba zapłacić 1800 zł. W każdym kolejnym miesiącu kwota ta ulega obniżeniu o 150 zł.

Jak korzystać z zezwolenia CEMT / EKMT?

Zezwolenie CEMT / EKMT wydawane jest dla określonej firmy transportowej, ale nie konkretnego pojazdu. Dlatego to przewoźnik decyduje, który z jego pojazdów będzie realizował transport międzynarodowy na podstawie otrzymanego zezwolenia. I właśnie tutaj pojawia się ryzyko otrzymania kar finansowych za niezgodne z przepisami wykorzystywanie zezwolenia CEMT / EKMT.

Podczas zagranicznej kontroli drogowej funkcjonariusze zwykle sprawdzają nie tylko fakt posiadania stosownego zezwolenia, ale także zapisy w książce CEMT / EKMT, dane z tachografu oraz karty kierowcy. Należy więc pamiętać, że z jednego zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd od momentu załadunku aż to rozładunku.

W praktyce jedynym dokumentem, który wyjaśnia zasady wykorzystywania zezwolenia CEMT / EKMT jest Instrukcja Korzystania z Kontyngentu Zezwoleń Transportowych ECMT. Dotyczy ona zarówno przewoźników, jak i służb kontrolnych. Kluczową kwestią jest posiadanie kompletu dokumentów.

Podczas korzystania z zezwolenia CEMT / EKMT należy pamiętać, że:

 • transport powinien być wykonywany pomiędzy państwami członkowskimi Konferencji EKMT,
 • alternatywnie przewóz musi przebiegać co najmniej przez jedno z państw członkowskich,
 • miejsca załadunku i rozładunku powinny być zlokalizowane w państwach członkowskich,
 • nie można przekazać zezwolenia CEMT / EKMT osobom trzecim,
 • nazwa przewoźnika musi być taka sama, jak nazwa firmy w zezwoleniu,
 • jeżeli data ważności zezwolenia kończy się przed zakończeniem transportu, kierowca musi posiadać w pojeździe dwa zezwolenia z pokrywającymi się terminami ważności.

Kontrola zezwolenia CEMT / EKMT – wymagane dokumenty

W Polsce kontrola dokumentów ogranicza się zwykle do konieczności okazania wypisu z licencji wspólnotowej. Natomiast podczas wykonywania transportu poza granicami kraju, kierowca musi posiadać w pojeździe następujące dokumenty:

 1. Zezwolenie CEMT/EKMT.
 2. Książkę pojazdu.
 3. Certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd norm EURO (dokumenty koloru zielonego).
 4. Certyfikaty bezpieczeństwa dla naczepy lub przyczepy (kolor żółty).
 5. Aktualne badania techniczne dla pojazdu silnikowego oraz przyczepy lub naczepy.

Należy także pamiętać, że zezwolenie CEMT / EKMT wymagane jest podczas każdego przejazdu przez kraj członkowski. Dotyczy to również przemieszczania się pojazdu bez ładunku. A zezwolenie należy posiadać przed rozpoczęciem jazdy.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!