Krajowy System Poboru Opłat zebrał miliard zł w 2013 r.

13 grudnia 2013, 12:06

Od 1 stycznia do 30 listopada 2013 r. na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) wpłynęło ponad 1,08 mld zł z Krajowego Systemu Poboru Opłat. 86,44 tej kwoty stanowią opłaty z viaTOLL, zaś opłaty manualne pobierane od kierowców pojazdów osobowych – 13,56 proc. Od początku funkcjonowania, Krajowy System Poboru Opłat zebrał ponad 2,406 mld zł.

Rozwój sieci dróg płatnych

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL działa od lipca 2011r. W początkowej fazie obejmował ok. 1565 kilometrów dróg. Obecnie systemem objętych jest blisko 2653 kilometrów dróg krajowych, ekspresowych i autostrad na terenie całego kraju. Docelowo, w 2018 r. viaTOLL może obejmować ok. 7 tys. kilometrów polskich dróg.

Przychody

Wszystkie opłaty dokonywane w ramach systemu poboru opłat trafiają bezpośrednio do Krajowego Funduszu Drogowego i przeznaczane są na inwestycje w nową infrastrukturę oraz modernizację obecnej sieci drogowej. Rekordowym miesiącem w dotychczasowej historii systemu okazał się lipiec 2013r. Według danych operatora system viaTOLL wygenerował wówczas przychody w wysokości ponad 113,45 mln zł.

Statystyki

W momencie startu w systemie viaTOLL zarejestrowanych było nieco ponad 300 tys. pojazdów, jednak już po dwóch miesiącach liczba ta się podwoiła. Obecnie liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi ponad 751 tys. W ramach systemu wydano około 1,4 mln urządzeń pokładowych viaBOX.

Zdecydowana większość (63,2%) wszystkich pojazdów w systemie, to użytkownicy krajowi. Wśród użytkowników zagranicznych (36,8%) najliczniejsi są Niemcy (5,8%), Litwini (3,68%) oraz Czesi (3,24%). Na kolejnych miejscach plasują się natomiast Ukraińcy, Rosjanie, Słowacy, Rumuni, Węgrzy, Białorusini oraz Łotysze.

Użytkownicy zarejestrowani w systemie viaTOLL w przeważającej większości rozliczają się za pomocą kont przedpłaconych (pre-pay). 21,3% korzysta z kont z odroczoną płatnością (post-pay).

Dominuje Euro 5

Najniższe stawki opłaty elektronicznej przewidziane są dla pojazdów spełniających normy emisji Euro 5 i Euro 6. W rezultacie, od wielu miesięcy na polskich drogach wyraźnie przybywa pojazdów o klasach Euro 4, Euro 5 i Euro 6, a jednocześnie ubywa starszych. W listopadzie 2011r. największy udział w rejestracjach miały pojazdy o klasie Euro 3, a na drugim miejscu Euro 5. Obecnie proporcje te się odwróciły i najliczniej reprezentowane są auta klasy Euro 5.

Pojazdy o DMC ≤ 3,5 t

Wraz z uruchomieniem systemu viaTOLL rozpoczęto pobór opłat od użytkowników pojazdów osobowych i motocykli za przejazd odcinkami autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Początkowo był to tylko odcinek autostrady A2 Konin-Stryków. 1 czerwca 2012r. operator systemu uruchomił manualny pobór opłat na odcinku autostrady A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. Od tego dnia na obu płatnych odcinkach autostrad państwowych kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, mogą również dobrowolnie dołączyć do systemu viaTOLL poprzez zakup urządzenia pokładowego viaAUTO. Do tej pory sprzedano ponad 6,3 tys. urządzeń viaAUTO, a dodatkowe 1200 sztuk przekazano służbom ratowniczym.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!