Infrastruktura transporu ma szansę na rozwój w Europie

10 maja 2024, 13:04

Rozwój infrastruktury transportowej w Europie Południowo-Wschodniej to szansa dla regionu CEE. Jak ważnym spoiwem UE jest wymiana handlowa?

Unia Europejska stawia na integrację szlaków transportowych na Bałkanach Zachodnich, w Ukrainie czy Mołdawii z korytarzami unijnymi w ramach TEN-T. Podkreśla także konieczność inwestycji w infrastrukturę jeszcze przed przystąpieniem krajów do wspólnoty i zapowiada wsparcie finansowe dla tych działań. To podejście tylko potwierdza, jak ważnym spoiwem UE jest wymiana handlowa oraz to, że transport i logistyka są krwiobiegiem gospodarki.

Beneficjentami inwestycji będą nie tylko państwa takie jak Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina czy Ukraina, ale także region Europy Środkowo-Wschodniej. Dlaczego? Jest on hubem logistycznym pomiędzy zachodem i północą kontynentu a wymienionymi krajami aspirującymi do członkostwa w UE. Nowoczesna i zintegrowana infrastruktura transportowa podniesie efektywność w przewozie towarów na tych kierunkach. Ma to duże znaczenie m.in. w kontekście odbudowy Ukrainy. Przełoży się to także na większą atrakcyjność regionu CEE pod względem lokalizacji zakładów produkcyjnych czy centrów dystrybucyjnych, ponieważ kraje położone w południowo-wschodniej Europie to atrakcyjne rynki zbytu. Zyskają na tym także południowe porty morskie, takie jak Koper czy Konstanca, które staną się jeszcze istotniejszą bramą m.in. dla towarów importowanych z Azji na Bałkany. Zwiększy to ich konkurencyjność względem terminali na Morzu Północnym, w Hamburgu czy Rotterdamie.

Takie holistyczne podejście do modernizacji infrastruktury, które obejmuje drogi, linie kolejowe terminale przeładunkowe czy porty morskie, pozwala również na dywersyfikację rozwiązań transportowych i budowanie odporności łańcuchów dostaw. Szczególnie warto zwrócić uwagę na inwestycje w transport kolejowy czy intermodalny, z którego coraz częściej korzystają firmy, w dużej mierze ze względu na kwestie redukcji emisyjności przewozów oraz przewagę tej opcji przy przewozach dużych wolumenów, szczególnie ciężkiego cargo.

W Rohlig SUUS Logistics zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie logistyczne, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania przyjazne środowisku. Obsługujemy łańcuchy dostaw na całym świecie, również na wspomnianych wyżej kierunkach. Dlatego cieszą nas podejmowane inwestycje oraz ich skala i zakres. Wpływa to bezpośrednio na wzrost naszych możliwości operacyjnych w tym regionie.

Autor: Andrzej Kozłowski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!